Hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Tmux trong Linux

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và cấu hình Tmux trong Linux giúp bạn dễ dàng chạy các ứng dụng khác nhau trong những phiên riêng biệt và dễ dàng chuyển đổi giữa chúng.

Cách cài đặt Tmux trong Linux

Trên các bản phân phối dựa trên Debian:

sudo install tmux

Trên CentOS/REHL:

yum install tmux

Để cài đặt tmux trên Arch Linux:

pacman -S tmux

Sau khi cài đặt xong, hãy khởi chạy một Terminal và nhập tmux để bắt đầu một phiên Tmux mới. Lệnh này sẽ bắt đầu phiên mới bên trong một cửa sổ và khởi động shell. Thanh trạng thái ở dưới cùng hiển thị thông tin về phiên hiện tại của bạn.

tmux

Sử dụng Tmux lần đầu tiên

Tmux có nhiều khái niệm như phiên, cửa sổ, pane và hotkey. Vì vậy, những người mới bắt đầu thường thấy nó rất đáng sợ. Tuy nhiên, một khi đã hiểu rõ về Tmux, bạn sẽ cảm thấy tính hiệu quả của công cụ này rõ hơn rất nhiều.

Một phiên Tmux xác định công việc trong tầm tay. Windows cho phép người dùng thực hiện các hoạt động khác nhau trong một phiên. Mặt khác, các pane sẽ cho phép bạn làm việc với những chế độ xem riêng biệt bên trong cửa sổ.

Bạn có thể quản lý tất cả những điều này thông qua hotkey trong Tmux, một sự kết hợp của tiền tố Tmux theo sau là một phím cụ thể. Tiền tố mặc định là Ctrl + B.

Cách quản lý phiên trong Tmux

Tmux có thể xử lý nhiều phiên cùng một lúc, cho phép các nhà phát triển chuyển đổi giữa những dự án khác nhau một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể tạo phiên mới bất cứ lúc nào mình muốn.

Cách quản lý cửa sổ trong Tmux

Cửa sổ Tmux trải dài trên toàn bộ màn hình và có thể được chia thành nhiều pane. Mỗi pane này sẽ hoạt động như một Terminal ảo riêng biệt. Bạn có thể tạo một cửa sổ tmux mới bằng Ctrl + B c.

Sử dụng Ctrl + B , để đổi tên cửa sổ Tmux của bạn. Nó sẽ gọi trình thông dịch Tmux. Nhập tên cửa sổ mới vào đây.

Hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Tmux trong Linux (1)

Đổi tên cửa sổ Tmux

Tmux giúp việc chuyển đổi giữa các cửa sổ khác nhau trở nên dễ dàng. Nhập tiền tố Tmux, theo sau là số cửa sổ. Ví dụ, bạn có thể nhanh chóng chuyển sang cửa sổ thứ hai bằng Ctrl + B 2.

Bạn cũng có thể hoán đổi các cửa sổ Tmux. Để thực hiện việc này, hãy gọi trình thông dịch bằng cách gõ Ctrl + B : và nhập thông tin sau.

: swap-window -s 1 -t 3

Lệnh này chuyển đổi cửa sổ thứ nhất và thứ ba. Bạn có thể xóa một cửa sổ sau khi hoàn tất bằng cách sử dụng Ctrl + B &.

Hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Tmux trong Linux (2)

Chuyển đổi cửa sổ

Cách quản lý pane trong Tmux

Các pane về cơ bản là những Terminal ảo chạy bên trong cửa sổ. Người dùng có thể sử dụng chúng để chạy một số phiên bản Terminal từ một cửa sổ Tmux duy nhất.

Bạn có thể tạo các pane ngang và dọc trong Tmux. Gõ Ctrl + B " để tách chế độ xem theo chiều ngang.

Hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Tmux trong Linux (3)

Tách chế độ xem theo chiều ngang

Thao tác này sẽ chia cửa sổ hiện tại theo chiều ngang và mở một Terminal trong cửa sổ mới. Sử dụng Ctrl + B % để bắt đầu một pane dọc.

Hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Tmux trong Linux (4)

Bắt đầu một pane dọc

Bạn có thể tạo các pane ngang và dọc cùng một lúc. Sử dụng hotkey Ctrl + B o để chuyển đổi giữa các pane.

Thay đổi mức thu phóng (zoom) của pane cho phép người dùng ẩn tất cả các pane khác. Tính năng này rất tiện dụng khi bạn cần tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể. Sử dụng Ctrl + B z để chuyển đổi các pane. Bạn có thể đóng pane hiện tại bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng hotkey Ctrl + B x.

Hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Tmux trong Linux (5)

Đóng pane hiện tại

Cách cấu hình Tmux trong Linux

Bạn có thể cấu hình hầu hết mọi khía cạnh của cài đặt Tmux. Tuy nhiên, bài viết khuyên bạn nên bắt đầu với những điều cơ bản và chuyển sang các tùy chọn nâng cao hơn sau đó.

Việc cấu hình Tmux được thực hiện bằng cách tinh chỉnh file ~/.tmux.conf. Sử dụng trình soạn thảo văn bản Linux yêu thích của bạn để chỉnh sửa file này.

vim ~/.tmux.conf

Hãy xem xét một số cấu hình cơ bản. Ví dụ, bạn có thể thay đổi tiền tố Tmux từ Ctrl + B thành Ctrl + A bằng cách thêm dòng bên dưới vào file tmux.conf.

set -g prefix C-a
unbind C-b

Việc hủy liên kết phím mặc định cho phép bạn gán lại nó cho một lệnh khác. Vì vậy, dòng thứ hai là một ví dụ, chứ không có gì là bắt buộc ở đây cả.

Hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Tmux trong Linux (6)

Cấu hình cơ bản

Bạn cũng có thể thay đổi chỉ mục cơ sở của các cửa sổ và pane từ 0 thành 1, rất trực quan đối với những người dùng không cảm thấy thoải mái với chỉ mục dựa trên 0.

set -g base-index 1 # starts window numbering from 1
set -g pane-base-index 1 # starts pane numbering from 1

Vì Tmux là một công cụ điều khiển bằng Terminal nên nó không hỗ trợ các chức năng của chuột. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng bật hỗ trợ chuột cho Tmux bằng cách thêm file bên dưới vào cấu hình của mình.

set -g mouse on

Nguồn: quantrimang