Thay đổi giới hạn upload cho PhpMyAdmin trên CyberPanel

Cách thay đổi giới hạn upload file PhpMyAdmin trên CyberPanel

Cyberpanel là một trong những control panel rất tốt và đang được sử dụng rộng rãi. Mặc dù vậy trong quá trình điều hành thì bạn đôi khi cũng cần thay đổi một số thông sốđể vận hành không bị gián đoạn. Dưới đây là cách thay đổi giới hạn upload file PhpMyAdmin trên CyberPanel.

Trên CyberPanel, đi đến PHP -> Chỉnh sửa PHP Configs -> Nâng cao và chọn php 7.0

Thay đổi giới hạn upload cho PhpMyAdmin trên CyberPanel 1

Tìm từ khóa “post_max_size” và thay đổi giá trị 8M đến size mà bạn mong muốn. Ví dụ 100M chẳng hạn.

Thay đổi giới hạn upload cho PhpMyAdmin trên CyberPanel 2

Tìm từ khóa “upload_max_filesize” và thay đổi giá trị 2M đến size mà bạn muốn. Ví dụ 100M chẳng hạn.

Thay đổi giới hạn upload cho PhpMyAdmin trên CyberPanel 3

Lưu lại thay đổi.

Thay đổi giới hạn upload cho PhpMyAdmin trên CyberPanel 4

Cuối cùng là khởi động lại LSCPD bằng lệnh sau:

systemctl restart lscpd

Bây giờ thì vào lại phpMyAdmin, bạn có thể thấy giới hạn upload đã được thay đổi.

Thay đổi giới hạn upload cho PhpMyAdmin trên CyberPanel 5

Chúc bạn thành công với bài hướng dẫn cách thay đổi giới hạn upload file cho phpMyAdmin của Blog.kdata nhé.

Mọi người cùng tìm kiếm: cyberpanel phpmyadmin upload limit, cyberpanel upload_max_filesize