6 câu lệnh Linux thú vị và hài hước có thể thử trong terminal

Linux có một số câu lệnh thú vị cho thấy Linux không phức tạp như chúng ta vẫn hình dung, đôi lúc chúng có thể mang lại niềm vui nếu biết cách sử dụng. Dòng lệnh Linux có thể thực hiện bất kỳ tác vụ phức tạp nào một cách dễ dàng và hoàn hảo nhưng 6 câu lệnh Linux thú vị dưới đây là một ngoại lệ mang đến niềm vui.

Lệnh pv

Bạn dễ dàng bắt gặp việc mô phỏng văn bản trong các bộ phim, nó xuất hiện như đang được gõ theo thời gian thực. Điều này không khó như bạn tưởng, với những hướng dẫn sau bạn cũng có thể làm được các hiệu ứng như vậy trong terminal.

Điều này được thực hiện bằng cách cài đặt lệnh 'pv' trên hệ thống Linux, thêm vào đó là sử dụng công cụ 'apt' hoặc 'yum'. Hãy cài đặt lệnh 'pv' như bên dưới.

$ sudo apt install pv  [On Debian/Ubuntu & Mint] 
$ sudo yum install pv  [On CentOS/RHEL 7] 
$ sudo dnf install pv  [On CentOS/RHEL 8 & Fedora] 
$ sudo pacman -S pv    [On Arch Linux] 
$ sudo pkg_add -v pv   [On FreeBSD]

Sau khi lệnh 'pv' được cài đặt thành công trên hệ thống của bạn, hãy thử chạy lệnh một dòng sau đây để xem hiệu ứng văn bản theo thời gian thực trên màn hình.

$ echo "Tecmint[dot]com is a community of Linux Nerds and Geeks" | pv -qL 10 

Lưu ý: Tùy chọn 'q' có nghĩa là 'quiet', không có thông tin đầu ra và tùy chọn 'L' có nghĩa là giới hạn chuyển đổi các byte mỗi giây. Giá trị số có thể được điều chỉnh theo cả hai hướng (phải là một số nguyên) để có được hiệu ứng mô phỏng văn bản mong muốn.

Lệnh toilet

Cách để in văn bản có viền trên terminal là sử dụng lệnh một dòng 'toilet'. Một lần nữa, bạn phải cài đặt lệnh 'toilet' trên hệ thống, nếu chưa có thì hãy sử dụng apt hoặc yum để cài đặt nó.

$ sudo apt install toilet  [On Debian/Ubuntu & Mint]
$ sudo yum install toilet  [On CentOS/RHEL 7]
$ sudo dnf install toilet  [On CentOS/RHEL 8 & Fedora]
$ sudo yay -S toilet       [On Arch Linux]
$ sudo pkg_add -v toilet   [On FreeBSD]

Sau khi cài đặt, hãy chạy:

$ while true; do echo “$(date | toilet -f term -F border –Tecmint)”; sleep 1; done

Lưu ý: Đoạn mã trên cần được tạm dừng bằng cách sử dụng phím ctrl+z.

Lệnh rig

Lệnh này tạo ra một danh tính và địa chỉ ngẫu nhiên mỗi lần chạy. Để chạy lệnh rig bạn cần cài đặt nó trước bằng cách sử dụng apt hoặc yum.

$ sudo apt install rig  [On Debian/Ubuntu & Mint]
$ sudo yum install rig  [On CentOS/RHEL 7]
$ sudo dnf install rig  [On CentOS/RHEL 8 & Fedora]
$ sudo yay -S rig       [On Arch Linux]
$ sudo pkg_add -v rig   [On FreeBSD]

Sau khi cài đặt, hãy chạy:

# rig

Lệnh aview

Bạn có thể xem một hình ảnh trong định dạng ASCII trên terminal bằng cách sử dụng gói 'aview'. Bạn cần cài đặt gói 'aview' bằng cách sử dụng apt hoặc yum.

$ sudo apt install aview  [On Debian/Ubuntu & Mint]
$ sudo yum install aview  [On CentOS/RHEL 7]
$ sudo dnf install aview  [On CentOS/RHEL 8 & Fedora]
$ sudo yay -S aview       [On Arch Linux]
$ sudo pkg_add -v aview   [On FreeBSD]

Bạn có một hình ảnh có tên 'elephant.jpg' trong thư mục làm việc hiện tại và muốn xem nó trên terminal dưới định dạng ASCII, hãy thực hiện:

$ asciiview elephant.jpg -driver curses 

Lệnh xeyes

Lệnh 'oneko' kết nối Jerry với con trỏ chuột và tiếp tục đuổi theo nó. Một chương trình đồ họa tương tự là 'xeyes' và ngay khi chạy lệnh bạn sẽ thấy hai cặp mắt quái vật đuổi theo chuyển động của bạn.

$ sudo apt install x11-apps  [On Debian/Ubuntu & Mint]
$ sudo yum install xeyes  [On CentOS/RHEL 7]
$ sudo dnf install xeyes  [On CentOS/RHEL 8 & Fedora]
$ sudo pacman -S xorg-xeyes    [On Arch Linux]
$ sudo pkg_add -v xeyes   [On FreeBSD]

Sau khi cài đặt, hãy chạy:

$ xeyes

Lệnh cowsay 

Nếu bạn muốn xuất ra văn bản mong muốn với một hình ảnh động giống như con bò thì thực hiện theo hướng dẫn sau:

$ sudo apt install cowsay  [On Debian/Ubuntu & Mint]
$ sudo yum install cowsay  [On CentOS/RHEL 7]
$ sudo dnf install cowsay  [On CentOS/RHEL 8 & Fedora]
$ sudo pacman -S cowsay    [On Arch Linux]
$ sudo pkg_add -v cowsay   [On FreeBSD]

Kiểm tra danh sách các động vật có sẵn:

$ cowsay -l 

Cách làm con voi bên trong con rắn ASCII

$ cowsay -f elephant-in-snake Tecmint is Best 

Cách làm con voi bên trong con dê ASCII

$ cowsay -f gnu Tecmint is Best 

6 câu lệnh Linux thú vị trên mang lại niềm vui cho bạn vì nó tạo ra các hình thù động vật kỳ lạ. Chính vì thế mà bạn sẽ không còn cảm thấy hệ điều hành Linux nhàm chán nữa mà thay vào đó là cảm giác hứng thú, thúc đẩy sự tìm tòi nhiều câu lệnh hơn.