Cách kiểm tra phiên bản Kernel và bản phân phối Linux

Dưới đây là 9 lệnh giúp kiểm tra phiên bản Kernel và bản phân phối Linux cho bạn tham khảo.

1. Kiểm tra phiên bản hệ điều hành Linux với cat /etc/os-release

Tùy chọn đầu tiên là kiểm tra file os-release trong thư mục /etc/. File này cung cấp khá nhiều thông tin về phiên bản hệ điều hành Linux. Để xem file này sử dụng lệnh cat (concatenate), hiển thị hoặc tạo file mới.

cat /etc/os-release

Ví dụ ở đây được thực hiện với Ubuntu và nhận được thông tin tên hệ điều hành, phiên bản đầy đủ, ID phiên bản và mã tên.

2. Kiểm tra phiên bản Linux với cat /etc/*release

Bạn có thể thu thập thêm thông tin bằng cách sử dụng file *release. Nó sẽ hiển thị tất cả thông tin từ các file kết thúc bằng từ release trong thư mục /etc/ với một đầu ra duy nhất.

cat /etc/*release

Đầu ra phần lớn giống lệnh trước nhưng thêm thông tin bản phân phối.

3. Kiểm tra phiên bản Linux với cat /etc/issue

Để nhận thông tin cơ bản về số phiên bản hệ điều hành Linux, thử lệnh cat này:

cat /etc/issue

Với lệnh này, bạn sẽ thấy tên và phiên bản destro.

4. Kiểm tra phiên bản phân phối Linux với lsb_release -a

Lệnh lsb_release sẽ hiển thị thông tin Linux Standard Base (lsb) về bản phân phối Linux.

lsb_release -a

Lưu ý tên nhà phân phối cũng như tên destro, bản phát hành và tên mã trong đầu ra lệnh. Đây là một lệnh đơn giản với kết quả ngắn gọn và rõ ràng.

5. Hiển thị phiên bản Kernel Linux với hostnamectl

Lệnh hostnamectl được sử dụng để thay đổi tên máy chủ hệ thống nhưng sử dụng một mình để hiển thị thông tin phiên bản Linux.

hostnamectl

Sử dụng lệnh này sẽ hiển thị tên máy chủ của thiết bị cùng với ID và cấu trúc máy. Bạn cũng thấy phiên bản Linux và phiên bản Linux kernel với hostnamectl.

6. Sử dụng uname -r để kiểm tra phiên bản Linux Kernel

Mặc dù lệnh trên hiển thị thông tin về phiên bản Linux kernel nhưng nếu muốn, bạn có thể thử lệnh uname -r.

uname -r

Lệnh này sẽ hiển thị số phiên bản của Linux kernel của bản phân phối. Bạn sẽ chỉ thấy số phiên bản và không có văn bản nào với lệnh này cả.

7. Nhận thêm thông tin về Linux kernel với uname -mrs

Bạn có thể mở rộng switch -r sang mrs để nhận thêm thông tin về phiên bản Linux của bản phân phối hiện đang sử dụng.

uname -mrs

Lệnh -mrs cung cấp thông tin về tên Kernel và phiên bản phần cứng. Ở đây, chúng ta chạy lệnh trên Raspberry Pi 4 hiển thị armv71. Cấu trúc dựa trên 32-bit hoặc 64-bit Intel/AMD sẽ hiển thị x86_64.

8. Hiển thị thêm thông tin phiên bản Linux kernel với uname -a

Bạn thậm chí còn nhận được nhiều thông tin hơn về Linux kernel với phần mở rộng lệnh -a.

uname -a

Với lệnh trên, tên thiết bị, phiên bản Linux kernel, ngày phát hành, cấu trúc và trên hệ điều hành đầy đủ sẽ được tiết lộ.

9. Thông tin chi tiết Linux kernel với cat /proc/version

Tùy chọn cuối cùng để kiểm tra phiên bản Linux kernel là sử dụng lệnh cat khác. Lệnh này sử dụng file phiên bản trong thư mục /proc.

cat /proc/version

Bạn sẽ thấy số phiên bản của Linux kernel, được tổng hợp từ thông tin các file /proc/sys/kernel/ostype, /proc/sys/kernel/osrelease/proc/sys/kernel/version.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Nguồn: Quản trị mạng

Các gói dịch vụ Cloud VPS của KDATA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn về hiệu suất cũng như khả năng lưu trữ, mọi nhu cầu về doanh nghiệp đều được đáp ứng. KDATA đảm bảo khả năng uptime lên đến 99,99%, toàn quyền quản trị và free backup hằng ngày. Tham khảo ngay các gói dịch vụ Cloud VPS:

https://kdata.vn/cloud-vps

👉 Liên hệ ngay KDATA hỗ trợ tận tình, support tối đa, giúp bạn trải nghiệm dịch vụ giá hời chất lượng tốt nhất