Làm sao để hiển thị file và thư mục ẩn trên Linux? Hướng dẫn chi tiết

Khi bạn muốn xem một file hoặc một thư mục đã bị ẩn trên Linux thì phải làm thế nào? Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách hiển thị file và thư mục đã ẩn trên Linux. Cùng tham khảo ngay nào!

Giới thiệu về hệ điều hành Linux

Linux là tên gọi của một hệ điều hành, đồng thời cũng là hạt nhân của hệ điều hành đó. Đây là phần mềm mã nguồn mở và hiện đang được sử dụng rộng rãi để làm web server.

Linux được phân ra nhiều nhánh như Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Debian, CentOS/Red Hat Enterprise Linux,... Nhưng trong đó Ubuntu là thông dụng nhất. Linux cũng được đánh giá là hoạt động ổn định, hiệu năng cao và mang lại hiệu lợi ích cho việc quản trị mạng. Hiện nay, các lập trình viên thường khá ưa chuộng hệ điều hành này bởi nó sở hữu nhiều tính năng nổi trội.

Làm sao để hiển thị file và thư mục ẩn trên Linux? Hướng dẫn chi tiết 1

Tệp ẩn là gì?

Tệp ẩn vốn không phải là một tính năng bảo mật. Bên cạnh đó, nó cũng không cung cấp thêm bất kỳ sự bảo vệ nào so với các tệp khác nhưng nó có những mục đích sử dụng riêng biệt.

Làm sao để hiển thị file và thư mục ẩn trên Linux? Hướng dẫn chi tiết 2

Các tệp này thường là cơ chế lưu trữ do người dùng chọn hoặc nằm trong các tệp hệ thống mà không thường xuyên được sửa đổi bởi người dùng. Do không được sử dụng hằng ngày nên các tệp này có thể bị ẩn trong nhiều trường hợp. Bạn sẽ thấy bất kỳ tệp hoặc thư mục nào có tên bắt đầu bằng dấu chấm (.) đều sẽ là tệp ẩn (hay còn gọi là tệp dấu chấm).

Các tệp này cũng không được hiển thị theo mặc định khi liệt kê nội dung của một thư mục. Tuy nhiên, chúng có thể được tham chiếu giống như bất kỳ tệp nào, bằng cách sử dụng tên tệp (bao gồm dấu chấm).

Dưới đây là các cách giúp bạn ẩn file, thư mụccách hiển thị các file ẩn, thư mục ẩn trên Linux.

Cách ẩn file hoặc thư mục trên Linux

Để có thể ẩn một file hoặc một thư mục trên Linux thì bạn chỉ cần thêm dấu chấm ‘.’ vào đầu tên file hoặc thư mục. Bạn có thể thực hiện việc tạo mới 1 file/thư mục ẩn cũng như thay đổi trạng thái ẩn hiện của chúng.

- Tạo một file text ẩn:

# touch .an_do_nha.txt

# cat /dev/null > .an_do_nha_2.txt

# vi .an_do_nha_3.txt

- Tạo một thư mục ẩn:

# mkdir -p .thu_muc_an

- Chuyển một file hoặc thư mục sang dạng ẩn hiển thị:

# mv info.txt .info.txt

# mv thu_muc .thu_muc

- Dùng lệnh ‘Is’ để xem có file hay thư mục nào nào đang hiển thị không:

# ls

Cách làm hiển thị các file và thư mục ẩn trên Linux

Để hiển thị các file ẩn và thư mục bị ẩn trên Linux, chúng ta sẽ sử dụng lệnh ‘Is’ với option ‘-a’ hoặc ‘-A’. Hai option này có nghĩa là:

-a-all: hiển thị thông tin về đối tượng (file/thư mục) được chỉ định. Bao gồm cả đối tượng có tên bắt đầu bằng ký tự ‘.

-A-almost-all: hiển thị thông tin về đối tượng (file/thư mục) được chỉ định, cũng bao gồm cả đối tượng có tên bắt đầu bằng ký tự ‘.’. Bỏ qua phần liệt kê thông tin liên quan thư mục hiện tại dạng ‘.’ và thư mục cấp cha ‘..’

# ls -a

# ls -A

# ls -al

# ls -lA

-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 25 13:34 .an_do_nha_2.txt

-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 25 13:34 .an_do_nha.txt

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 25 13:34 .thu_muc_an

Có phải rất đơn giản đúng không nào? Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ biết cách hiển thị file và thư mục ẩn trên Linux? Chúc thành công!

Tham khảo cuongquach