Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Root trên CentOS/RHEL và Fedora

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Root trên CentOS/RHEL và Fedora bằng cách khởi động vào chế độ Single User để reset password.

Các bước thực hiện reset password root account

Bước 1: Khởi động máy tính của bạn lên, sau đó nhấn phím mũi tên hoặc phím space để vào chế độ GRUB.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Root trên CentOS/RHEL và Fedora (1)

Bước 2: Gõ "a" để thay đổi các tham số của kernel. Nếu bạn muốn dừng việc này lại thì nhấn ESC để thoát.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Root trên CentOS/RHEL và Fedora (2)

Bưuóc 3: Thêm số "1" vào cuối dòng "rhgb quiet".

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Root trên CentOS/RHEL và Fedora (3)

Bước 4: Gõ lệnh runlevel để xem mình đang ở chế độ nào. Giá trị "1 S "cho thấy đang ở chế độn Single User Mode.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Root trên CentOS/RHEL và Fedora (4)

Bước 5: Gõ lệnh passwd và nhấn Enter, sau đó hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu mới.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Root trên CentOS/RHEL và Fedora (5)

Trường hợp GRUB cũng được bảo vệ bằng mật khẩu thì ta không thể sử dụng cách này để lấy lại pass cho tài khoản Root.

Chúc bạn lấy lại mật khẩu Root trên CentOS/RHEL và Fedora thành công!

Nguồn: freetuts