Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Homebrew trên Linux

Homebrew là trình quản lý gói phần mềm mã nguồn mở giúp việc cài đặt phần mềm trên macOS và Linux nói chung dễ dàng hơn. Vậy cài đặt và sử dụng Homebrew trên Linux thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Homebrew là một trình quản lý gói mã nguồn mở và miễn phí dành cho Linux và macOS. Mặc dù các bản phân phối Linux khác nhau đi kèm với trình quản lý gói của riêng chúng, chẳng hạn như APT, DNF, Pacman, v.v…, tuy nhiên để tạo điều kiện cài đặt phần mềm, bạn sẽ cần Homebrew trên hệ thống của mình nếu muốn cài đặt các chương trình không có sẵn trong kho lưu trữ Linux distro mặc định.

Cách cài đặt Homebrew trên Linux

Homebrew rất dễ thiết lập. Làm theo các hướng dẫn sau để cài đặt Homebrew trên máy tính Linux của bạn:

Bước 1: Cài đặt các công cụ build

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt các công cụ build trên máy tính Linux của mình. Công cụ build là các chương trình hỗ trợ xây dựng gói trên máy Linux.

 • Trên Debian hoặc Ubuntu, mở terminal và cài đặt gói build cần thiết và những dependency khác bằng lệnh sau:
sudo apt install build-essential procps curl file git
 • Nếu đang sử dụng Fedora, CentOS hoặc Red Hat, bạn có thể cài đặt các công cụ build với:
sudo yum group install 'Development Tools'
sudo yum install procps-ng curl file git
sudo yum install libxcrypt-compat
 • Để xác minh rằng trình biên dịch có sẵn, hãy chạy lệnh sau:
which make

Nếu điều này trả về một đường dẫn, nghĩa là bạn có một trình biên dịch đang hoạt động trên máy Linux. Nếu không, có điều gì đó sai trong quá trình cài đặt, trong trường hợp đó, bạn cần thực hiện lại quá trình cài đặt.

Bước 2: Cài đặt Homebrew trên Linux

 • Với các công cụ build sẵn có, tất cả những gì bạn cần làm bây giờ để cài đặt Homebrew là chạy script cài đặt. Mở terminal và chạy lệnh sau để thực hiện việc này:
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Homebrew trên Linux (1)

Đầu ra của việc chạy script cài đặt homebrew

 • Khi được nhắc tiếp tục cài đặt, hãy nhấn Enter, và script sẽ bắt đầu tải xuống và cài đặt Homebrew trên hệ thống của bạn. Chờ trong vài phút để quá trình cài đặt hoàn tất.
 • Ngay sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo cài đặt thành công trên terminal, cùng với phần có tên là Next steps cho bạn biết bạn cần làm gì tiếp theo trước khi có thể bắt đầu sử dụng Homebrew.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Homebrew trên Linux (2)

Thông báo thêm Homebrew vào PATH

 • Tại đây, bạn sẽ thấy hai lệnh để thêm Homebrew vào PATH của mình. Sao chép chúng và chạy từng cái một:
echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"' >> /home/user_name/.profile
echo "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"

Chúng ta cần đặt PATH cho Homebrew để shell có thể tìm thấy nó khi bạn gọi Homebrew để cài đặt, cập nhật hoặc xóa các gói, bất kể thư mục làm việc hiện tại của bạn là gì.

Cách sử dụng Homebrew trên Linux

Với Homebrew đã được cài đặt, giờ đây bạn có thể sử dụng nó để cài đặt, cập nhật và xóa các gói Homebrew hiện có trên máy Linux của mình. Làm theo hướng dẫn trong các phần sau để thực hiện những thao tác này.

1. Cài đặt gói bằng Homebrew

 • Trước khi tham gia và cài đặt một gói bằng Homebrew, trước tiên bạn phải cập nhật Homebrew và tất cả các định nghĩa gói của nó. Mở terminal và chạy lệnh sau để thực hiện việc này:
brew update

Vì bạn vừa cài đặt Homebrew nên nó có thể đã được cập nhật, nhưng bạn nên làm điều này trước khi cài đặt một gói mới.

 • Bây giờ, nếu đang làm theo hướng dẫn trực tuyến để cài đặt một gói, bạn chắc chắn rằng gói đó có trên Homebrew và do đó, bạn có thể cài đặt nó ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn, bạn có thể tra cứu gói để xác minh Homebrew có nó chưa bằng cách chạy:
brew search package_name

Ví dụ: Để tìm kiếm xem htop có sẵn trên kho Homebrew hay không, hãy nhập:

brew search htop
 • Cuối cùng, để cài đặt gói, hãy sử dụng:
brew install package_name

Ví dụ:

brew install htop

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Homebrew trên Linux (3)

Lệnh cài đặt htop bằng homebrew

2. Nâng cấp gói Homebrew

Theo thời gian, khi bạn sử dụng một chương trình, chương trình đó sẽ nhận được các bản cập nhật mới với những bản sửa lỗi, tính năng mới và nhiều cải tiến khác. Vì Homebrew không tự động nâng cấp (không cập nhật) các gói, bạn sẽ cần thực hiện việc này theo cách thủ công.

 • Trước khi nâng cấp gói Homebrew, bạn có thể muốn xác minh phiên bản của gói để biết chính xác phiên bản bạn đang chạy. Để thực hiện việc này, hãy mở terminal và chạy lệnh dưới đây:
brew list --versions package_name
 • Để kiểm tra các phiên bản có sẵn cho gói htop:
brew list --versions htop
 • Bây giờ, nếu có phiên bản mới cho gói, bạn có thể nâng cấp lên nó như sau:
brew upgrade package_name

Ví dụ:

brew upgrade htop
 • Ngoài ra, nếu bạn muốn nâng cấp tất cả các gói Homebrew được cài đặt trên hệ thống của mình cùng một lúc, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chạy:
brew upgrade

3. Gỡ cài đặt gói Homebrew

Nếu bạn không còn cần một gói trên máy tính của mình vì một lý do nào đó, bạn có thể gỡ cài đặt nó, giống như bạn làm với các trình quản lý gói Linux truyền thống. Để gỡ cài đặt một gói bằng Homebrew, hãy chạy lệnh này trong terminal:

brew uninstall package_name

Chúc bạn cài đặt và sử dụng Homebrew trên Linux thành công!

Nguồn: Quản trị mạng