Chi tiết cách cài đặt và xóa lệnh AWS-CLI trên Ubuntu

Amazon Web Services đã giới thiệu công cụ AWS CLI để quản lý tất cả các service này từ một nền tảng duy nhất, bạn có thể quản lý nhiều service cùng lúc một cách dễ dàng. Mời bạn cùng làm theo hướng dẫn cách cài đặt và xóa lệnh AWS-CLI trên Ubuntu sau đây nhé.

Cách cài đặt AWS CLI trên Ubuntu

Để cài đặt AWS CLI trên Ubuntu Server hoặc Desktop, bạn cần tiến hành các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị máy đích để cài đặt AWS CLI

Trước tiên, bạn cần chuẩn bị máy mục tiêu của mình để cài đặt AWS CLI bằng cách cập nhật nó như hình dưới đây:

$ sudo apt-get update

Chi tiết cách cài đặt và xóa lệnh AWS-CLI trên Ubuntu 1 Lệnh này sẽ không chỉ cập nhật các gói cần thiết mà còn loại bỏ tất cả những gói không cần thiết.

Bước 2: Cài đặt AWS CLI trên máy mục tiêu

Sau đó, bạn có thể cài đặt AWS CLI trên máy mục tiêu của mình bằng cách chạy lệnh sau:

$ sudo apt-get install awscli

Chi tiết cách cài đặt và xóa lệnh AWS-CLI trên Ubuntu 2

Bước 3: Xác nhận cài đặt AWS CLI trên máy mục tiêu

Sau đó, bạn có thể xác nhận cài đặt AWS CLI trên hệ thống mục tiêu của mình bằng cách thực thi lệnh hiển thị bên dưới:

$ aws --version

Chi tiết cách cài đặt và xóa lệnh AWS-CLI trên Ubuntu 3 Sự xuất hiện của phiên bản AWS CLI trên terminal xác nhận cài đặt của nó trên máy mục tiêu như được thể hiện trong hình ảnh sau:

Chi tiết cách cài đặt và xóa lệnh AWS-CLI trên Ubuntu 4

Xóa AWS CLI

Để xóa AWS CLI cùng với tất cả các gói được liên kết của nó khỏi hệ thống đích, bạn chỉ cần chạy lệnh được hiển thị bên dưới:

$ sudo apt-get purge --autoremove awscli

Chi tiết cách cài đặt và xóa lệnh AWS-CLI trên Ubuntu 5 Việc cài đặt AWS CLI trên Ubuntu Linux và Linux Mint cực kỳ đơn giản như chúng ta đã thấy trong bài viết này. Khi đã cài đặt công cụ này trên hệ thống mục tiêu, bạn có thể quản lý thuận tiện bao nhiêu Amazon Web Services tùy thích với sự trợ giúp của công cụ hợp nhất này.

Phần kết: Mong rằng sau khi làm theo bài hướng dẫn cách cài đặt và xóa lệnh AWS-CLI trên Ubuntu, bạn sẽ quản lý nhiều service cùng lúc thật dễ dàng và tiện lợi hơn.

Nguồn bài: Quantrimang