File sudoers là gì? Làm cách nào để chỉnh sửa file sudoers?

File sudoers là gì?

File sudoers là một file văn bản nằm ở “/etc/sudoers” và kiểm soát cách sudo hoạt động trên máy. Có lẽ bạn đã quen với vai trò chính của sudo là nâng quyền của tài khoản hiện tại lên quyền root, superuser trên tất cả các hệ thống dựa trên Unix. Điều này cho phép người dùng thực hiện các lệnh hiện bị cấm.

Khi nào bạn cần chỉnh sửa file sudoers?

Khi cài đặt Linux (hoặc macOS) lần đầu, người dùng đầu tiên và mặc định sẽ được tự động thêm vào file sudoers để file có thể chạy các tác vụ quản trị bằng lệnh sudo. Tuy nhiên, nếu bạn tạo một tài khoản người dùng mới, nó sẽ không có quyền superuser theo mặc định. Nếu cần cấp cho nó quyền superuser, bạn sẽ cần chỉnh sửa file sudoers và thêm tài khoản người dùng này vào nó.

Hướng dẫn cách chỉnh sửa file sudoers

Đừng bao giờ chỉnh sửa file sudoers trong trình soạn thảo văn bản thông thường. Điều này có thể dẫn đến việc chỉnh sửa đồng thời và các file bị hỏng, có khả năng từ chối mọi quyền truy cập admin. Sudoers phải được chỉnh sửa bằng cách chạy visudo trong Terminal, như sau:

sudo visudo

Lưu ý rằng bạn cần sử dụng sudo để chạy visudo. Thao tác này sẽ mở file sudoers bằng trình soạn thảo văn bản mặc định trong Terminal (theo mặc định là Nano).

File sudoers là gì? Làm cách nào để chỉnh sửa file sudoers?1

Thay đổi file sudoers có tác dụng gì?

Công việc chính của file sudoers là xác định người dùng nào có thể sử dụng sudo để làm gì. Nó cũng có một số tùy chọn đơn giản mà bạn có thể điều chỉnh trước tiên để có cảm nhận về cách visudo hoạt động.

Cách thay đổi thời gian chờ

Theo mặc định, nhập mật khẩu sudo sẽ nâng quyền của bạn cho đến khi bạn đóng shell hoặc thoát. Điều này có thể không an toàn và một số người thích nhập mật khẩu mỗi khi sử dụng sudo.

1. Chạy sudo visudo như đã nói ở trên.

2. Nhấn Alt + / để điều hướng đến cuối tài liệu. Nếu bạn đang sử dụng Vi hoặc Vim, hãy nhấn Shift + G.

File sudoers là gì? Làm cách nào để chỉnh sửa file sudoers?2 3. Tạo một dòng mới ở cuối tài liệu và thêm dòng sau:

Defaults timestamp_timeout=0

File sudoers là gì? Làm cách nào để chỉnh sửa file sudoers?3 Điều này sẽ đặt thời gian chờ sudo thành 0 giây, vì vậy bạn sẽ có quyền sudo trong 0 giây sau khi bạn thực hiện lệnh đầu tiên. Nếu bạn thích một khoảng thời gian khác, hãy nhập giá trị đó tính theo giây.

Bạn cũng có thể đặt thời gian chờ thành “-1”, điều này cho bạn thời gian gia hạn vô hạn. Nhưng đừng làm vậy! Việc đó có thể vô tình làm hỏng hệ thống vào một ngày nào đó.

4. Nhấn Ctrl + O để lưu và Ctrl + X để thoát.

Giới hạn đối tượng có thể sử dụng sudo

Mục đích chính của file sudoers là kiểm soát người dùng nào có thể chạy sudo. Nếu không có sudo, người dùng không thể nâng quyền của họ. Nếu bạn có nhiều người dùng truy cập vào cùng một hệ thống thông qua shell, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập của họ bằng cách đặt các giá trị trong sudo.

Mọi file sudoers sẽ có dòng sau:

root ALL=(ALL) ALL

Điều này cho phép người dùng root trên tất cả các host sử dụng tất cả user để thực hiện tất cả mọi lệnh. ALL là một giá trị đặc biệt trong file sudoers, mang nghĩa là “không có giới hạn”. Cú pháp như sau:

username hostlist = (userlist) commandlist

Nếu bạn muốn thêm người dùng khác làm root, chỉ cần sao chép dòng root và thay đổi người dùng như sau:

alexander ALL=(ALL) ALL

Để kiểm soát nhiều hơn, bạn có thể thêm một dòng như sau, dòng này sẽ chỉ cho phép người dùng “alexander” chạy apt-get update.

alexander ALL=(ALL) /usr/bin/apt-get update

Đặt “%” trước user và nó sẽ xác định một nhóm. Dòng dưới đây sẽ cho phép mọi người dùng trong nhóm "admin" có quyền root. Đây sẽ là nhóm được xác định bởi các nhóm quyền hệ điều hành.

%admin ALL=(ALL) ALL

Thay đổi trình chỉnh sửa visudo

Tùy thuộc vào phiên bản Linux bạn đang chạy, có hai cách chính để thay đổi trình chỉnh sửa.

Đối với Ubuntu, bạn sẽ muốn chạy lệnh Terminal bên dưới:

sudo update-alternatives –config editor

Bạn sẽ thấy một thứ gì đó như sau:

There are 4 choices for the alternative editor (providing /usr/bin/editor).
 
 Selection  Path        Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /bin/nano      40    auto mode
 1      /bin/ed       -100    manual mode
 2      /bin/nano      40    manual mode
 3      /usr/bin/vim.basic  30    manual mode
 4      /usr/bin/vim.tiny  10    manual mode
 
Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 3

Nếu bạn muốn chọn Vim làm trình chỉnh sửa visudo từ tùy chọn mặc định Nano, bạn sẽ cần nhấn vào lựa chọn số 3 rồi nhấn Enter.

Đối với các phiên bản Linux khác, bạn sẽ muốn thêm một dòng mới vào file “~./bashrc” của mình như bên dưới:

export EDITOR="vim"

Sau đó, lưu file. Trình chỉnh sửa visudo sẽ chuyển thành Vim.

Tóm lại:

Chúng ta đã hiểu rõ File sudoers là gì? Khi nào cần chỉnh sửa file sudoers? Làm cách nào để chỉnh sửa? Giới hạn đối tượng có thể sử dụng sudo ra sao..... Nhớ lưu lại để dùng dần các bạn nhé.

Nguồn bài: Quantrimang 

Mọi người cùng tìm kiếm: sudoers, all=(all) all, file /etc/sudoers, /etc/sudoers file, /etc/sudoers file in linux