Hướng dẫn kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10

Dưới đây là bài hướng dẫn chi tiết các bước kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10 cho bạn đọc tham khảo.

Điều kiện tiên quyết

 • Windows 10
 • Quyền truy cập vào Windows 10 với tư cách admin

Cách kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10

Bước 1 - Đăng nhập vào Windows 10

Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm trong thanh menu Windows và tìm kiếm control panel. Bạn sẽ thấy biểu tượng Control Panel. Hãy nhấp vào nó.

 • Mở Network and Internet
 • Mở Network and Sharing Center

Hướng dẫn kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10 (1)

Bước 2 - Cấu hình VPN

 • Nhấp vào Set up a new connection on a network.
 • Chọn Connect to a workplace và nhấp vào Next.
 • Nhấp vào Use my Internet connection (VPN).

Hướng dẫn kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10 (2)

 • Nhập địa chỉ IP của bạn vào trường Internet Address. Trong ví dụ này, bài viết sử dụng IP 193.33.61.185. Nhấp vào Create.

Hướng dẫn kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10 (3)

 • Sau khi bạn nhấp vào Create, trình hướng dẫn thiết lập sẽ bị đóng.
 • Nhấp vào Change adapter settings ở menu bên trái.
 • Bây giờ, bạn sẽ thấy tất cả các interface có sẵn. Mở Properties của interface kết nối VPN.

Hướng dẫn kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10 (4)

 • Mở tab Security.
 • Mở menu drop-down Type of VPN và chọn Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec (L2TP/IPsec).
Hướng dẫn kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10 (5)

Nhấp vào Advanced settings. Chọn Use preshared key for authentication và điền vào key chia sẻ trước mà bạn đã tạo trên Windows Server. Áp dụng nó bằng cách nhấp vào OK.

 • Quay lại tab Security. Chọn Allow these protocols và tích vào các giá trị sau:

- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)

- Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)

 • Áp dụng các thay đổi bằng cách nhấp vào OK.

Hướng dẫn kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10 (6)

Chọn Allow these protocols và tích vào các giá trị cần thiết

Bước 3 - Kết nối với VPN server

 • Mở biểu tượng Network ở dưới cùng bên phải và nhấp vào VPN Connection.
 • Sau khi bạn nhấp vào VPN Connection, nút Connect sẽ hiển thị. Nhấp vào nút này.

Hướng dẫn kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10 (7)

 • Bạn sẽ được yêu cầu nhập Username và Password.
 • Quá trình kết nối diễn ra:

Hướng dẫn kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10 (8)

 • Kết nối VPN của bạn đã được thiết lập.

Hướng dẫn kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10 (9)

Bước 4 - Kiểm tra địa chỉ IP

Nếu bạn đang định tuyến tất cả lưu lượng thông qua VPN, bạn sẽ thấy địa chỉ IP VPN server của mình. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP của mình bằng cách truy cập whatismyip.com.

Chúc bạn thành công!

Nguồn: Quantrimang