Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên máy chủ của mình.

Cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019

Hãy cấu hình DNS Server để cung cấp tính năng phân giải tên máy chủ hoặc địa chỉ IP!

Trên cài đặt CUI, thiết lập như sau:

1. Chạy PowerShell với quyền admin và nhập code sau để cài đặt DNS Server.

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install DNS with admin tools
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools 

Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  Yes      SuccessRest... {DNS Server, ...
WARNING: You must restart this server to finish the installation process.

# restart computer to apply changes
PS C:\Users\Administrator> Restart-Computer -Force

Trên cài đặt GUI, thiết lập như sau:

2. Chạy Server Manager và nhấp vào Add roles and features.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (1)

3. Nhấp vào nút Next.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (2)

4. Chọn Role-based or feature-based installation.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (3)

5. Chọn một Host mà bạn muốn thêm các service.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (4)

6. Tích vào hộp DNS Server.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (5)

7. Các tính năng bổ sung được yêu cầu để thêm DNS Server. Nhấp vào nút Add Features và sau đó nhấn Next.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (6)

8. Nhấp vào nút Next.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (7)

9. Nhấp vào nút Next.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (8)

10. Nhấp vào nút Install.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (9)

11. Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, nhấp vào nút Close.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (10)

Thêm Forward Lookup Zone vào DNS Server

1. Chạy Powershell với quyền admin và cấu hình như sau.

Ví dụ sau thêm Forward Lookup Zone với cài đặt Zone-Name “srv.world”, Zone-File “srv.world.dns”. Nói chung, hãy đặt tên miền hoặc một phần tên miền của bạn cho Zone-Name.

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerPrimaryZone -Name "srv.world" -ZoneFile "srv.world.dns" -DynamicUpdate None -PassThru 

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
srv.world              Primary     False      False      False        False

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone 

# [srv.world] has been added
ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
0.in-addr.arpa           Primary     True      False      True         False
127.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
255.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
srv.world              Primary     False      False      False        False
TrustAnchors            Primary     False      False      False        False

# if remove it, run like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-DnsServerZone "srv.world" -PassThru 

Confirm
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
srv.world              Primary     False      False      False        False

2. Chạy Server Manager và chọn Tools > DNS.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (11)

3. Chọn Hostname ở bảng điều khiển bên trái và nhấp chuột phải vào Hostname để hiển thị menu và chọn New Zone…

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (12)

4. Nhấp vào nút Next.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (13)

5. Tích vào hộp Primary zone và nhấp vào nút Next.

6. Tích vào hộp Forward Lookup Zone và nhấp vào nút Next.

7. Nhập tên vào phần Zone name. Như mô tả trên ảnh chụp màn hình bên dưới, hãy đặt tên miền hoặc một phần tên miền cho Zone name này.

8. Đặt zone-file-name và nhấp vào nút Next. Bạn có thể giữ tên mặc định cho zone-file-name.

9. Nhấp vào nút Next và giữ nguyên tùy chọn mặc định.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (18)

10. Nhấp vào nút Finish.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (19)

11. Một zone mới đã được tạo trong Forward Lookup Zone.

Hướng dẫn cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 (20)

Chúc bạn thành công!

Các gói dịch vụ Cloud VPS của KDATA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn về hiệu suất cũng như khả năng lưu trữ, mọi nhu cầu về doanh nghiệp đều được đáp ứng. KDATA đảm bảo khả năng uptime lên đến 99,99%, toàn quyền quản trị và free backup hằng ngày. Tham khảo ngay các gói dịch vụ Cloud VPS:

https://kdata.vn/cloud-vps

👉 Liên hệ ngay KDATA hỗ trợ tận tình, support tối đa, giúp bạn trải nghiệm dịch vụ giá hời chất lượng tốt nhất