Lệnh restart PHP trên CentOS 7 & 8

Khi làm việc với PHP trên CentOS 7 và 8 thì chắc hẳn bạn sẽ phải sử dụng các lệnh restart PHP hoặc start, stop, reload. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách restart PHP trên CentOS 7 và 8.

Restart PHP trên CentOS 7 & 8

Lệnh restart PHP:

$ sudo systemctl restart php-fpm

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các lệnh khác trong quá trình làm việc với PHP trên CentOS 7 và 8.

Start PHP:

$ sudo systemctl start php-fpm

Stop PHP:

$ sudo systemctl stop php-fpm

Reload PHP:

$ sudo systemctl reload php-fpm