Hướng dẫn cách viết, biên dịch và chạy chương trình C trong Linux

Nếu bạn nghĩ rằng các thao tác viết, biên dịch và chạy chương trình C trong Linux khó thì chắc chắn sẽ rất khó. Nhưng nếu bạn nghĩ nó đơn giản thì đương nhiên sẽ dễ dàng. Vì thế chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề "KHÓ" của bạn theo cách đơn giản nhất. 

C là một trong những ngôn ngữ lập trình lâu đời nhất, được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó đã được sử dụng để phát triển vô số ứng dụng, từ hệ điều hành đến các thiết bị nhúng. Thậm chí ngày nay, nhiều nhà phát triển vẫn dựa vào C vì tính linh hoạt và độ tin cậy của nó như một ngôn ngữ lập trình.

Hướng dẫn cách cài đặt C Compiler (GCC) trên Linux

Các bước và lệnh được đề cập trong bài viết này trên hệ thống Ubuntu 22.04 LTS, nhưng nó cũng hoạt động tương tự trên các phiên bản khác như Ubuntu 20.04 hoặc Debian 11.

Để biên dịch một chương trình C đơn giản, chúng ta sử dụng công cụ dòng lệnh của Linux, Terminal. Để mở terminal, bạn có thể sử dụng Ubuntu Dash hoặc tổ hợp phím Ctrl+Alt+T.

Cài đặt các gói build cần thiết

Để biên dịch và thực thi chương trình C, bạn cần cài đặt các gói thiết yếu trên hệ thống của mình. Nhập lệnh sau với quyền root trong Linux Terminal của bạn:

$ sudo apt install build-essential

Hướng dẫn cách viết, biên dịch và chạy chương trình C trong Linux 1 Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu root; quá trình cài đặt sẽ bắt đầu sau đó. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã kết nối với Internet.

Viết chương trình C đơn giản

Sau khi cài đặt các gói cần thiết, hãy viết một chương trình C đơn giản.

Mở Text Editor đồ họa của Ubuntu và viết hoặc sao chép chương trình mẫu sau vào đó:

#include<stdio.h>

int main()
{
printf("\nA sample C program\n\n");
return 0;
}

Sau đó lưu file với phần mở rộng .c. Ví dụ này đặt tên cho chương trình C của mình là sampleProgram.c

Hướng dẫn cách viết, biên dịch và chạy chương trình C trong Linux 2 Ngoài ra, bạn có thể viết chương trình C thông qua Terminal trong gedit như sau:

$ gedit sampleProgram.c

Điều này sẽ tạo một file .c để viết và lưu chương trình.

Biên dịch chương trình C với GCC Compiler

Trong Terminal của bạn, hãy nhập lệnh sau để tạo phiên bản thực thi của chương trình bạn đã viết:

Cú pháp:

$ gcc [programName].c -o programName

Ví dụ:

$ gcc sampleProgram.c -o sampleProgram

Hướng dẫn cách viết, biên dịch và chạy chương trình C trong Linux 3 Đảm bảo chương trình của bạn được đặt trong thư mục Home. Nếu không, bạn sẽ cần chỉ định các đường dẫn thích hợp trong lệnh này.

Chạy chương trình

Bước cuối cùng là chạy chương trình C đã biên dịch. Sử dụng cú pháp sau để làm như vậy:

$ ./programName
Ví dụ:

$ ./sampleProgram

Hướng dẫn cách viết, biên dịch và chạy chương trình C trong Linux 4 Bạn có thể thấy chương trình được thực thi như thế nào trong ví dụ trên, hiển thị văn bản đã viết để in qua đó.

Phần kết: Trên đây là toàn bộ hướng dẫn chi tiết cách viết, biên dịch và chạy chương trình C trong Linux đơn giản nhất cho bạn tham khảo. Bắt tay vào thực hành ngay để trở thành một chuyên gia lập trình trong Linux thôi nào.