Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7

Lưu ý: Hệ điều hành RHEL 7 (Redhat Enterprise) sẽ có cách cài đặt tương tự như CentOS 7

1. Hướng dẫn cài đặt VNC Server

Phần mềm mình chọn làm VNC Server là TigerVNC Server. Đây là phần mềm nằm trong repository (kho chứa) của CentOS 7 / RHEL 7

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (1)

Để cài đặt TigerVNC Server, sử dụng yum để cài.

sudo yum install tigervnc-server

2. Cấu hình VNC Server

  • Cài đặt VNC Password

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (2)

Nó sẽ tạo một VNC Password cho user hiện tại. Như hình trên là tạo VNC Password cho user admin của vinasupport.com

  • Khởi động VNC Server

Để khởi động 1 phiên làm việc trên VNC Server sử dụng command sau:

vncserver :1

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (3)

Nó sẽ chạy một phiên làm việc Desktop ở phiên :1 tương đương với cổng trên server là 5901.

Nếu bạn muốn tạo 1 phiên làm việc khác cho nhiều user thì chạy tiếp lệnh với :2 (Port: 5902), :3 (Port: 5903)

  • Dừng VNC Server

Để dừng 1 phiên làm việc trên VNC Server sử dụng command sau: (VD: dừng phiên Desktop :1)

vncserver -kill :1

Để dừng tất cả các phiên làm việc trên VNC Server sử dụng command sau:

vncserver -kill :*
  • Xem danh sách các phiên làm việc

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (4)

3. Kết nối tới VNC Server từ phần mềm VNC Client

  • Trên Windows

Real VNC: https://www.realvnc.com/en/connect/download/vnc/

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (5)

  • Trên Linux (Ubuntu)

Remmina Remote Desktop Client

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (6)

4. Khởi động VNC Server khi boot hệ điều hành

Tạo file startup cho phiên làm việc của bạn:

cp /lib/systemd/system/vncserver@.service  
/etc/systemd/system/vncserver:1.service

Sửa file /etc/systemd/system/vncserver:1.service

[Unit]
Description=Remote desktop service (VNC)
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/sbin/runuser -l my_user -c "/usr/bin/vncserver %i -geometry 1280x1024"
PIDFile=/home/<USER>/.vnc/%H%i.pid
ExecStop=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Thay <USER> bằng user của bạn.

Cuối cùng là bạn có thể sử dụng các command sau đây để start/stop service

systemctl daemon-reload
systemctl start vncserver:1
systemctl status vncserver:1
systemctl enable vncserver:1

Chúc các bạn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 thành công!

Nguồn: vinasupport

Mọi người cùng tìm kiếm: bán phần mềm vnc connect, bán phần mềm realvnc, vnc centos 7, vnc centos, centos 7 server, centos 7 vnc, centos vnc

Các gói dịch vụ Cloud VPS của KDATA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn về hiệu suất cũng như khả năng lưu trữ, mọi nhu cầu về doanh nghiệp đều được đáp ứng. KDATA đảm bảo khả năng uptime lên đến 99,99%, toàn quyền quản trị và free backup hằng ngày. Tham khảo ngay các gói dịch vụ Cloud VPS:

https://kdata.vn/cloud-vps

👉 Liên hệ ngay KDATA hỗ trợ tận tình, support tối đa, giúp bạn trải nghiệm dịch vụ giá hời chất lượng tốt nhất