Minecraft Vanilla là gì? Cách tạo máy chủ và cập nhật Minecraft Vanilla

Trong thế giới game, thuật ngữ 'Minecraft Vanilla' thường được sử dụng để đề cập đến phiên bản nguyên bản, không có bất kỳ mod hay plugin nào được thêm vào. Vậy Minecraft Vanilla thực sự là gì, và làm thế nào để tạo máy chủ và cập nhật phiên bản này?

Minecraft Vanilla là gì?

Minecraft Vanilla là phiên bản gốc, nguyên bản của Minecraft mà không có bất kỳ mod hoặc plugin nào được thêm vào. Thuật ngữ "vanilla" thường được sử dụng trong thế giới game để chỉ đến trò chơi gốc, không có sự sửa đổi hoặc mở rộng nào. 

Minecraft Vanilla là gì?

Trong Minecraft Vanilla, người chơi khám phá một thế giới được tạo ra theo quy trình, xây dựng cấu trúc và công cụ, khai thác tài nguyên và chiến đấu với các quái vật khác nhau để sống sót. Tất cả điều này được thực hiện mà không cần sửa đổi hoặc bổ sung nào cho trò chơi, như được thiết kế và phát hành bởi Mojang.

Điều này tương phản với các phiên bản của Minecraft có thể được sửa đổi mạnh mẽ bởi người chơi bằng cách sử dụng các mod (sửa đổi) thêm tính năng mới, sinh vật, khối, cơ chế gameplay, v.v., hoặc thay đổi trò chơi theo cách đáng kể.

Cách tạo máy chủ Minecraft Vanilla như thế nào?

Minecraft Vanilla có thể được cài đặt chỉ trong một cú nhấp chuột với trình cài đặt tự động của chúng tôi, trong bảng điều khiển quản trị của máy chủ Minecraft của bạn.

Cách tạo máy chủ Minecraft Vanilla như thế nào?

1. Đi đến bảng điều khiển.

2. Nhấp vào Version, Modpacks.

3. Nhấp vào Minecraft Vanilla và xác nhận.

4. Chọn phiên bản mới nhất của Minecraft Vanilla và nhấp vào Install.

5. Chọn Fully reinstall my server (destroying all current data) và nhấp vào Install.

6. Máy chủ của bạn sẽ tự động khởi động lại trên Minecraft Vanilla. Tùy thuộc vào Version, Modpacks, máy chủ có thể mất vài phút để khởi động lại.

Bạn không cần làm gì khác, Minecraft Vanilla đã được cài đặt trên máy chủ Minecraft của bạn!

Làm thế nào để cập nhật Minecraft Vanilla?

Cập nhật Minecraft Vanilla rất dễ dàng. Một bản sao lưu sẽ được thực hiện tự động trước khi quá trình cập nhật bắt đầu, cho phép bạn khôi phục lại máy chủ nếu cần.

Làm thế nào để cập nhật Minecraft Vanilla?

1. Đi đến bảng điều khiển.

2. Nhấp vào Version, Modpacks.

3. Tìm kiếm Minecraft Vanilla và xác nhận.

4. Chọn phiên bản mới của Minecraft Vanilla và nhấp vào Install.

5. Chọn Install without removing current data (update), sau đó nhấp vào Install.

6. Máy chủ của bạn sẽ khởi động lại sau khi cập nhật Minecraft Vanilla. Điều này có thể mất vài phút.

Minecraft Vanilla đã được cập nhật!

Các phiên bản của Minecraft Vanilla

Bạn có thể tải Minecraft Vanilla từ trang web chính thức nếu bạn không có một máy chủ Minecraft được lưu trữ tại mTxServ.

Phiên bản của Minecraft Vanilla Build Minecraft
Minecraft 1.20.6 1.20.6 1.20.6
Minecraft 1.20.5 1.20.5 1.20.5
Minecraft 1.20.4 1.20.4 1.20.4
Minecraft 1.20.3 1.20.3 1.20.3
Minecraft 1.20.2 1.20.2 1.20.2
Minecraft 1.20.1 1.20.1 1.20.1
Minecraft 1.20 1.20.0 1.20.0
Minecraft 1.19.4 1.19.4 1.19.4
Minecraft 1.19.3 1.19.3 1.19.3
Minecraft 1.19.2 1.19.2 1.19.2
Minecraft 1.19.1 1.19.1 1.19.1
Minecraft 1.19 1.19.0 1.19.0
Minecraft 1.18.2 1.18.2 1.18.2
Minecraft 1.18.1 1.18.1 1.18.1
Minecraft 1.18 1.18.0 1.18.0
Minecraft 1.17.1 1.17.1 1.17.1
Minecraft 1.17 1.17.0 1.17.0
Minecraft 1.16.5 1.16.5 1.16.5
Minecraft 1.16.4 1.16.4 1.16.4
Minecraft 1.16.3 1.16.3 1.16.3
Minecraft 1.16.2 1.16.2 1.16.2
Minecraft 1.16.1 1.16.1 1.16.1
Minecraft 1.16 1.16.0 1.16.0
Minecraft 1.15.2 1.15.2 1.15.2
Minecraft 1.15.1 1.15.1 1.15.1
Minecraft 1.15 1.15.0 1.15.0
Minecraft 1.14.4 1.14.4 1.14.4
Minecraft 1.14.3 1.14.3 1.14.3
Minecraft 1.14.2 1.14.2 1.14.2
Minecraft 1.14.1 1.14.1 1.14.1
Minecraft 1.14 1.14.0 1.14.0
Minecraft 1.13.2 1.13.2 1.13.2
Minecraft 1.13.1 1.13.1 1.13.1
Minecraft 1.13 1.13.0 1.13.0
Minecraft 1.12.2 1.12.2 1.12.2
Minecraft 1.12.1 1.12.1 1.12.1
Minecraft 1.12 1.12.0 1.12.0
Minecraft 1.11.2 1.11.2 1.11.2
Minecraft 1.11.1 1.11.1 1.11.1
Minecraft 1.11 1.11.0 1.11.0
Minecraft 1.10.2 1.10.2 1.10.2
Minecraft 1.10.1 1.10.1 1.10.1
Minecraft 1.10 1.10.0 1.10.0
Minecraft 1.9.4 1.9.4 1.9.4
Minecraft 1.9.3 1.9.3 1.9.3
Minecraft 1.9.2 1.9.2 1.9.2
Minecraft 1.9.1 1.9.1 1.9.1
Minecraft 1.9 1.9.0 1.9.0
Minecraft 1.8.9 1.8.9 1.8.9
Minecraft 1.8.8 1.8.8 1.8.8
Minecraft 1.8.7 1.8.7 1.8.7
Minecraft 1.8.6 1.8.6 1.8.6
Minecraft 1.8.5 1.8.5 1.8.5
Minecraft 1.8.4 1.8.4 1.8.4
Minecraft 1.8.3 1.8.3 1.8.3
Minecraft 1.8.2 1.8.2 1.8.2
Minecraft 1.8.1 1.8.1 1.8.1
Minecraft 1.8 1.8.0 1.8.0
Minecraft 1.7.10 1.7.10 1.7.10
Minecraft 1.7.9 1.7.9 1.7.9
Minecraft 1.7.8 1.7.8 1.7.8
Minecraft 1.7.7 1.7.7 1.7.7
Minecraft 1.7.6 1.7.6 1.7.6
Minecraft 1.7.5 1.7.5 1.7.5
Minecraft 1.7.4 1.7.4 1.7.4
Minecraft 1.7.3 1.7.3 1.7.3
Minecraft 1.7.2 1.7.2 1.7.2
Minecraft 1.6.4 1.6.4 1.6.4
Minecraft 1.6.2 1.6.2 1.6.2
Minecraft 1.6.1 1.6.1 1.6.1
Minecraft 1.5.2 1.5.2 1.5.2
Minecraft 1.5.1 1.5.1 1.5.1
Minecraft 1.4.7 1.4.7 1.4.7
Minecraft 1.4.6 1.4.6 1.4.6
Minecraft 1.4.5 1.4.5 1.4.5
Minecraft 1.4.4 1.4.4 1.4.4
Minecraft 1.4.2 1.4.2 1.4.2
Minecraft 1.3.2 1.3.2 1.3.2
Minecraft 1.3.1 1.3.1 1.3.1
Minecraft 1.2.5 1.2.5 1.2.5
Minecraft 1.2.4 1.2.4 1.2.4
Minecraft 1.2.3 1.2.3 1.2.3
Minecraft 1.2.2 1.2.2 1.2.2
Minecraft 1.2.1 1.2.1 1.2.1

Như vậy, Minecraft Vanilla không chỉ là phiên bản gốc của trò chơi, mà còn là nền tảng cho những trải nghiệm chơi game thuần túy và gần gũi nhất với sự sáng tạo không giới hạn. Tạo máy chủ và cập nhật Minecraft Vanilla có thể đơn giản với các bước hướng dẫn chi tiết, giúp người chơi trải nghiệm trò chơi theo cách họ mong muốn, mà không cần phải sửa đổi hay mở rộng nào khác.