Hướng dẫn kết nối SSH vào server Linux với phần mềm PuTTY

Hướng dẫn cách kết nối SSH vào server Linux với phần mềm PuTTY - một trình giả lập thiết bị đầu cuối cho phép kết nối.

Để có thể kết nối Server qua PuTTY, bạn cần có thông tin truy cập server:

  • Địa chỉ IP, user (thường là root), mật khẩu, cổng kết nối (port – mặc định là 22)
  • Hãy đảm bảo rằng server Bạn đang điều khiển đã cài linux (thường là centos)
  • Máy tính sử dụng hệ điều hành windows đã được cài đặt sẵn phần mềm PuTTY. Download tại http://www.putty.org/

Hướng dẫn sử dụng PuTTY để kết nối SSH vào server Linux

Bước 1: Mở phần mềm PuTTY

Bước 2: Nhập thông tin SSH và Port

Hướng dẫn kết nối SSH vào server Linux với phần mềm PuTTY (1)

  • Chon Yes

Hướng dẫn kết nối SSH vào server Linux với phần mềm PuTTY (2)

  • Nhập username và mật khẩu

Hướng dẫn kết nối SSH vào server Linux với phần mềm PuTTY (3)

Lưu ý: Mật khẩu sẽ không hiện ra khi bạn gõ, vì vậy bạn cứ gõ cho đến hết rồi enter. Hoặc nếu copy mật khẩu thì click chuột phải, rồi sau đó nhấn Enter.

Vậy là bạn có thể đăng nhập và sử dụng được rồi. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: matbao