Hướng dẫn cài đặt (install) unzip trên CentOS 7 và CentOS 8

Trên các hệ điều hành dựa trên Linux như CentOS thì lệnh giải nén được sử dụng để mở tệp zip. Xem ngay cách cài đặt unzip trên CentOS 7 và CentOS 8 trong bài viết dưới đây.

Cài đặt unzip trên CentOS 7 và CentOS 8

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt (install) unzip trên CentOS 7 và CentOS 8

Zip là một tiện ích nén tệp tin mặc định trên Windows và được sử dụng rộng rãi. Tệp zip có thể được mở trong MacOS, Windows và cả Linux. Bạn có thể tạo tệp zip từ các hệ điều hành trên và mở nó trong các hệ điều hành khác.

Cài đặt giải nén (unzip) bằng lệnh sau:

$  yum install unzip
Nhấn y và sau đó nhấn để tiếp tục.

Kiểm tra xem giải nén(unzip) có hoạt động hay không, bạn sử dụng lệnh sau:

$ unzip -v

Tiếp theo ta cần upload file zip tới folder cần thiết. Chẳng hạn là /var/www/domain thì ta giải nén bằng cách:

cd /var/www/domain

Sử dụng lệnh để giải nén:

unzip tenfile.zip
Như vậy đã hoàn thành xong việc cài đặt unzip trên CentOS 7 và CentOS 8. Chúc các bạn thành công!