Hướng dẫn bật HTTP/2 (kích hoạt HTTP 2.0) trên cPanel

Hướng dẫn bật, kích hoạt HTTP/2 ( HTTP/2.0 hay HTTP 2.0) trên cPanel giú cải thiện tốc độ tải trang và hiệu suất khi duyệt web.

Hướng dẫn bật HTTP/2 trên cPanel

Trước tiên cần kiểm tra cấu hình máy chủ của bạn đã phù hợp để cài đặt HTTP/2 chưa. Đối với HTTP/2 trên cPanel sẽ yêu cầu máy chủ sử dụng EasyApache 4 và Apache 2.4.

Hướng dẫn bật HTTP/2 (kích hoạt HTTP 2.0) trên cPanel

Ngoài ra module mod_httpd2 sẽ không tương thích với hệ điều hành Centos 6 – 32bit hoặc DSO PHP Handlers. Module này cũng không tương thích với một số Apache module khác như:

mod_mpm_itk
mod_mpm_prefork
mod_ruid2

Đối với một máy chủ mới vừa cài đặt cPanel thì mặc định hệ thống sẽ cài đặt module mod_mpm_prefork. Để kiểm tra MPMs mà hệ thống bạn đang sử dụng hãy sử dụng lệnh sau:

# rpm -qa | grep mpm

Ví dụ: sau khi chạy lệnh sẽ có kết quả như thế này

ea-apache24-mod_mpm_prefork-2.4.34-3.el7.cloudlinux.x86_64

Sau khi kiểm tra sau tính tương thích rồi thì chúng ta bắt đầu đến phần bật module này lên nào!!!

Hướng dẫn bật mod_httpd2 trên giao diện EasyApache 4 của WHM.

Việc đầu tiên bạn phải đăng nhập được vào WHM với quyền root rồi. Sau đó tìm đến mục “Software”, sau đó chọn “EasyApache 4”. Nếu server yêu cầu bạn chạy các trang web với tư cách User, bạn cũng phải cài đặt Apache module mod_suexec.

Hướng dẫn bật HTTP/2 (kích hoạt HTTP 2.0) trên cPanel - 1

Sau đó chọn “Customize

Khi vào được đến “Customize” chọn “Apache modules” tìm kiếm module “mod_http2” và bật nó lên hoặc để tắt bạn chỉ cần gạt ngược lại.

Hướng dẫn bật HTTP/2 (kích hoạt HTTP 2.0) trên cPanel - 2

Sau đó chọn “Review” và “Provision” để cài đặt mod_httpd2

Hướng dẫn bật HTTP/2 (kích hoạt HTTP 2.0) trên cPanel - 3

Hưỡng dẫn bật mod_http2 với Shell access.

Trước tiên bạn cần SSH vào máy hoặc có thể sử dụng “Shell access” đã được tích hợp trên WHM.

Mở một phiên yum shell bằng lệnh

#yum shell

Nếu mặc định hệ máy chủ sử dụng prefork_mpm chạy các lệnh sau

> remove ea-apache24-mod_mpm_prefork
> install ea-apache24-mod_mpm_event ea-apache24-mod_http2
> run

Nếu máy chủ sử dụng ITK_mpm chạy lệnh sau

> remove ea-apache24-mod_mpm_itk ea-apache24-mod_mpm_prefork
> install ea-apache24-mod_mpm_event ea-apache24-mod_http2
> run

Nhấn “Y” để loại bỏ và cài đặt các gói chỉ định. Sau đó gõ exit để thoát yum shell

Để gỡ bỏ mod_http2 gõ lệnh

yum remove ea-apache24-mod_http2

Chúc các bạn kích hoạt HTTP 2.0 trên cPanel thành công!