Hướng dẫn kích hoạt LiteSpeed Cache trên website để tăng tốc và giảm tải

Kích hoạt LiteSpeed Cache trên website giúp website của bạn tải nhanh hơn và tiết kiệm tài nguyên hơn. Ngay sau đây hãy cùng xem hướng dẫn cách thực hiện như thế nào nhé.

Litespeed Cache là gì?

Litespeed cache là một thành phần được tích hợp sẵn trong Webserver Litespeed

Cách hoạt động của Litespeed Cache:

Litespeed Cache sẽ lưu lại kết quả trả về cho người dùng đầu tiên truy cập vào website của bạn trên máy chủ. Và sẽ trả lại kết quả đó cho những người phía sau đó theo thời gian bạn mong muốn.

Mặc định LiteSpeed cache hỗ trợ hầu hết các mã nguồn phổ biến: - Wordpress - LiteMage - Xenforo - Prestashop - Joomla - MediaWiki - Drupal 8

LiteSpeed Cache cải thiện hiệu suất website như thế nào?

Để nhận xét hiệu suất, chúng ta sẽ đo lường thông qua công cụ ApacheBench. Ở đây, BKNS sẽ đo lường với 1000 lượt truy cập với 20 kết nối cùng một thời điểm trên một website WordPress mới được cài đặt trên một gói Hosting.

Thông số khi chưa có cache:

Time taken for tests: 121.341 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 8

 (Connect: 0, Receive: 0, Length: 8, Exceptions: 0)

Total transferred: 51387968 bytes

HTML transferred: 51132640 bytes

Requests per second: 8.24 [#/sec] (mean)

Time per request: 2426.818 [ms] (mean)

Time per request: 121.341 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 413.58 [Kbytes/sec] received

Thông số trên có nghĩa là mất 121 giây để gửi 1000 lượt truy cập với 20 kết nối cùng lúc. Đó cũng tương đương mỗi giây sẽ xử lý được 8.24 truy cập và mỗi truy cập sẽ mất 2.4 giây để tải.

Nhưng khi bật LiteSpeed lên thì thông số sẽ là:

Time taken for tests: 3.288 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Total transferred: 51869517 bytes

HTML transferred: 51545000 bytes

Requests per second: 304.14 [#/sec] (mean)

Time per request: 65.760 [ms] (mean)

Time per request: 3.288 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 15405.70 [Kbytes/sec] received

Vậy là bạn chỉ mất 3 giây để gửi 1000 truy cập với 20 kết nối cùng lúc. Mỗi giây xử lý được 304 kết nối và mỗi kết nối chỉ mất 0.065 giây mà thôi.

Bây giờ thì tiếp tục thử tăng lên 10.000 truy cập với 50 cổng kết nối cùng lúc.

Time taken for tests: 8.275 seconds

Complete requests: 10000

Failed requests: 0

Total transferred: 518680000 bytes

HTML transferred: 515450000 bytes

Requests per second: 1208.42 [#/sec] (mean)

Time per request: 41.376 [ms] (mean)

Time per request: 0.828 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 61209.32 [Kbytes/sec] received

Cũng không khác lắm, như vậy website của bạn sẽ chịu được nhiều truy cập hơn khi sử dụng LiteSpeed Cache.

Hướng dẫn cách cài đặt LiteSpeed trên Host

Cách cài đặt LiteSpeed với website dùng WordPress

Nếu đang sử dụng WordPress, bạn hãy tắt toàn bộ các plugin tạo cache như WP Super Cache, W3 Total Cache, WP Rocket,...

Sau đó cài plugin LiteSpeed Cache vào là bạn đã kích hoạt thành công mà không cần tùy chỉnh gì thêm. Nếu bạn cần tùy chỉnh thêm thì có thể xem thêm các thiết lập tại phần Setting -> LiteSpeed Cache.

Hướng dẫn kích hoạt LiteSpeed Cache trên website để tăng tốc và giảm tải

Để kiểm tra website đã bật cache chưa, bạn có thể truy cập http://www.webconfs.com/http-header-check.php và gõ tên miền của website vào rồi ấn Submit để kiểm tra HTTP Header, nếu có dòng X-LiteSpeed-Cache là thành công. Nó có 2 giá trị là miss và hit. Nếu miss có nghĩa là trang chưa được lưu cache nhưng bạn submit lại lần nữa sẽ ra hit tức là trang đã được lưu cache.

Cách cài đặt LiteSpeed đối với website dùng Xenforo

Nếu bạn dùng Xenforo thì chỉ cần cài LiteSpeed Cache Add-on và khi kích hoạt là bạn đã bật cache thành công.

Cách cài đặt LiteSpeed đối với website dùng Joomla

Nếu bạn dùng mã nguồn Joomla thì hãy chèn đoạn sau vào tập tin .htaccess của thư mục gốc website. Thay domain.com thành tên miền của bạn.

########## Begin - Litespeed cache

  CacheEnable public

  RewriteEngine On

  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^HEAD|GET$

  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]

  RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !loginuser

  RewriteCond %{ORG_REQ_URI} !^/index.php$

  RewriteCond %{ORG_REQ_URI} !administrator

  RewriteCond %{ORG_REQ_URI} (\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$  [NC]

  RewriteRule .* - [E=Cache-Control:max-age=300]

########## End - Litespeed cache

Cách cài đặt LiteSpeed với website dùng PrestaShop

Chèn đoạn sau vào tập tin .htaccess của thư mục gốc website. Thay domain.com thành tên miền của bạn.

########## Begin - Litespeed cache

  CacheEnable public

  RewriteEngine On

  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^GET|HEAD|PURGE$

  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]

  RewriteCond %{REQUEST_URI} !admin_folder|404|address|authentication|best-sales|cart|contact|discount|guest-tracking|history|identity|order|password|products-comparison|search|account|friend|login|logout|addresses|contact-us|order-history|my-account|order-confirmation|order-follow|quick-order|credit-slip|password-recovery [NC]

  RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !logged|cart [NC]

  RewriteCond %{QUERY_STRING} !nocache [NC]

  RewriteRule .* - [E=Cache-Control:max-age=900]

########## End - Litespeed cache

Cách cài đặt LiteSpeed với các website dùng ngôn ngữ PHP khác

Nếu website của bạn là tự code bằng ngôn ngữ PHP hay bất kỳ mã nguồn mở bằng PHP nào, bạn cũng có thể bật LiteSpeed Cache bằng cách chèn đoạn sau vào .htaccess và sửa lại tên các đường dẫn không muốn lưu cache vào.

RewriteEngine On

CacheLookup Public on

## Lưu cache vào hai phương thức HEAD và GET

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^HEAD|GET$


# loại trừ một số trang không lưu cache

RewriteCond %{REQUEST_URI} !/(login|register|administrator|cron|admin)\.php$

RewriteRule .* - [E=Cache-Control:max-age=120]

Tối ưu tập tin hình ảnh, CSS, JS

LiteSpeed Cache mặc định không bật tính năng nén các tập tin tĩnh trên website thành dạng gzip lưu dưới trình duyệt để tăng tốc website.

Chèn thêm đoạn code dưới đây vào tập tin .htaccess để hỗ trợ tối ưu các tập tin tĩnh:

  # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype

  AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf

  AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf

  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
  # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)

  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip

  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

  Header append Vary User-Agent

Chúc bạn thành công với bài hướng dẫn kích hoạt LiteSpeed Cache trên website để tăng tốc và giảm tải mà Blog Kdata giới thiệu trên đây.

Có thể bạn muốn xem thêm: Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Localhost XAMPP “chuẩn” nhất