Hướng dẫn xóa group trong Linux bằng lệnh groupdel

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách thêm group trong Linux bằng lệnh groupadd, bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa group trong Linux bằng lệnh groupdel.

Trong Linux, các nhóm được tạo ra nhằm mục đích phân quyền theo nhóm, giúp quản trị viên dễ dàng quản lý và phân quyền. Trong trường hợp bạn có một nhóm không có mục đích sử dụng nữa thì hãy xóa nó đi để giảm tải cho server. Và để xóa người dùng ra khỏi nhóm thì bạn phải xem kỹ nhiều vấn đề, sau đây là hướng dẫn cụ thể:

Cú pháp lệnh groupdel trong Linux

Hướng dẫn xóa group trong Linux bằng lệnh groupdel

Để xóa một group ra khỏi hệ thống Linux thì bạn sử dụng cú pháp sau:

groupdel [OPTIONS] GROUPNAME

Trong đó:

  • GROUPNAME là tên group mà bạn muốn xóa
  • OPTIONS là những tùy chọn mà chúng ta sẽ học ở phần 2.

Lưu ý: Chỉ có tài khoản root hoặc một tai khoản nằm trong nhóm root có quyền sudo thì mới sử dụng được lệnh này.

Ngoài ra, nếu một nhóm vẫn còn user thì bạn vẫn có thể xóa nhóm đó bình thường.

Xóa group trong Linux bằng lệnh groupdel

Để xóa một group ra khỏi hệ thống thì bạn hãy thực thi lệnh groupdel kèm theo đó là tên group cần xóa.

Ví dụ: Để xóa group có tên là mygroup thì hãy chạy lệnh sau.

groupdel mygroup

Lệnh này sẽ xóa luôn thông tin của group nằm trong hai file /etc/group/etc/gshadow.

Nếu chạy thành công thì nó sẽ không in bất kì thứ gì cả. Nhưng nếu bạn xóa một group không tồn tại trong hệ thống thì sẽ nhận được lỗi như sau:

groupdel: group 'mygroup' does not exist

Chúc bạn xóa group trong Linux bằng lệnh groupdel thành công!

Nguồn: freetuts