Cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server

Hướng dẫn cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server kèm theo script hỗ trợ để đảm bảo các dịch vụ khi hoạt động cần kết nối các IP LAN hoạt động tốt.

Xác định card mạng hợp lệ để thêm IP LAN

Tôi đã gặp nhiều trường hợp, nhiều bạn thêm IP LAN hoàn toàn đúng cú pháp, hoàn toàn là IP LAN hợp lệ nhưng những IP LAN này lại không làm việc.

Nguyên nhân của vấn đề, chính vì họ không biết xác định card mạng nào đang hoạt động để thêm đúng IP LAN. Trong khi cách xác định rất đơn giản.

Bạn chỉ cần gõ lệnh ip a. Ở hình minh hoạ, đây là 1 server có 2 card mạng là eth0 và eth1, trong đó card eth0 là card đang hoạt động vì là state UP và ngược lại ở card eth1 là card đang không hoạt động vì là state DOWN.

Cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server (1)

Kỹ hơn bạn dùng thêm cmd ethtool card_mạng_cần_check. Ở ví dụ này là eth0 nhé. Chỉ cần chú ý dòng Link detected: yes là đã đảm bảo rằng card này là card đang hoạt động

Cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server (2)

Tương tự với card eth1 Link detected: no nên là card mạng không hoạt động.

Cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server (3)

Cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux

Có 2 cách để thêm địa chỉ IP Lan trên Linux:

1. Thêm bằng cmd

Ví dụ bạn cần thêm IP LAN 192.168.90.90 vào card mạng eth0

/sbin/ip addr add 192.168.90.90/24 dev eth0:1
 • Ưu điểm: Thao tác nhanh, gọn.
 • Nhược điểm: Sau khi khởi động, hay restart network vps/server phải chạy lại cmd.

2. Thêm bằng file config

Trong centos file config nằm tại /etc/sysconfig/network-scripts/

Bạn sẽ tạo file config ip lan /etc/sysconfig/network-scripts/eth0:90 (:90 mình đặt với ý nghĩa định danh file eth0:90 chứa ip lan 192.168.90.90 để dễ nhờ) với nội dung sau:

DEVICE=eth0:90
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.90.90
NETMASK=255.255.255.0
 • Ưu điểm: Sau khi khởi động, hay restart network không cần thêm lại.
 • Nhược điểm: Nhiều thao tác hơn.

Script tự động thêm IP hoạt động với bản centos 6 và centos7

File: add_ip_lan

Ưu điểm:

 • Thao tác nhanh, gọn.
 • Sau khi khởi động, hay restart network không cần thêm lại.
 • Không cần tốn thời gian để tìm hiểu và học cmd linux .

Nhược điểm:

 • Chỉ chạy trên Centos.

Để thực hiện script này bạn phải lưu ý các vấn đề sau:

 • Xác định card mạng đang hoạt động như hướng dẫn ở trên.
 • Điền X với X là số octest cuối cùng của ip gốc.
 • Điền Y với Y là số octest ip đầu tiên của ip lan.
 • Điền số lượng ip lan muốn tạo thêm.
 • Tải script , giải nén về và upload lên vps/server -> phân quyền chmod +x add_ip_lan.sh -> chạy script bash add_ip_lan.sh hoặc ./add_ip_lan.sh.

Ví dụ: Ip hiện tại đang sử dụng 192.168.0.162. Tạo 17 ip lan từ ip này, bắt đầu là 192.168.162.10. Vậy X là 162, Y là 10, Số lượng ip lan tạo thêm là 17.

Cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server (4)

Cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server (5)

Cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server (6)

Cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server (7)

Bạn có thể kiểm tra lại bằng cmd ip a để xem chi tiết.

Chúc bạn thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server thành công!

Nguồn: vietnix