Hướng dẫn cài đặt Gnome GUI Desktop trên Centos 7/ RHEL 7

Hướng dẫn cài đặt giao diện Gnome GUI Desktop trên Centos 7/ RHEL 7 giúp bạn xử lý những công việc như cài đặt hay quản lý 1 phần mềm máy chủ chuyên dụng khi cần.

Cách cài đặt Gnome GUI Desktop cho Centos 7 / RHEL 7

1. Kiểm tra các gói package GUI có sẵn trong repository (kho chứa) không?

Sử dụng lệnh yum để kiểm tra:

yum group list

Output của câu lệnh trên giống như hình bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt Gnome GUI Desktop trên Centos 7/ RHEL 7 (1)

2. Cài đặt GNOME Desktop bằng câu lệnh Yum

Cài đặt “GNOME Desktop” bằng câu lệnh sau:

yum groupinstall "GNOME Desktop" "Graphical Administration Tools"

Cài đặt “Server with GUI” bằng câu lệnh sau:

yum groupinstall "Server with GUI"

Để bật Desktop GUI bằng câu lệnh sau:

ln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.target

Sau đó reboot lại hệ thống.

3. Cấu hình giao diện GUI Desktop ban đầu

Sau khi khởi động lại hệ thống, cần thực hiện 1 vài setup ban đầu như sau:

  • Bấm vào [ LICENSE INFORMATION ] để vào trang thông tin License

Hướng dẫn cài đặt Gnome GUI Desktop trên Centos 7/ RHEL 7 (2)

  • Tích vào [ I accept the license agreement ] -> Bấm [ Done ]

Hướng dẫn cài đặt Gnome GUI Desktop trên Centos 7/ RHEL 7 (3)

  • Bấm [ FINISH CONFIGURATION ] -> Để kết thúc cài đặt ban đầu.

Hướng dẫn cài đặt Gnome GUI Desktop trên Centos 7/ RHEL 7 (4)

  • Sau đó login với tài khoản của bạn, và kết quả cuối cùng:

Hướng dẫn cài đặt Gnome GUI Desktop trên Centos 7/ RHEL 7 (5)

Nguồn: vinasupport