Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 22.04 LTS lên Ubuntu 22.10

Nội dung

Hướng dẫn chi tiết cách nâng cấp trực tiếp Ubuntu 22.04 LTS lên Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu cho bạn đọc tham khảo.

Lưu ý: Trước khi nâng cấp bạn hãy thực hiện sao lưu các dữ liệu quan trọng, để phòng trường hợp rủi ro xảy ra. Ngoài ra, Ubuntu 22.10 là bản phát hành hỗ trợ ngắn hạn (được hỗ trợ cho đến tháng 7 năm 2023). Người dùng Ubuntu cần hỗ trợ lâu dài nên sử dụng bản phát hành Ubuntu 22.04 LTS (được hỗ trợ cho đến tháng 4 năm 2027).

Bước 1: Kiểm tra phiên bản

Đầu tiên bạn cần kiểm tra phiên bản hiện tại.

cat /etc/lsb-release

Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 22.04 LTS lên Ubuntu 22.10 (1)

Bước 2: Chạy cập nhật hệ thống

Tiếp theo bạn hãy chạy cập nhật các gói và hệ thống lên bản mới nhất.

sudo apt update -y
sudo apt upgrade -y

Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 22.04 LTS lên Ubuntu 22.10 (2)

Khi nhận được thông báo. Bạn cứ bấm OK hoặc Yes để đồng ý

Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 22.04 LTS lên Ubuntu 22.10 (3)

Bước 3: Nâng cấp Ubuntu 22.04 LTS lên 22.10

Tiếp theo bạn hãy mở file release-upgrades sau đó tìm đến dòng Prompt=lts và sửa thành Prompt=normal

nano /etc/update-manager/release-upgrades

Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 22.04 LTS lên Ubuntu 22.10 (4)

Hoặc bạn có thể chạy lệnh sau để tìm và sửa trực tiếp.

sed -i 's/Prompt=lts/Prompt=normal/g' /etc/update-manager/release-upgrades

Sau khi sửa xong bạn hãy reboot lại máy chủ để áp dụng các thay đổi

reboot

Khi reboot xong bạn hãy SSH vào lại máy chủ và thực hiện chạy lệnh sau để nâng cấp

sudo do-release-upgrade -d

Khi được hỏi Y/N (Yes/No) bạn hãy nhập Y để đồng ý

Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 22.04 LTS lên Ubuntu 22.10 (5)

Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 22.04 LTS lên Ubuntu 22.10 (6)

Sau khi nâng cấp hoàn tất. Bạn chạy lệnh 

cat /etc/lsb-release

để kiểm tra nhé. Và bên dưới là kết quả nâng cấp.