Cách thay đổi mật khẩu root trên VPS và Server

Sau khi đã khởi tạo hoặc mua một VPS thì bạn sẽ nhận được email thông báo về mật khẩu của user root. Dù rằng mật khẩu này khá an toàn nhưng nó lại rất khó nhớ. Chính vì vậy bạn có thể thay đổi mật khẩu root trên VPS một cách dễ dàng theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn cách đổi mật khẩu root trên VPS và Server

Bạn đăng nhập SSH vào VPS bằng mật khẩu cũ. Sau đó sử dụng lệnh:

passwd

Sau đó điền mật khẩu mới 2 lần.

Changing password for user root.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Okay, vậy là bạn đã hoàn thành việc thay đổi mật khẩu root cho VPS rồi. Chúc bạn thành công!