Cách tạo server Minecraft trên Linux, Windows và Mac

1. Cách tạo server Minecraft trên Linux

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Minecraft server trên máy chạy Ubuntu và CentOS. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có quyền root SSH trên máy tính.

Cách tạo server Minecraft trên Linux, Windows và Mac (1)

Lưu ý: Cách tạo Minecraft server trên 2 hệ điều hành này tương tự nhau, có vài khác biệt nhỏ bạn sẽ thấy ngay bên dưới.

Bước 1: Cài Java and Screen

Trước khi bắt đầu, lưu ý là yêu cầu tối thiểu của bài hướng dẫn này là bản Ubuntu 16.04 và CentOS 7 trở lên.

Bạn cần kết nối tới server qua SSH. Để đăng nhập server, mở terminal (hoặc dùng Putty SSH Terminal nếu bạn đang dùng Windows) và gõ lệnh sau:

ssh username@ipaddress

Ghi chú: Đừng quên đổi 2 giá trị trên username và ipaddress thành giá trị thật của bạn. Sau khi enter bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.

 • Minecraft server cần Java để chạy. Bạn có thể đã có sẵn Java trên máy rồi. để kiểm tra, thực thi lệnh sau:java –version
 • Nếu bạn thấy thông báo nói là bạn chưa có Java, hãy tiếp tục làm theo các bước sau. Ngược lại thì hãy bỏ qua và làm tiếp Bước 2.
 • Chạy lệnh sau trong terminal để tải package cài đặt mới nhất cho máy của bạn, nó bao gồm Java:
Trên Ubuntu:
sudo apt-get update
sudo apt-get install default-jdk
Trên CentOS:
sudo yum update
sudo yum install java -y
 • Sau khi cài Java xong, bạn có thể cài Screen:
Trên Ubuntu:
sudo apt-get install screen
Trên CentOS:
sudo yum install screen -y

Bước 2: Cài đặt Minecraft Server trên Linux

Với những bước chuẩn bị cần thiết, bây giờ bạn có thể tập trung cài đặt Minecraft server. Để làm việc này, chỉ cần lặp lại các bước sau:

 • Để tránh làm rối hệ thống, hãy tạo một thư mục chứa tất cả các file MineCraft bên trong. Bước này là tùy chọn, bạn có thể làm hoặc không, nhưng chúng tôi khuyên như vậy. Để tạo mới thư mục, chạy lệnh:
mkdir minecraft
 • Khi tạo xong, hãy truy cập vào thư mục này bằng lệnh:
cd minecraft
 • Tiếp theo, bạn cần có wget trên máy. Nếu không có hãy chạy lệnh sau để cài wget:

On Ubuntu:

sudo apt-get install wget

On CentOS:

sudo yum install wget -y
 • Sử dụng wget để tải Minecraft server properties file:
wget https://launcher.mojang.com/v1/objects/bb2b6b1aefcd70dfd1892149ac3a215f6c636b07/server.jar
 • Trong ví dụ này, phiên bản cuối cùng là 1.15.2. Bạn nên truy cập https://www.minecraft.net/en-us/download/server để xem phiên bản nào mới nhất để tải về.
 • Nếu có bản mới hơn hãy thay thế link trên
 • Chạy file cấu hình Minecraft server bằng lệnh sau. Nếu muốn dùng giao diện đồ họa chỉ cần bỏ nogui khỏi lệnh:
java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.1.15.2.jar nogui
 • Vào lúc này, ứng dụng vẫn chưa chạy. Nó sẽ tạo ra file EULA (end-user license agreement) trước và chúng ta cần chấp nhận thỏa thuận người dùng này.
 • Để chấp nhận Minecraft’s EULA, mở eula.txt bằng Nano text editor:
sudo nano eula.txt
 • Tìm dòng sau:
eula=false
Để đổi thành:
eula=true

Rồi lư lại thay đổi.

 • Sau đó, kích hoạt Screen để server chạy nền:
screen -S "Minecraft server 1"
 • Bạn có thể đổi tên theo sở thích.

Chúc mừng! Bạn đã thành công cài đặt server Minecraft trên Ubuntu và CentOS.

Bước 3: Chạy Minecraft server

Bạn đã đến bước cuối cùng trong cách tạo server Mincraft – cài đặt Minecraft server. Để thực hiện việc này, chạy lệnh sau trong terminal:

java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui

Như bạn đã thấy, Minecraft đòi hỏi bạn cần có 1024MB hoặc 1GB RAM để khởi động. Đây là yêu cầu thấp nhất, chúng tôi khuyên bạn nên dùng nhiều RAM hơn để có hiệu năng tốt hơn. Để cấp nhiều bộ nhớ hơn cho server, chỉ cần thay thế 1024 trong phần -Xmx và -Xms bằng 2048 (2GB) và hơn nữa.

Đây là kết quả sau khi bạn thực thi command trên:

Cách tạo server Minecraft trên Linux, Windows và Mac (2)

Và vậy là xong: Minecraft server sẽ cài xong trong ít phút. Server đang chạy nền cho mỗi lần sử dụng screen. Để thoát khỏi screen, gõ CTRL + A rồi D.

Bạn có thể quay lại bước này và mở lại màn hình bằng cách gõ lệnh:

screen -r

Cuối cùng, bạn có thể điều chỉnh thêm trong file cài đặt của server bằng nano:

nano ~/minecraft/server.properties

Nhưng chúng tôi cũng khuyên bạn để cấu hình mặc định tránh lỗi nếu có xảy ra.

2. Cách tạo server Minecraft trên Windows

Chỉ với vài bước cần thiết và hết sức đơn giản là bạn có thể tạo server Minecraft trên Windows PCs của mình rồi. Cụ thể:

 • Mở command prompt để kiểm tra phiên bản Java hiên tại trên máy của bạn:
java -version
 • Sau đó, hãy chắc rằng phiên bản đó khớp với bản Java mới nhất của website chính thức. Tải và cài đặt nó trong trường hợp phiên bản của bạn cũ hơn hoặc nếu bạn chưa cài Java.

Cách tạo server Minecraft trên Linux, Windows và Mac (3)

 • Tải phần mềm cài đặt (.jar files) từ server chính thức: https://minecraft.net/en-us/download/server
 • Tạo một thư mục riêng cho server Minecraft và chuyển file .jar vào thư mục đó.
 • Nhấp double click chuột vào file setup để tạo ra file eula.txt
 • Mở EULA file ra và đổi giá trị từ eula=false sang eula=true.
 • Chạy Minecraft server bằng cách double click vào file .jar. Bạn có thể cần cho phép phần mềm chạy qua firewall.

Ngoài ra, bạn có thể mở command prompt ra và chuyển tới thư mục Minecraft bằng lệnh. Ví dụ:

cd Desktop/MinecraftServer

Khởi động Minecraft server bằng cách thực thi lệnh sau:

java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.1.15.2.jar nogui

Nếu bạn nhìn thấy màn hình tương tự, có nghĩa là Minecraft server đã khởi động thành công:

Cách tạo server Minecraft trên Linux, Windows và Mac (4)

3. Cách tạo server Minecraft trên Mac

Các bước tạo server Minecraf trên MacOS:

 • Java được cài mặc định nếu bạn dùng phiên bản MacOS mới. Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách nhập lệnh sau vào Terminal:
java -version
#!/bin/bash
cd "$(dirname "$0")"
exec java -Xms1024M -Xmx1024M -jar minecraft_server.jar nogui
 • Lưu file này thành startmc.command trong cùng thư mục nơi Minecraft server file được đặt.
 • Để chạy startmc.command, quyền thực thi phải được gán. Trước tiên hãy mở Terminal đặt trong mục Applications › Utilities. Nhập lệnh để vào thư mục Minecraft:
cd Desktop/MinecraftServer
 • Bạn có thể gán quyền bằng lệnh sau:
chmod a+x startmc.command
 • Nếu tất cả các bước được làm đúng, bạn có thể khởi động Minecraft server bằng cách click 2 lần vào file startmc.command. Sau đó, một cử sổ Terminal mới sẽ hiện lên.
 • Bạn có thể thấy cảnh báo thiếu file/directory warnings khi chạy lệnh lần đầu. Nhưng đừng lo, nó hoàn toàn bình thường!

Chúc tạo server Minecraft trên Linux, Windows và Mac thành công!

Nguồn: hostinger

Mọi người cùng tìm kiếm: linux minecraft server, các server minecraft