Lệnh restart Nginx trên CentOS 7 & 8

Nginx là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn lệnh restart Nginx trên CentOS 7 và 8.

Lệnh restart Nginx trên CentOS 7 & 8

Trên CentOS 7 và 8 thì bạn sử dụng lệnh sau để restart Nginx:

$ sudo systemctl start nginx

Ngoài ra, một số câu lệnh khác mà bạn vẫn sẽ sử dụng trong quá trình làm việc với Nginx là:

Khởi động Nginx:

$ sudo systemctl start nginx

Ngừng dịch vụ Nginx

$ sudo systemctl stop nginx

Chúc bạn thành công!