QUY ĐỊNH CHUNG

I. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi trong việc sử dụng server vào những mục đích hợp pháp. Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên máy chủ của mình.

II. Người sử dụng không được gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho:

1. Bất kì loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm...hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.

2. Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành, khuyến khích các hình thức phạm tội, hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm về sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.

3. Người sử dụng không dùng máy chủ để gửi SPAM, thư QUẢNG CÁO, BULK MAIL, MASS MAIL, BOMB MAIL, …(bất kể từ đâu) có liên quan đến các hệ thống máy chủ của chúng tôi hoặc mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi như HACK, DoS, DDoS, Malwares, Virus. Không khuyến khích một server sử dụng bulk email. Người sử dụng phải đảm bảo tất cả các mail được gửi đi phù hợp với các qui định của pháp luật, có thể áp dụng (bao gồm qui định bảo vệ thông tin) và dưới các hình thức an toàn

4. Người sử dụng không dùng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ (HACK, DoS, DDoS, Malwares, Virus,..)

5. Người sử dụng được dùng tài nguyên server theo đúng thông số tương ứng gói dịch vụ đã đăng ký.

III. Người sử dụng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho chúng tôi khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

IV. Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên sao lưu dữ liệu thường xuyên về máy tính hoặc trên các thiết bị lưu trữ của mình để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

V. Chúng tôi sẽ tạm ngưng dịch vụ mà không cần báo trước:

1. Nếu quí khách hàng sử dụng dịch vụ vi phạm qui định của pháp luật Việt Nam.

2. Hoặc có yêu cầu của các cơ quan chức năng nhà nước