ƯU ĐÃI HOSTING

Best Choice

Flashsale: 25 suất giảm giá lên đến 80% Cloud Hosting 

Ngày kết thúc: 16-04-2024

Giảm 15% tất cả gói VPS, Hosting

Ngày kết thúc: 16-04-2024

Best Choice

Nạp tiền vào ví KDATA, nhận mã giảm 20% Cloud Hosting

Giảm 20% hóa đơn đầu tiên các gói Cloud Hosting chu kì 3 & 6 tháng tại KDATA

ƯU ĐÃI VPS

Giảm ngay 1 triệu đồng gói VPS NVMe 2 

Ngày kết thúc: 16-04-2024

Best Choice

Flashsale: 25 suất giảm giá lên đến 70% VPS Linux 

Ngày kết thúc: 16-04-2024

Giảm 15% tất cả gói VPS, Hosting

Ngày kết thúc: 16-04-2024

Best Choice

Giảm 20% hóa đơn đầu tiên cho tất cả các gói VPS