Chọn gói dịch vụ Cloud VPS SSD tại KDATA

Chúng tôi cung cấp đa dạng các gói Cloud VPS giá rẻ với cấu hình từ thấp nhất đến cao nhất tùy theo nhu cầu sử dụng của quý khách hàng.

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5 %
12 Tháng -10 %
24 Tháng -15 %
36 Tháng -20%
Gói dịch vụ CPU RAM SSD Giá
Gói: Cloud VPS 1
CPU: 1 Core
Ram: 1GB RAM
SSD: 20GB SSD
190,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 2
CPU: 1 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 20GB SSD
230,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 3
CPU: 2 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 40GB SSD
380,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 4
CPU: 2 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 40GB SSD
460,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 5
CPU: 4 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 60GB SSD
680,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 6
CPU: 4 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 60GB SSD
760,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 7
CPU: 6 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 80GB SSD
980,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 8
CPU: 6 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,060,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 9
CPU: 8 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,200,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 10
CPU: 8 Core
Ram: 12GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,360,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 11
CPU: 10 Core
Ram: 14GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,740,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 12
CPU: 10 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,820,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 13
CPU: 12 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,960,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 14
CPU: 12 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,280,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 15
CPU: 16 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,720,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 16
CPU: 16 Core
Ram: 32GB RAM
SSD: 160GB SSD
3,040,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói dịch vụ CPU RAM SSD Giá
Gói: Cloud VPS 1
CPU: 1 Core
Ram: 1GB RAM
SSD: 20GB SSD
190,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 2
CPU: 1 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 20GB SSD
230,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 3
CPU: 2 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 40GB SSD
380,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 4
CPU: 2 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 40GB SSD
460,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 5
CPU: 4 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 60GB SSD
680,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 6
CPU: 4 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 60GB SSD
760,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 7
CPU: 6 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 80GB SSD
980,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 8
CPU: 6 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,060,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 9
CPU: 8 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,200,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 10
CPU: 8 Core
Ram: 12GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,360,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 11
CPU: 10 Core
Ram: 14GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,740,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 12
CPU: 10 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,820,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 13
CPU: 12 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,960,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 14
CPU: 12 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,280,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 15
CPU: 16 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,720,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 16
CPU: 16 Core
Ram: 32GB RAM
SSD: 160GB SSD
3,040,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói dịch vụ CPU RAM SSD Giá
Gói: Cloud VPS 1
CPU: 1 Core
Ram: 1GB RAM
SSD: 20GB SSD
180,500 đ
190,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 2
CPU: 1 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 20GB SSD
218,500 đ
230,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 3
CPU: 2 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 40GB SSD
361,000 đ
380,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 4
CPU: 2 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 40GB SSD
437,000 đ
460,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 5
CPU: 4 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 60GB SSD
646,000 đ
680,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 6
CPU: 4 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 60GB SSD
722,000 đ
760,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 7
CPU: 6 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 80GB SSD
931,000 đ
980,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 8
CPU: 6 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,007,000 đ
1,060,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 9
CPU: 8 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,140,000 đ
1,200,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 10
CPU: 8 Core
Ram: 12GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,292,000 đ
1,360,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 11
CPU: 10 Core
Ram: 14GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,653,000 đ
1,740,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 12
CPU: 10 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,729,000 đ
1,820,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 13
CPU: 12 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,862,000 đ
1,960,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 14
CPU: 12 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,166,000 đ
2,280,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 15
CPU: 16 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,584,000 đ
2,720,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 16
CPU: 16 Core
Ram: 32GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,888,000 đ
3,040,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói dịch vụ CPU RAM SSD Giá
Gói: Cloud VPS 1
CPU: 1 Core
Ram: 1GB RAM
SSD: 20GB SSD
171,000 đ
190,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 2
CPU: 1 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 20GB SSD
207,000 đ
230,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 3
CPU: 2 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 40GB SSD
342,000 đ
380,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 4
CPU: 2 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 40GB SSD
414,000 đ
460,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 5
CPU: 4 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 60GB SSD
612,000 đ
680,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 6
CPU: 4 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 60GB SSD
684,000 đ
760,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 7
CPU: 6 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 80GB SSD
882,000 đ
980,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 8
CPU: 6 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
954,000 đ
1,060,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 9
CPU: 8 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,080,000 đ
1,200,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 10
CPU: 8 Core
Ram: 12GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,224,000 đ
1,360,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 11
CPU: 10 Core
Ram: 14GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,566,000 đ
1,740,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 12
CPU: 10 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,638,000 đ
1,820,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 13
CPU: 12 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,764,000 đ
1,960,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 14
CPU: 12 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,052,000 đ
2,280,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 15
CPU: 16 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,448,000 đ
2,720,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 16
CPU: 16 Core
Ram: 32GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,736,000 đ
3,040,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói dịch vụ CPU RAM SSD Giá
Gói: Cloud VPS 1
CPU: 1 Core
Ram: 1GB RAM
SSD: 20GB SSD
161,500 đ
190,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 2
CPU: 1 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 20GB SSD
195,500 đ
230,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 3
CPU: 2 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 40GB SSD
323,000 đ
380,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 4
CPU: 2 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 40GB SSD
391,000 đ
460,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 5
CPU: 4 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 60GB SSD
578,000 đ
680,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 6
CPU: 4 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 60GB SSD
646,000 đ
760,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 7
CPU: 6 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 80GB SSD
833,000 đ
980,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 8
CPU: 6 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
901,000 đ
1,060,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 9
CPU: 8 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,020,000 đ
1,200,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 10
CPU: 8 Core
Ram: 12GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,156,000 đ
1,360,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 11
CPU: 10 Core
Ram: 14GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,479,000 đ
1,740,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 12
CPU: 10 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,547,000 đ
1,820,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 13
CPU: 12 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,666,000 đ
1,960,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 14
CPU: 12 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
1,938,000 đ
2,280,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 15
CPU: 16 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,312,000 đ
2,720,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 16
CPU: 16 Core
Ram: 32GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,584,000 đ
3,040,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói dịch vụ CPU RAM SSD Giá
Gói: Cloud VPS 1
CPU: 1 Core
Ram: 1GB RAM
SSD: 20GB SSD
152,000 đ
190,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 2
CPU: 1 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 20GB SSD
184,000 đ
230,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 3
CPU: 2 Core
Ram: 2GB RAM
SSD: 40GB SSD
304,000 đ
380,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 4
CPU: 2 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 40GB SSD
368,000 đ
460,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 5
CPU: 4 Core
Ram: 4GB RAM
SSD: 60GB SSD
544,000 đ
680,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 6
CPU: 4 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 60GB SSD
608,000 đ
760,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 7
CPU: 6 Core
Ram: 6GB RAM
SSD: 80GB SSD
784,000 đ
980,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 8
CPU: 6 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
848,000 đ
1,060,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 9
CPU: 8 Core
Ram: 8GB RAM
SSD: 80GB SSD
960,000 đ
1,200,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 10
CPU: 8 Core
Ram: 12GB RAM
SSD: 80GB SSD
1,088,000 đ
1,360,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 11
CPU: 10 Core
Ram: 14GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,392,000 đ
1,740,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 12
CPU: 10 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,456,000 đ
1,820,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 13
CPU: 12 Core
Ram: 16GB RAM
SSD: 120GB SSD
1,568,000 đ
1,960,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 14
CPU: 12 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
1,824,000 đ
2,280,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 15
CPU: 16 Core
Ram: 24GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,176,000 đ
2,720,000 đ
/Tháng
Đăng ký
Gói: Cloud VPS 16
CPU: 16 Core
Ram: 32GB RAM
SSD: 160GB SSD
2,432,000 đ
3,040,000 đ
/Tháng
Đăng ký

Lưu ý

1vCore CPU 70.000 VNĐ/Tháng
1GB RAM 40.000 VNĐ/Tháng
10GB SSD Storage 40.000 VNĐ/Tháng
1 IP 100.000 VNĐ/Tháng
VM được backup hàng ngày
Các mức giá trên chưa bao gồm thế VAT 10%
Bạn phân vân không biết chọn gói nào?
YÊU CẦU TƯ VẤN

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Xem bản so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ và Cloud VPS

Các phương thức thanh toán

Thanh toán nội địa
Thanh toán quốc tế
Thanh toán Paypal
Thanh toán chuyển khoản
Thanh toán Momo
Thanh toán qua ví

Ý nghĩa thông số trong gói dịch vụ Cloud VPS

SSD là gì?

SSD (Solid State Drive) là một dạng ổ cứng lưu trữ dữ liệu dài hạn với những ưu điểm nổi bật thay thế cho dòng ổ cứng HDD cũ.

SSD có tốc độ đọc ghi dữ liệu nhanh gấp 4 lần so với HDD mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng.

CPU là gì?

CPU (Central Processing Unit) hay bộ xử lý trung tâm, đóng vai trò cốt lõi giúp hệ thống máy tính thực thi các câu lệnh qua việc thực hiện và phân tích phép toán, so sánh, logic.

Bên cạnh đó, CPU còn có tác dụng xử lý các yêu cầu nhập hoặc xuất dữ liệu cơ bản của người dùng.

RAM là gì?

RAM (Random Access Memory) là bộ nhớ ngắn hạn dùng để lưu trữ dữ liệu, chương trình, các kết quả tính toán để CPU có thể truy xuất và xử lý vì thế RAM thường có tốc độ rất nhanh hơn cả SSD.

Public IP

IP Public - một loại địa chỉ mà thông qua đó thiết bị của bạn có khả năng tự nhận dạng trên Internet, mỗi khi bạn truy cập vào các website, ứng dụng trực tuyến của các dịch vụ đòi hỏi có kết nối Internet. Địa chỉ IP này thường được cung cấp bởi Nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Data Transfer là gì?

Data Transfer hay truyền dữ liệu, là quá trình sử dụng các kỹ thuật và công nghệ để truyền (transmit) hoặc chuyển (transfer) dữ liệu điện tử (electronic data), dữ liệu analog (analog data) từ node máy tính này sang node máy tính khác.

Vì sao bạn nên chọn Cloud VPS của KDATA?

Ứng dụng công nghệ mới nhất hiện nay, Cloud VPS của KDATA sở hữu những tính năng cao cấp và hiệu suất vượt trội chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng.

Tốc độ vượt trội

Sử dụng 100% ổ cứng SSD nhanh gấp 4 lần ổ HDD nên tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.

Trang quản trị thân thiện

Giao diện quản trị Cloud VPS được chúng tôi thiết kế theo phong cách đơn giản, trực quan và thân thiện với người dùng.

Nâng cấp dễ dàng

Hệ thống cho phép người dùng nâng cấp, mở rộng CPU, RAM, SSD nhanh chóng và dễ dàng trong quá trình sử dụng.

Sao lưu dữ liệu

Tiến hành sao lưu (backup) dữ liệu website và máy chủ mỗi ngày đảm bảo an toàn cho dữ liệu ở mức độ cao nhất.

Chi phí rẻ nhất

Các gói Cloud VPS của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng với mức chi phí rẻ nhất trên thị trường.

Support nhiệt tình 24/7

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7/365, sẵn sàng phục vụ khách hàng bất cứ khi nào qua email, ticket, live chat, điện thoại.

Tin tức

Câu hỏi thường gặp về Cloud VPS

Cloud VPS (Cloud Virtual Private Server) là máy chủ riêng ảo được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây đảm bảo uptime lên đến 99,99%. Cloud VPS hỗ trợ đa dạng hệ điều hành Windows, Linux, Unix giúp khách hàng có thể triển khai các dịch vụ lưu trữ Website, Email Server, phát triển Platform và dự án…
Sử dụng Cloud VPS có những ưu điểm như sau:
- Tốc độ xử lý vượt trội nhờ sử dụng ổ SSD
- Thời gian uptime ổn định lên tới 99,99%
- An toàn và bảo mật tuyệt đối
- Cài đặt tự động & nâng cấp dễ dàng
- Chủ động nắm quyền quản lý (administrator)
- Tiết kiệm chi phí hơn so với VPS thường
- VPS thông thường: Hoạt động trên một máy chủ nên khi xảy ra sự cố ở máy chủ, các máy con trên đó đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa, người dùng không thể tự do cài đặt hay khởi động máy chủ mà phải nhờ đến Nhà cung cấp.
- Cloud VPS: Là máy chủ ảo được triển khai trên nền điện toán đám mây nên khi gặp sự cố thì các máy con hoạt động trên đó sẽ tự động chuyển qua một máy chủ khác trong cùng hệ thống. Người dùng có thể chủ động cài đặt, cài đặt hoặc nâng cấp theo nhu cầu.
- Với Shared Hosting, website của bạn được đặt trên máy chủ cùng với hàng trăm đến hàng ngàn website khác và chia sẻ chung tài nguyên từ máy chủ đó như bộ nhớ RAM và CPU.
- Trái lại, website được đặt trên Cloud VPS sẽ không phải chia sẻ tài nguyên với người khác. Vì vậy người dùng chủ động thêm, xóa website theo ý muốn… và có toàn quyền quản trị cao nhất.
Ngoài chế độ backup dữ liệu offsite, Cloud VPS còn có chế độ backup onsite cho nên dữ liệu của bạn luôn được đảm bảo an toàn. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề bị mất dữ liệu do lỗi người dùng, hỏng ổ cứng hay virus tấn công.
Hoàn toàn có thể. Trên trang quản lý dịch vụ, trong mục quản lý VPS bạn cần chọn chức năng Console (giả lập). Chức năng này cho phép kết nối trực tiếp vào VPS thông qua máy chủ hạ tầng của KDATA trong trường hợp VPS gặp sự cố không thể kết nối thông qua internet.
Việc nâng cấp cấu hình máy ảo được thực hiện nhanh chóng, đơn giản, đảm bảo downtime thấp nhất.
Tất cả các dịch vụ đều được quản lý trên giao diện tại website kdata.vn, khách hàng có thể chủ động Start, Stop, Rebuild OS hoặc thậm chí có thể điều khiển trực tiếp từ xa thông qua tính năng Console
Có. Cloud VPS hoàn toàn không giới hạn số lượng website triển khai.
HA là một thuật ngữ để mô tả độ sẵn sàng cao của hệ thống. Đối với hệ thống Cloud VPS bao gồm nhiều node vật lý, nếu có một node vật lý gặp sự cố và bị shutdown thì toàn bộ VPS trên node đó sẽ tự động chuyển qua các node khác và tự động bật lên chạy lại bình thường.

Khách hàng nói gì về dịch vụ Cloud VPS của chúng tôi?

BẠN CẦN HỖ TRỢ THÊM

Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ 24/7 của chúng tôi

send email
Gửi Email cho chúng tôi, bạn sẽ nhanh chóng nhận được câu trả lời cho mọi thắc mắc.
send email
Khách hàng của KDATA có thể gửi Ticket để nhận được hỗ trợ mọi lúc từ đội ngũ kỹ thuật.
send email
Chat trực tuyến với nhân viên tư vấn để được giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
send email
Hãy nhập số điện thoại của bạn vào ô dưới đây để nhân viên tư vấn liên hệ lại.