Hướng dẫn nâng cấp Debian 10 lên Debian 11

Bạn muốn nâng cấp hệ điều hành Debian 10 lên Debian 11? Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp từng bước một.

Hướng dẫn nâng cấp Debian 10 lên Debian 11

  • Back up hệ thống hiện tại. Thường sử dụng chức năng snapshot của nhà cung cấp dịch vụ. Các bạn có thể sử dụng nhà cung cấp Cloud Server là Vultr. Họ cung cấp chức năng snapshot server khá là tiện.
  • Nâng cấp các package trên hệ thống Debian Linux, sau đó reboot lại hệ thống
sudo apt update && sudo apt upgrade
  • Sửa file /ect/apt/sources.list, thay thế “stretch” thành “buster
  • Sau đó tiến hành nâng cấp các package 1 lần nữa bằng command:
sudo apt update && sudo apt upgrade
  • Chạy lệnh upgrade hệ thống lên Debian 11
sudo apt full-upgrade
  • Reboot lại máy chủ
  • Xác nhận lại hệ thống đã được nâng cấp lên Debian 11 chưa bằng command sau:
cat /etc/release-*
Chúc bạn thành công!

Nguồn: vinasupport