Xem ngay 4 cách kiểm tra version của CentOS nhanh, tiện lợi nhất

Để biết CentOS mà bạn đang sử dụng là phiên bản mấy thì bạn hãy xem qua 4 cách kiểm tra version của CentOS (6 hay 7) nhanh và tiện lợi nhất sau đây.

Có nhiều cách để kiểm tra version của Centos như: Sử dụng command line, đọc thông tin trong file /etc/os-release. Bạn thấy cách nào tiện hơn thì sử dụng nhé.

Kiểm tra bằng Command Line

Lệnh lsb_release sẽ hiển thị thông tin chuẩn cơ bản (Linux Standard Base) về bản phân phối của Linux đang chạy trên máy tính.

Đây là cách đơn giản nhất để kiểm tra version của CentOS , nó chạy trên mọi phiên bản của CentOS nên bạn cứ yên tâm mà sử dụng.

Hãy mở Terminal của bạn lên và nhập lệnh sau:

lsb_release -a

Kết quả như sau:

Xem ngay 4 cách kiểm tra version của CentOS nhanh, tiện lợi nhất 1

Phiên bản của CentOS sẽ được hiển thi trong mục Description mà mình đã bôi đỏ trong hình. Như bạn thấy thì máy tính của mình đang sử dụng phiên banr 7.5.1804.

Bạn có hiểu ý nghĩa của con số version đó không?

 • 7 là phiên bản CentOS chính
 • 5 là phiên bản mới nhất của phiên bản chính
 • 1804 chính là mã ngày của phiên bản mới nhất này, có nghĩa là tháng 4 năm 2018 chính là thời điểm phát hành phiên bản 7.5.

Lưu ý: Nếu bạn nhận thông báo lỗi lsb_release: command not found thì tức là máy bạn chưa được cài đặt gói redhat-lsb-core nhé. Hãy chạy lệnh dưới đây để cài đặt nó:

sudo yum install redhat-lsb-core

Kiểm tra bằng lệnh rpm

rpm (Red Hat Package Manager) là một công cụ quản lý gói cho các hệ thống dựa trên Red Hat như RHEL, CentOS và Fedora.

Bạn có thể sử dụng công cụ rpm để hiển thị thông tin về gói centos-release, bao gồm phiên bản CentOS trong tên gọi của nó:

rpm --query centos-release

Kết quả:

centos-release-7-5.1804.4.el7.centos.x86_64

Như bạn thấy, nó hiển thị version là 7-5-1804 và tên của bản phối là Centos.

Kiểm tra bằng file /etc/centos-release

Package centos-release cung cấp file /etc/centos-release, vì vậy ta có thể kiểm tra thông tin bên trong file này.

Hãy chạy lệnh sau nhé:

cat /etc/centos-release

Kết quả sẽ là:

CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)

Kiểm tra version CentOS bằng file /etc/os-release

File /etc/os-rease chạy trên tất cả các bản phối Linux sử dụng systemd nên nó chỉ hoạt động trên CentOS7.

cat /etc/os-release

Có kết quả trả về tứ là bạn đang dùng CentOS7 rồi đấy, nhưng xem version mới nhất của nó là bao nhiêu trong kết quả nhé:

NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"
ANSI_COLOR="0;31"
CPE_NAME="cpe:/o:centos:centos:7"
HOME_URL="https://www.centos.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"
 
CENTOS_MANTISBT_PROJECT="CentOS-7"
CENTOS_MANTISBT_PROJECT_VERSION="7"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="centos"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="

Ngoài ra, trên CentOS 7 bạn cũng có thể sử dụng lệnh hostnamectl để kiểm tra nhé.

  
hostnamectl

Kết quả:

Static hostname: localhost.localdomain
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: 2849f743fbe74706abaa6cb8b2ae5377
      Boot ID: 8259a43c6265465884920ac6d762ed5e
  Virtualization: kvm
 Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
    CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
      Kernel: Linux 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64
   Architecture: x86-64

Với 4 cách kiểm tra version của CentOS khác nhau mà chúng tôi giới thiệu trên đây, chắn chắn bạn sẽ thực hiện dễ dàng và thành công. Bắt đầu luôn nhé.

Nguồn bài tham khảo: freetuts.net