CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Phương thức thu thập thông tin:

Kdata.vn thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau:

  • Lấy thông tin từ việc đăng kí tài khoản customer tại portal.kdata.vn và cloud.kdata.vn
  • Thông qua form đăng kí thông tin đặt link trên trang chủ, trên các trang con.

2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:

- Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo duy trì hoặc nâng cấp server đến cho khách hàng.

- Quản lý thông tin khách hàng theo các qui định của pháp luật Việt Nam.

- Thông báo các chương trình ưu đãi, hướng dẫn, báo giá và chăm sóc khách hàng.

3. Bảo mật thông tin:

- Hiện tại Kdata bảo vệ thông tin khách hàng bằng cách sử dụng thuật toán MD5 PHP để mã hóa thông tin khách hàng nhập vào và các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

- Kdata.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ Kdata cho quý khách.

4. Các loại e-mail quý khách có thể nhận từ kdata.vn:

Khách hàng sẽ nhận được những loại email sau từ địa chỉ e-mail của kdata.vn:

- Email liên quan đến chương trình khuyến mãi, được gửi từ sale@kdata.vn, marketing@kdata.vn

- Email trả lời thắc mắc, thông báo bảo trì, nâng cấp dịch vụ được gửi từ support@kdata.vn, system@kdata.vn

Lưu ý:

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của kdata.vn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

- Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà 198A, đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh - Tel: (028) 7300 2299

- Hoặc gửi email về: support@kdata.vn

5. Thời gian lưu trữ thông tin của khách hàng kdata.vn

- Toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký trên các trang của kdata.vn được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.