Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)

Có thể bạn muốn xem: Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P1)

Làm sao để chặn tin nhắn trên Telegram?

Lưu ý: Sau khi chặn tin nhắn Telegram, bạn sẽ không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ tài khoản đó nữa.

Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng Telegram > Chọn ba dấu gạch ngang icon trên góc trái màn hình > Chọn Settings > Chọn Privacy and Security > Chọn Blocked Users > Chọn Block user > Chọn người muốn chặn > Chọn Block User là xong.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Telegram, chọn ba dấu gạch ngang icon trên góc trái màn hình.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)1

Bước 2: Chọn Settings.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)2

Bước 3: Chọn Privacy and Security.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)3

Bước 4: Chọn Blocked Users.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)4

Bước 5: Chọn Block user.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)5

Bước 6: Chọn người muốn chặn.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)6

Bước 7: Chọn Block User. Như vậy, bạn đã chặn thành công người mà bạn không muốn nhận tin nhắn.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)7

Cách khôi phục tin nhắn đã bị xóa trên Telegram

Lưu ý:

- Bạn chỉ có 5 giây để quyết định có khôi phục tin nhắn đã xóa hay không. - Nếu qua 5 giây mà bạn không làm gì thì tin nhắn đó sẽ bị xóa vĩnh viễn. - Cách duy nhất để xem lại được tin nhắn đã xóa sau 5 giây là nhờ người bạn trong cùng cuộc trò chuyện chụp ảnh màn hình gửi qua (nếu như lúc xóa, bạn không ấn xóa luôn bên người nhận).

Hướng dẫn nhanh:

- Mở ứng dụng Telegram > Nhấn giữ tin nhắn bạn muốn xóa > Chọn biểu tượng Thùng rác icon5 phía trên bên phải màn hình > Chọn Delete Chat. - Sau khi bạn xóa tin nhắn Telegram, màn hình xuất hiện thông báo khôi phục phía dưới cùng ứng dụng > Chọn biểu tượng Undo icon6 để khôi phục tin nhắn đã xóa (Bạn chỉ có 5 giây để khôi phục).

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Mở ứng dụng Telegram, nhấn giữ tin nhắn bạn muốn xóa và chọn biểu tượng Thùng rác icon5 phía trên bên phải màn hình.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)8

Bước 2: Chọn Delete Chat.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)9

Bước 3: Màn hình xuất hiện thông báo khôi phục tin nhắn phía dưới cùng ứng dụng, chọn biểu tượng Undo icon6 để khôi phục tin nhắn đã xóa (Bạn chỉ có 5 giây để khôi phục).

Như vậy, bạn đã thành công khôi phục lại tin nhắn đã xóa.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)10

Cách khôi phục tin nhắn bị ẩn

Đôi khi, bạn vô tình quẹt tay làm cho tin nhắn bị đưa vào mục lưu trữ ẩn trên ứng dụng Telegram, nên đoạn tin nhắn đó sẽ bị ẩn khỏi mục tin nhắn mà chưa phải bị xóa đi.

Hướng dẫn nhanh:

Mở ứng dụng Telegram, nhấn giữ giao diện nhắn tin và kéo từ trên xuống để hiện mục Archived Chats, bấm chọn Archived Chats > Nhấn giữ cuộc trò chuyện muốn khôi phục > Chọn dấu ba chấm icon4 phía trên bên phải > Chọn Unarchive để khôi phục lại tin nhắn bị ẩn.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Mở ứng dụng Telegram, nhấn giữ giao diện nhắn tin và kéo từ trên xuống để hiện mục Archived Chats, bấm chọn Archived Chats.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)11

Bước 2: Nhấn giữ cuộc trò chuyện muốn khôi phục, chọn dấu ba chấm icon4 phía trên bên phải.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)12

Bước 3: Chọn Unarchive. Như vậy, bạn đã khôi phục thành công tin nhắn bị ẩn trên Telegram.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)13

Cách tạo group chat và channel trên Telegram

Tạo group chat trên Telegram

Hướng dẫn nhanh:

 • Mở ứng dụng Telegram > Chọn biểu tượng hình cây bút cây bút ở góc phải dưới cùng.
 • Chọn New Group > Chọn tài khoản mà bạn muốn thêm vào nhóm chat.
 • Chọn dấu mũi tên ở góc phải bên dưới > Thay đổi tên và hình đại diện cho group chat.
 • Chọn dấu √ ở góc phải phía dưới cùng > Chọn Tên nhóm phía trên cùng ứng dụng để thiết lập quyền cho các thành viên trong nhóm.
 • Nhấn giữ tên thành viên mà bạn muốn thiết lập quyền > Chọn Promote to Admin để thiết lập các quyền mà Admin này có thể làm trong nhóm.
 • Nhấn giữ tên thành viên mà bạn muốn thiết lập quyền > Chọn Change permissions để thiết lập quyền dành cho các thành viên còn lại.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Mở ứng dụng Telegram, chọn biểu tượng hình cây bút cây bút ở góc phải dưới cùng.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)14

Bước 2: Chọn New Group.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)15

Bước 3: Chọn tài khoản mà bạn muốn thêm vào nhóm chat, chọn dấu mũi tên ở góc phải bên dưới để tạo nhóm.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)16

Bước 4: Thay đổi tên và hình đại diện cho group chat, chọn dấu √ ở góc phải phía dưới cùng để hoàn tất tạo nhóm Telegram.

Bạn có thể thực hiện đổi ảnh đại diện ngay hoặc để sau cũng được.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)17

Bước 5: Chọn vào tên nhóm phía trên cùng để thiết lập quyền cho các thành viên trong nhóm.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)18

Bước 6: Nhấn giữ tên thành viên mà bạn muốn thiết lập quyền, chọn Promote to Admin để thiết lập quyền Admin cho thành viên đó.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)19

Để cho phép Admin có quyền làm gì thì bạn chọn vào quyền đó. Sao cho nút tròn hiện màu xanh, ngược lại thì nút tròn chuyển sang màu đỏ.

Admin (Quản trị nhóm) sẽ có quyền gì?

- Change Group Info: Thay đổi thông tin nhóm. - Delete Messages: Xóa các tin nhắn. - Ban Users: Cấm thành viên. - Invite Users via Link: Mời thành viên qua Link. - Pin Messages: Ghim các tin nhắn. - Add New Admins: Thêm thành viên mới. - Send anonymously: Gửi ẩn danh.

Bước 7: Nhấn giữ tên thành viên mà bạn muốn thiết lập quyền, chọn Change permissions để thiết lập quyền User dành cho thành viên đó.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)21

Để cho phép các quyền User mà người này có thể được làm thì bạn chọn vào quyền đó. Sao cho nút tròn hiện màu xanh, ngược lại thì nút tròn chuyển sang màu đỏ.

Các Users (Thành viên) sẽ có quyền:

 • Send Messages: Gửi tin nhắn.
 • Send Media: Gửi ảnh, video.
 • Send Stickers & GIFs: Gửi stickers và gif.
 • Send Polls: Gửi cuộc thăm dò ý kiến.
 • Embed Link: Nhúng link.
 • Add Users: Thêm thành viên.
 • Pin Messages: Ghim tin nhắn.
 • Change Chat Info: Thay đổi thông tin chat.
Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)22

Cấp quyền sẽ hiện màu xanh, ngược lại sẽ là màu đỏ

Cách tạo kênh channel trên Telegram

Hướng dẫn nhanh:

 • Mở ứng dụngTelegram > Chọn biểu tượng hình cây bút cây bút ở góc phải dưới cùng.
 • Chọn New Channel > Chọn Create Channel > Thay đổi tên và hình đại diện cho channel.
 • Chọn dấu √ ở góc phải phía trên cùng > Chọn loại kênh là công khai hay riêng tư tại mục Channel type > Tạo link truy cập cho kênh mới tạo tại mục Permanent link.
 • Chọn dấu tick ở góc phải phía trên cùng > Chọn tài khoản mà bạn muốn thêm vào Channel.
 • Chọn dấu mũi tên góc phải phía dưới cùng

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Mở ứng dụng Telegram, chọn biểu tượng hình cây bút cây bút ở góc phải dưới cùng.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)23

Bước 2: Chọn New Chanel để tạo một kênh mới trên Telegram.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)24

Bước 3: Chọn Create Channel.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)25

Bước 4: Thay đổi tên và hình đại diện cho channel, chọn dấu √ ở góc phải phía trên cùng để hoàn tất việc tạo kênh mới.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)26

Bước 5: Chọn loại kênh là công khai hay riêng tư tại mục Channel type, tạo link truy cập cho kênh mới tạo tại mục Permanent link.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)27

Bước 6: Chọn tài khoản mà bạn muốn thêm vào Channel, chọn dấu mũi tên góc phải phía dưới cùng.

Như vậy, bạn đã tạo thành công Channel của mình rồi.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)28

Cách thiết lập quyền của Admin và Users trên Channel Telegram tương tự như trong Group chat Telegram.

>>> Xem ngay: Khám phá kho tàng 13 tính năng "thần thánh" của Telegram

Hướng dẫn cách tải sticker trên Telegram

Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng Telegram > Mở tin nhắn bất kỳ và chọn mục Sticker > Chọn biểu tượng cài đặt cài đặt ở dưới góc phải màn hình > Chọn Trending Stickers > Chọn bộ Sticker bạn muốn tải và bấm Add.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn vào mục Sticker ở trong tin nhắn bất kỳ.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)29

Bước 2: Chọn vào biểu tượng cài đặt cài đặt ở dưới góc phải màn hình.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)30

Bước 3: Chọn Trending Stickers.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)31

Bước 4: Chọn bộ Sticker bạn muốn tải và bấm Add.

Hướng dẫn cách sử dụng Telegram trên điện thoại, máy tính (P2)32

Kết luận: Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong cách sử dụng Telegram trên điện thoại và máy tính, không quá khó phải không nào? Chúc bạn sớm thành thạo với phần mềm chat, nhắn tin, gọi vide miễn phí này.

Nguồn bài tham khảo: Thegioididong

Mọi người cùng tìm kiếm: archived chats là gì, archived chat là gì