Hướng dẫn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 cho bạn tham khảo.

KVM (Kernel Virtualization Machine) là một công nghệ ảo hóa cho các hệ điều hành nhân Linux dành cho những CPU hỗ trợ công nghệ ảo hóa, nghĩa là hệ điều hành chính sẽ mô phỏng phần cứng cho các OS khác để chạy trên đó. Cách hoạt động của ảo hóa KVM giống như người quản lý, chia sẻ các nguồn tài nguyên ổ đĩa, network, CPU, Ram cho các máy ảo.

Các bước cài đặt KVM trên CentOS 7

#1. Chuẩn bị

 • Một server chạy CentOS 7, đã bật sẵn cấu hình Virtualization
 • File ISO của hệ điều hành để cài lên máy ảo trên KVM, cụ thể trong bài sử dụng ISO CentOs7

#2. Cài đặt

Bước 1: Kiểm tra server hỗ trợ ảo hóa không

# egrep -c “svm|vmx” /proc/cpuinfo

Hướng dẫn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 (1)

Nếu kết quả trả về 0 thì server không hỗ trợ ảo hóa. Còn khác 0 là server có hỗ trợ ảo hóa.

Bước 2: Cài đặt các gói cần thiết

# yum -y install qemu-kvm libvirt virt-install bridge-utils virt-manager

Trong đó:

 • qemu-kvm: Phần phụ trợ cho KVM
 • libvirt: cung cấp libvirt mà bạn cần quản lý qemu và KVM bằng libvirt.
 • bridge-utils: chứa một tiện ích cần thiết để tạo và quản lý các thiết bị bridge
 • virt-manager: cung cấp giao diện đồ họa để quản lý máy ảo
 • virt-install: Cung cấp lệnh để cài đặt máy ảo

Bước 3:Bật libvirt và khởi động cùng hệ thống

#systemctl start libvirtd

#systemctl enable libvirtd

Bước 4: Khởi động lại server để lưu các cài đặt

#reboot

Sử dụng công cụ Virt-manager để cài đặt và quản lý VM.

#1. Dowload file ISO CentOS-7 từ mirror của BKNS

Download và lưu file ISO bản Minimal vào thư mục /var/lib/libvirt/file-iso/

#mkdir /var/lib/libvirt/file-iso/

#cd /var/lib/libvirt/file-iso/

#wget https://mirrors.bkns.vn/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-Minimal-2003.iso
#2. Truy cập Virt-manager để cấu hình VM

Đối với bản Minimal thì để sử dụng công cụ đồ họa Virt-manager, ta cần cài gói X-window

#yum install “@X Window System” xorg-x11-xauth xorg-x11-fonts-* xorg-x11-utils -y
 • Truy cập Virt-manager:
# virt-manager

Hướng dẫn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 (2)

Lưu ý: Để hiện thị giao diện virt-manager cần sử dụng phần mềm mobaxterm để kết nối SSH.

 • Tạo máy ảo

Hướng dẫn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 (3)

 • Chọn hình thức để cài đặt OS

Hướng dẫn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 (4)

 • Chọn đường dẫn đến file ISO đã tải lên

Hướng dẫn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 (5)

 • Cài đặt các thông số RAM, CPU, dung lượng ổ cứng, card mạng cho máy ảo

Hướng dẫn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 (6)

Hướng dẫn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 (7)

Hướng dẫn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 (8)

 • Khởi động máy ảo và cài đặt OS.

Hướng dẫn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 (9)

#3. Xem danh sách và trạng thái các máy ảo KVM

# virsh list –all

Hướng dẫn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 (10)

Chúc bạn cài đặt (Install) KVM trên CentOS 7 thành công!

Nguồn: bkns