Hướng dẫn cách cài đặt Node.js và NPM trên Mac OS

Node.js là một nền tảng mạnh mẽ dựa trên JavaScript, cho phép bạn xây dựng các ứng dụng web hiệu suất cao và dễ dàng mở rộng. Đi kèm với Node.js là NPM (Node Package Manager), một công cụ quản lý gói mạnh mẽ giúp bạn dễ dàng cài đặt và quản lý các thư viện và công cụ hỗ trợ phát triển.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cài đặt Node.js và NPM trên hệ điều hành Mac OS, từ việc kiểm tra các yêu cầu hệ thống, đến cách cài đặt bằng Homebrew và quản lý các phiên bản khác nhau của Node.js bằng nvm. 

Hiểu thêm về Node.js: Node.js là gì? Cần bao nhiêu JavaScript để bắt đầu với Node?

Cài đặt Node.js và NPM trên Mac OS với Homebrew

Cách dễ nhất để cài đặt Node.js và NPM là với trình quản lý gói Homebrew, điều đó có nghĩa là trước tiên bạn sẽ cần phải cài đặt Homebrew trên máy Mac trước nếu bạn chưa làm như vậy. Bạn nên cập nhật Homebrew trước khi cài đặt gói Homebrew, vì vậy hãy chạy lệnh sau để thực hiện:

brew update

Giả sử bạn đã có Homebrew trên Mac, sau đó bạn có thể chạy lệnh sau đây vào ứng dụng Terminal để cài đặt cả Node.js và npm:

brew install node

Việc cài đặt NodeJS / NPM thông qua Homebrew được cho là dễ dàng hơn so với sử dụng bất kỳ phương thức nào khác, và nó cũng làm cho việc cập nhật node.js và npm trở nên đơn giản. Nó cũng có lợi ích bổ sung làm cho nó tương đối đơn giản để gỡ bỏ xuống nếu bạn quyết định bạn không còn cần nó.

Cài đặt Node.js & NPM trên máy Mac bằng trình cài đặt gói

Nếu bạn không muốn sử dụng Homebrew vì bất cứ lý do gì, tùy chọn đơn giản tiếp theo khác là sử dụng trình cài đặt dựng sẵn từ nodejs.org:

  • Tải trình cài đặt Node.js từ nodejs.org

Bạn có thể chạy trình cài đặt giống như bất kỳ gói cài đặt nào khác trên máy Mac.

Cách kiểm tra xem NPM và Node.js có được cài đặt trên máy Mac không?

Sau khi bạn đã cài đặt Node.js và NPM, bạn có thể xác nhận rằng hai được cài đặt bằng cách phát hành một trong hai lệnh với cờ -v để kiểm tra phiên bản:

node -v

npm -v

Cách kiểm tra Node.js đang hoạt động

Khi gói node.js được cài đặt trên máy Mac, bạn có thể kiểm tra nó hoạt động bằng cách khởi động một máy chủ web đơn giản. Tạo tệp có tên “app.js” chứa cú pháp mã sau:

const http = require (‘http’);

const hostname = ‘127.0.0.1’;
const port = 3000;

const server = http.createServer ((req, res) => {
res.statusCode = 200;
res.setHeader (‘Content-Type’, ‘text / plain’);
res.end (‘Xin chào từ NodeJS \ n’) ;
});

server.listen (port, tên máy chủ, () => {
console.log (`Máy chủ đang chạy tại http: // $ {hostname}: $ {port} /`);
});

Lưu tệp app.js đó vào thư mục hiện tại, sau đó bạn có thể khởi động máy chủ web bằng lệnh sau:

node app.js

Sau đó, khởi chạy trình duyệt web (mặc định hoặc theo cách khác) và truy cập URL sau:

http://localhost:3000

Bạn sẽ thấy một thông báo cho biết “Hello from Node.js”.

Chúc bạn thành công!

Mọi người cùng tìm kiếm: cai dat npm, nodejs for mac, cài nodejs trên mac, brew nodejs, node js for mac, brew node, node for mac, brew npm