Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lệnh DIR trong Windows, lệnh liệt kê tất cả các file và thư mục con chứa trong một thư mục cụ thể, cung cấp một số switch (chuyển đổi lệnh), mở khóa một số chức năng mạnh mẽ....

DIR trong Windows là lệnh tương đương với LS trong Linux

Linux có một terminal dòng lệnh rất mạnh mẽ và có giá trị được người dùng sử dụng và yêu thích. Do đó, nếu trước đây bạn đã sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI) của Linux và chỉ mới bắt đầu sử dụng Command Prompt của Windows gần đây, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy bị hụt hẫng bởi sự thiếu tính năng của CMD.

Có nhiều lệnh được hỗ trợ trên terminal Linux không tồn tại trên Windows. May mắn thay, lệnh ls là lệnh được hỗ trợ trên Windows Command Prompt.

Lệnh ls là một trong những lệnh terminal đầu tiên mà những người mới bắt đầu sử dụng Linux cần nắm được. Nó cho phép người dùng liệt kê các file và thư mục từ giao diện dòng lệnh. Bạn có thể coi nó như một File Explorer, nhưng không có các biểu tượng và nút điều hướng thân thiện với người dùng. Bằng cách sử dụng lệnh ls, người dùng Linux có thể liệt kê nội dung của thư mục làm việc hiện tại.

Windows là một hệ sinh thái hoàn toàn khác khi so sánh với Linux. Do đó, nhiều lệnh CLI của Linux không được công cụ Command Prompt của Windows hỗ trợ. Nếu bạn thử sử dụng lệnh ls trong Command Prompt, bạn sẽ gặp lỗi sau “ls is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file”.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng chức năng lệnh ls trong Windows bằng cách sử dụng lệnh tương đương của nó trong Command Prompt, dir.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 1 Để liệt kê các file và thư mục bằng Command Prompt trong Windows 10:

1. Nhấp vào biểu tượng menu Start, tìm kiếm Command Prompt, nhấp chuột phải vào kết quả phù hợp nhất và chọn Run as administrator để mở CMD với quyền admin.

2. Khi cửa sổ Command Prompt được mở, hãy điều hướng đến thư mục bạn muốn xem và nhập dir.

3. Command Prompt bây giờ sẽ liệt kê tất cả các file trong thư mục làm việc hiện tại, cùng với dung lượng và ngày sửa đổi lần cuối của chúng.

Nếu thích sử dụng Linux, bạn có thể sẽ thấy rằng CMD của Microsoft hơi kém hơn một chút. May mắn thay, lệnh ls cũng có trên Windows, chỉ là sử dụng một tên khác mà thôi.

Lệnh DIR có thể sử dụng ở hệ điều hành nào?

Lệnh dir có sẵn từ trong Command Prompt trên tất cả các hệ điều hành Windows bao gồm Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 2 Các phiên bản Windows cũ hơn cũng bao gồm lệnh dir nhưng với một số tùy chọn ít hơn những gì bài viết sẽ liệt kê bên dưới. Lệnh dir cũng là lệnh DOS, có sẵn trong tất cả các phiên bản MS-DOS.

Lệnh dir có thể được tìm thấy trong các phiên bản Command Prompt ngoại tuyến, giống như các phiên bản có sẵn từ Advanced Startup Options và System Recovery Options. Lệnh dir cũng có trong Recovery Console của Windows XP.

Lưu ý: Tính khả dụng của một số switch lệnh dir và cú pháp lệnh dir khác có thể thay đổi giữa các hệ điều hành.

Cú pháp lệnh DIR

dir [drive:][path][filename] [/a[[:]attributes]] [/b] [/c] [/d] [/l] [/n] [/o[[:]sortorder]] [/p] [/q] [/r] [/s] [/t[[:]timefield]] [/w] [/x] [/4]

Các switch trong lệnh DIR

Bạn có thể sử dụng nguyên lệnh DIR (chỉ cần gõ dir trong Command Prompt) để liệt kê các file và thư mục trong thư mục hiện tại. Để mở rộng tính năng của lệnh DIR, bạn cần sử dụng các switch hoặc tùy chọn kết hợp với nó.

Hiển thị file dựa trên thuộc tính

Bạn có thể thêm "/A" theo sau là một mã bằng chữ (letter code) cùng với lệnh DIR để hiển thị các file với thuộc tính cụ thể. Dưới đây là một số mã bằng chữ:

D: Hiển thị tất cả các thư mục trong đường dẫn hiện tại. R: Hiển thị các file ở chế độ chỉ đọc. H: Hiển thị các file ẩn. A: Hiển thị các file sẵn sàng lưu trữ. S: Hiển thị các file hệ thống. I: Hiển thị các file không được lập chỉ mục nội dung. L: Reparse point (Khối dữ liệu định nghĩa người dùng). Ví dụ, để hiển thị thư mục trong đường dẫn hiện tại, bạn chỉ cần gõ lệnh sau và sau đó nhấn Enter:

dir /ad

Bạn có thể kết hợp với các mã khác với nhau. Ví dụ, nếu muốn hiển thị file hệ thống bị ẩn, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

dir /ash

Bạn cũng có thể thêm dấu "-" (trừ) trước các mã bằng chữ này để lệnh DIR không tìm kiếm loại file cụ thể đó. Ví dụ, nếu không muốn hiển thị thư mục trong kết quả, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

dir /a-d

Nếu không muốn dùng switch chính với mã bằng chữ này với nhau như các ví dụ trên, bạn có thể sử dụng dấu hai chấm để tách switch với mã tùy chọn như sau:

dir /a:d

Tùy chọn kết quả hiển thị

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 3

Sử dụng switch /b cùng với lệnh DIR để bỏ tất cả các thông tin dư thừa chỉ hiển thị tên thư mục và file của thư mục hiện tại, không hiển thị các thuộc tính như kích thước file và thời gian tạo file. Để thực hiện, gõ lệnh sau:

dir /b

Hiển thị dấu cách phần nghìn

Trong các phiên bản Windows hiện đại, Command Prompt hiển thị các số lớn được phân tách bằng dấu phẩy (25000 được hiển thị thành 25,000). Tuy nhiên trên phiên bản cũ hơn, bạn phải sử dụng switch /c để hiển thị dấu phẩy này.

Nếu không muốn hiển thị dấu cách phần nghìn nữa, bạn có thể sử dụng switch này với dấu “-”:

dir /-c

Hiển thị kết quả theo cột

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 4

Bạn có thể sử dụng switch /D để hiển thị kết quả thành hai cột thay vì một hàng như trước. Sử dụng cách này sẽ khiến Command Prompt không hiển thị các thông tin file như kích thước, thời gian, v.v… ngoài tên file và thư mục.

dir /D

Hiển thị kết quả bằng chữ thường

Switch /L sẽ hiển thị tất cả các tên file và thư mục ở dạng chữ thường.

dir /L

Hiển thị kết quả tên file ở bên phải

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 5

Theo mặc định, Command Prompt hiển thị tên các file ở phía bên phải. Bạn có thể sử dụng switch /N để đạt kết quả tương tự. Nếu muốn hiển thị tên file ở phía bên trái, bạn chỉ cần thêm dấu “-”.

dir /-N

Hiển thị kết quả theo thứ tự được sắp xếp

Bạn có thể sử dụng switch /o cùng với mã bằng chữ để hiển thị kết quả thư mục được sắp xếp theo nhiều cách. Dưới đây là các mã bằng chữ sắp xếp thư mục:

D: Sắp xếp theo ngày/giờ. Các file cũ hơn sẽ xuất hiện trước. E: Sắp xếp theo phần mở rộng file theo thứ tự bảng chữ cái. G: Sắp xếp thư mục trước, các file sau. N: Sắp xếp theo tên file/thư mục theo thứ tự bảng chữ cái. S: Sắp xếp theo kích thước file, từ nhỏ đến lớn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng lệnh sau để sắp xếp kết quả tìm kiếm theo thời gian với file cũ được hiển thị trước:

dir /OD

Ngoài ra, bạn có thể thêm dấu “-” trước các tùy chọn trên để đảo ngược thứ tự sắp xếp. Ví dụ, nếu muốn sắp xếp file theo thời gian nhưng hiển thị thư mục mới hơn lên trước, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

dir /O-D

Hiển thị kết quả trong một trang tại một thời điểm

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 6

Nhiều thư mục chứa hàng trăm, có khi hàng nghìn file, do đó bạn có thể sử dụng switch /P ngắt kết quả hiển thị trong một trang và sau đó nhấn phím để tiếp tục xem kết quả ở trang tiếp theo.

dir /P

Hiển thị siêu dữ liệu

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 7

Sử dụng switch /Q cùng với lệnh DIR để hiển thị file và thư mục chứa siêu dữ liệu cùng với thông tin sở hữu.

dir /Q

Hiển thị Alternate Data Streams (dòng dữ liệu xen kẽ)

Switch /R hiển thị dòng dữ liệu xen kẽ mà các file chứa. Dòng dữ liệu xen kẽ này là một phần của hệ thống file NTFS, cho phép file chứa siêu dữ liệu bổ sung để định vị file theo tên tác giả và tiêu đề.

dir /R

Hiển thị tất cả các file, thư mục và mọi thứ trong đó

Bạn có thể sử dụng switch /s để hiển thị tất cả các file và thư mục bên trong thư mục hiện tại, thư mục con, thư mục bên trong thư mục con, v.v… Nếu một thư mục chứa nhiều thư mục khác, bạn sẽ nhận được rất nhiều kết quả.

dir /S

Hiển thị kết quả được sắp xếp theo thời gian

Sử dụng switch /T cùng với mã bằng chữ để sắp xếp kết quả theo thời gian khác nhau liên kết với file và thư mục. Các mã bằng chữ bao gồm:

A: Thời gian mục đó được truy cập lần cuối. C: Thời gian mục đó được tạo. W: Thời gian mục đó được viết lần cuối, đây là tùy chọn mặc định Ví dụ, để sắp xếp theo thời gian mục được tạo, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

dir /TC

Hiển thị kết quả theo chiều rộng ngang

Switch /W tương tự như switch /D (hiển thị kết quả theo cột) nhưng thay vào đó, nó sắp xếp kết quả theo chiều rộng.

dir /W

Hiển thị tên file ngắn

Switch /X hiển thị tên file khi tên dài không tuân thủ quy tắc đặt tên 8.3.

dir /X

Hiển thị trang trợ giúp cho lệnh DIR

Sử dụng switch /? để hiển thị thông tin trợ giúp liên quan đến lệnh DIR như miêu tả ngắn về tất cả các switch chúng ta đã đề cập ở trên.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 8

Các ví dụ về lệnh DIR

Bây giờ bạn đã biết một số switch và tùy chọn liên quan đến lệnh DIR. Hãy xem xét một vài ví dụ thực tế để hiểu hơn về lệnh này nhé.

Một lệnh dir đơn giản sẽ hiển thị danh sách tất cả các file và thư mục trong một thư mục hiện tại.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 9

Chạy lệnh sau để hiển thị tất cả các file hệ thống trong đường dẫn hiện tại bằng cách sử dụng thuộc tính “s”.

dir /a:s

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 10

Nhưng nếu muốn xem loại file cụ thể trong các thư mục của đường dẫn hiện tại, bạn có thể thực hiện điều này thật dễ dàng với lệnh sau:

dir \*.mp3 /s

Bạn có thể thay thế phần ".mp3" bằng định dạng file khác.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 11

Dấu hoa thị là một ký tự đại điện, ngụ ý “tìm bất cứ thứ gì có định dạng file .mp3 ở cuối”, /s được dùng để xem tất cả các thư mục trong đường dẫn hiện tại.Bây giờ, bạn có thể nhận thấy rằng lệnh dir trả về rất nhiều kết quả. Ở đây bạn có thể dụng switch /p để tạm dừng đọc kết quả:

dir \*.mp3 /s /p

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 12

Ngoài ra bạn có thể sử dụng ký tự “>” để gửi kết quả lệnh đến nơi khác và ngược lại. Tốt nhất là bạn nên lưu kết quả thành file text để xem chúng sau hoặc chuyển thành định dạng khác. Để thực hiện điều này, sử dụng lệnh sau:

dir \*.mp3 /s /b > filename.txt

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows 13

Ở đây, bạn sẽ thấy switch /b được sử dụng với mục đích chỉ xuất tên file, không có thêm bất cứ thông tin nào khác. Biểu tượng lớn hơn định tuyến mọi thứ được hiển thị trong kết quả trực tiếp đến file.

Hi vọng rằng với bài hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh DIR trong Windows trên đây sẽ giúp bạn làm quen cũng như biết cách sử dụng DIR thành thạo hơn.

Nguồn bài tham khảo: Quantrimang