Hướng dẫn cách dùng lệnh Whatis trong Linux

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách dùng lệnh Whatis trong Linux - lệnh dùng để xem thông tin của một lệnh.

Lệnh “whatis” được sử dụng để cung cấp thông tin tổng quan của các lệnh, tùy chọn hoặc cờ nào đó. Nói cách khác, lệnh này sẽ xem ý nghĩa của các lệnh và được phản hồi từ Linux.

Hướng dẫn cách dùng lệnh Whatis trong Linux

Cú pháp lệnh whatis trong Linux

Cú pháp của lệnh whatis như sau:

Whatis [ keyword ]

Trong đó keyword là một lệnh hoặc một tùy chọn của lệnh nào đó.

Ví dụ dưới đây mình xem thông tin của lệnh cd.

whatis cp

Hướng dẫn cách dùng lệnh Whatis trong Linux (1)

Nếu bạn muốn xem thông tin của nhiều lệnh cùng một lúc thì như sau:

whatis ps rm touch mv more mkdir

Kết quả trả về như hình dưới đây.

Hướng dẫn cách dùng lệnh Whatis trong Linux (2)

Một số tùy chọn của lệnh whatis trong Linux

  • Tùy chọn -?, -h, -help:

Sử dụng ba tùy chọn này để xem phần hướng dẫn của lệnh whatis.

whatis -h
whatis -help
whatis -?

Hướng dẫn cách dùng lệnh Whatis trong Linux (3)

  • Tùy chọn -d

Tùy chọn này dùng để xem thông tin debug của một lệnh khác.

whatis -d pwd

Hướng dẫn cách dùng lệnh Whatis trong Linux (4)

  • Tùy chọn -v

Sử dụng tùy chọn “-v” để xem chi tiết về một lệnh:

whatis –v pwd

Hướng dẫn cách dùng lệnh Whatis trong Linux (5)

  • Tùy chọn -r

Nếu bạn không nhớ rõ lệnh cần kiểm tra là gì thì có thể sử dụng tùy chọn này, nó sẽ so khớp và lệnh nào có tên gần giống như vậy thì sẽ được trả kết quả về.

whatis –r pwd

Hướng dẫn cách dùng lệnh Whatis trong Linux (6)

  • Tùy chọn -l

Kết quả mà lệnh whatis trả về thường là ngắn gọn, tức nó cắt bớt để hiển thị đầy đủ trên giao diện màn hình. Nếu bạn muốn nó hiển thị full luôn nội dung thì hãy sử dụng tùy chọn -l nhé.

whatis -l

Hướng dẫn cách dùng lệnh Whatis trong Linux (7)

Chúc bạn thành công!

Nguồn: freetuts