Cách import script SQL Server trên công cụ SQL Management

Các bước import script SQL Server

Để thực hiện import dữ liệu sql server được generate script *.sql trên SQL server Management, chúng ta có thể thực hiện import script như sau:

1. Đăng nhập vào SQL Management và chọn Database

Đầu tiên, chúng ta mở SQL Management lên–>> Rồi chọn database cần import –>> Click phải chuột và chọn tiếp New Query

Cách import script SQL Server trên công cụ SQL Management (1)

2. Insert đoặc mã SQL vào

Kế tiếp, chúng ta dùng notepad để mở file database được generate script *.sql trước đó. Sau khi mở xong, chúng ta có thể copy / paste toàn bộ nội dung file vào cửa sổ bên phải phần SQL Query.

*Lưu ý: Để hạn chế tối đa sai xót xảy ra, chúng ta cần phải kiểm tra lại phần tên database xem đã đúng với database cần import chưa hoặc có thể thêm dòng lệnh:

USE [YourDatabaseName];
GO

Cách import script SQL Server trên công cụ SQL Management (2)

3. Thực thi câu lệnh SQL để import

Cuối cùng, kiểm tra lại thông tin database cần import nếu đã đúng chúng ta có thể chọn Excute để thực thi script và xem thông tin kết quả ở phần Message.

Cách import script SQL Server trên công cụ SQL Management (3)

Chúc bạn thành công!

Nguồn: PAVietNam

Mọi người cùng tìm kiếm: cách import file sql vào sql server, cách mở file sql trong sql server, cách mở file script trong sql, cách mở file sql, import database sql server, cách import database vào sql server, cách add database vào sql server, cách thêm database vào sql, import sql server, import sql file to sql server, import db sql server, cách mở database trong sql