Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi khi yum trên CentOS 6

Bị lỗi khi chạy lệnh yum update trên CentOS 6? Nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Khi thực hiện Yum trên hệ điều hành Centos 6, bạn gặp phải lỗi bên dưới :

Setting up Upgrade Process YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file. Eg. Invalid release/repo/arch combination/ removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/x86_64/6/base/mirrorlist.txt Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: base. Please verify its path and try again

  • Nguyên nhân:
Đây là lỗi do Centos 6 đã bị xóa kho ứng dụng vì đã hết chu kỳ phát triển
  • Cách xử lý:

Bạn chỉ cần thực hiện các lệnh sau qua giao diện SSH

#mkdir /etc/yum.repos.d/old && mv /etc/yum.repos.d/* /etc/yum.repos.d/old
#curl http://smartbackup.superdata.vn/files/centos6-eol.repo --output /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
#yum clean all

Sau đó thực hiện check lại việc cài đặt, cập nhật qua yum install, update lần nữa để kiểm tra lại vấn đề này

Chúc bạn thành công!

Nguồn: pavietnam