Hướng dẫn thiết lập nhiều domain máy chủ Nginx trên Ubuntu 20.04

Thiết lập nhiều domain máy chủ Nginx trên Ubuntu 20.04 không quá khó, chỉ cần bạn làm theo hướng dẫn trong bài viết bên dưới đây thôi. Tham khảo ngay nhé.

Chúng ta sẽ xem mỗi domain là một block server, như vậy nếu chạy 10 domain thì chúng ta chỉ cần tạo ra 10 blocks để chứa mã nguồn cho 10 trang web đó là được. Qua đó bạn cũng có thể tạo bảo mật riêng cho từng trang web, cũng như tạo SSL cho nó.

Khi một domain trỏ tới máy chủ này thì nhiệm vụ của Nginx là phân phối luồng dựa vào tên domain, nó sẽ chạy tới đúng mã nguồn riêng dành cho domain đó.

Trước khi bắt đầu thì bạn phải lưu ý: 

 • Đã mua một VPS để sử dụng, nếu chưa có thì tìm mua trong bài viết VPS tốt nhất.
 • Mua domain và trỏ domain về địa chỉ IP của server. Nếu bạn chưa biết cách làm thì xem tại bài viết hướng dẫn trỏ tên miền về hosting.
 • Đã tiến hành cài đặt Nginx trênUbuntu
 • Bạn đang đăng nhập bằng user sudo trên Ubunt

Cấu trúc thư mục trên server của các domain

Thư mục gốc chính là thư mục chứa toàn bộ dữ liệu của website, mà chúng ta có nhiều mã nguồn website đặt trên máy chủ nên nhiệm vụ của server là dựa vào domain trỏ về để chọn đúng thư mục root của website đó.

Bạn có thể thiết lập thư mục gốc ở bất kì đâu, dưới đây là một ví dụ:

/var/www/
├── domain1.com
│  └── public_html
├── domain2.com
│  └── public_html

Vậy mỗi domain trên server sẽ được đặt trong thư mục gốc là: /var/www/<domain_name>/public_html

Giả sử ta cần thiết lập cấu hình cho trang web example.com.

Bây giờ chúng ta hãy tạo thư mục gốc cho example.com bằng cách sử dụng lệnh mkdir nhé.

sudo mkdir -p /var/www/example.com/public_html

Tiếp theo hãy tạo một file index.html nằm trong thư mục public_html mà chúng ta đã tạo, sau đó nhập nội dung cho file index.html như sau:

/var/www/example.com/public_html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Welcome to example.com</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Success! example.com home page!</h1>
 </body>
</html>
Vì các lệnh trên mình sử dụng với tư cách là người dùng sudo, nên mọi file tạo ra đều thuộc quyền sở hữu của tài khoản root. Để tránh mọi vấn đề rắc rối về quyền sau này thì hãy thay đổi quyền sở hữu thành người dùng Nginx (www-data).
sudo chown -R www-data: /var/www/example.com
Bây giờ ta hãy qua bước 2 để tạo block cho domain example.com nhé.

Hướng dẫn cách tạo Server Blocks trên Ubuntu

Trên Ubuntu, file cấu hình Nginx Server Block nằm trong thư mục /etc/nginx/sites-available. Chúng có thể được kích hoạt bằng cách tạo các symbolic links trỏ đến thư mục /etc/nginx/sites-enabled, Nginx sẽ đọc trong quá trình khởi động và biết domain nào đang tồn tại và đang kích hoạt.

Giả sử mình cần tạo block cho domain example.com thì các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Hãy sử dụng VI Editor tạo một file như sau:

/etc/nginx/sites-available/example.com
server {
  listen 80;
 
  server_name example.com www.example.com;
 
  root /var/www/example.com/public_html;
 
  index index.html;
 
  access_log /var/log/nginx/example.com.access.log;
  error_log /var/log/nginx/example.com.error.log;
}

Trong đó:

 • server_name là tên của domain phải khớp với domain mà bạn muốn tạo.
 • root là đường dẫn trỏ tới thư mục chứa dữ liệu website.
 • access_logerror_log là hai file đặc biệt dùng để lưu log.

Bạn có thể đặt một cái tên bất kì cho file cấu hình này. Tuy nhiên, người ta vẫn khuyến khích đặt theo đúng tên của domain, vì như vậy việc quản lý sẽ dễ dàng hơn.

Để kích hoạt server block file này thì ta hãy tạo một symbolic link từ file đến thư mục sites-enabled mà nginx sẽ đọc trong khi khởi động.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/example.com /etc/nginx/sites-enabled/

Bây giờ hãy chạy lệnh dưới đây để kiểm tra xem ta đã cấu hình đúng hay không.

sudo nginx -t

Nếu mọi việc thành công thì bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Hãy restart lại Nginx bằng lệnh dưới đây để áp dụng các thay đổi.

sudo systemctl restart nginx

Cuối cùng, hãy truy cập vào domain mà bạn đã trỏ tới Server thì sẽ thấy kết quả như sau:

Hướng dẫn thiết lập nhiều domain máy chủ Nginx trên Ubuntu 20.04

Như vậy là bạn đã tạo thành công rồi đấy.

Bạn có thể tạo thêm nhiều domain bằng cách thực hiện theo các thao tác như trên nha.

Tạo, quản lý và thiết lập nhiều domain máy chủ Nginx trên Ubuntu 20.04 khá đơn giản không nào? Mời các bạn bắt tay vào thực hành ngay theo bài hướng dẫn bên trên nhé.

Nguồn bài tham khảo: freetuts