Chi tiết cách sửa lỗi Checksum bằng lệnh fsck trong Linux

Checksum bị lỗi đồng nghĩa với việc bạn không biết file lưu trữ của mình có bị lỗi hay không? Hệ thống file rất có thể sẽ phát sinh vấn đề nào đó. Vậy, làm sao để sửa lỗi Checksum bằng lệnh fsck trong Linux?

Checksum thường được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn dữ liệu. Checksum là một kiểm tra dữ liệu với mục đích phát hiện lỗi xảy ra trong quá trình truyền tải và lưu trữ của nó. Nó thường được áp dụng cho một file sau khi nó được nhận từ máy chủ tải xuống.

Hệ thống file chịu trách nhiệm về cách dữ liệu của người dùng được lưu trữ và tổ chức. Nếu hệ thống file bị hỏng và một số phần nhất định không hoạt động thì chúng sẽ dẫn đến sự không nhất quán trong hệ thống file. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng lệnh fsck (file system consistency check). Fsck này hoạt động tại thời điểm boot.

Tại sao lại sử dụng fsck trong Linux?

- Sự cố xảy ra khi khởi động hệ thống - File có thể bị hỏng hoặc bị thiếu - Driver không hoạt động

Các tùy chọn của lệnh fsck

  • fsck -A: Kiểm tra tất cả các hệ thống file.
  • fsck -C: Hiển thị thanh tiến trình có đang hoạt động hay không.
  • fsck -l: Khóa thiết bị để đảm bảo không có chương trình nào khác cố gắng sử dụng phân vùng trong quá trình kiểm tra.
  • fsck -M: Hệ thống file được mount sẽ không kiểm tra.
  • fsck -P: Kiểm tra hệ thống file là song song hay không bao gồm root.
  • fsck -R: Lệnh sẽ không kiểm tra hệ thống file root.
  • fsck -r: Lệnh cung cấp thông tin thiết bị đã được kiểm tra hay chưa.
  • fsck -T: Lệnh không hiển thị tiêu đề.
  • fsck -V: Cung cấp mô tả những gì đang được thực hiện.

Làm thế nào để sử dụng lệnh fsck?

Bước 1: Đầu tiên, hãy mở tùy chọn boot và chọn Advanced options for Ubuntu.

Chi tiết cách sửa lỗi Checksum bằng lệnh fsck trong Linux 1

Bước 2: Sau đó chọn chế độ Recovery.

Chi tiết cách sửa lỗi Checksum bằng lệnh fsck trong Linux 2 Chọn chế độ Recovery

Bước 3: Sau đó chọn tùy chọn fsck.

Chi tiết cách sửa lỗi Checksum bằng lệnh fsck trong Linux 3 Chọn tùy chọn fsck

Nó sẽ yêu cầu hệ thống file mount lại. Chọn Yes.

Chi tiết cách sửa lỗi Checksum bằng lệnh fsck trong Linux 4 Chọn Yes

Bây giờ, bạn có thể thấy màn hình sau:

Chi tiết cách sửa lỗi Checksum bằng lệnh fsck trong Linux 5 Bạn sẽ thấy màn hình trên

Bước 4: Chọn Resume.

Chi tiết cách sửa lỗi Checksum bằng lệnh fsck trong Linux 6

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sửa lỗi Checksum bằng lệnh fsck trong Linux, chúc bạn thưc hiện thành công!

Nguồn bài tham khảo: Quantrimang