Cách tạo Database, User quản lý và phân quyền trong cPanel

Hướng dẫn từng bước cách tạo Database, User quản lý và phân quyền cho User quản lý Database trong cPanel

1. Cách tạo Database

Đầu tiên các bạn cần đăng nhập vào cPanel. Sau đó các bạn tìm tới phần MySQL Database như hình sau:

Cách tạo Database, User quản lý và phân quyền trong cPanel (1)

Giao diện mới hiện ra, các bạn nhập tên database và nhấn "Create Database" như hình sau:

Cách tạo Database, User quản lý và phân quyền trong cPanel (2)

2. Tạo User quản lý Database

Sau khi tạo Database thành công, tiếp tục trong giao diện MySQL Database, các bạn kéo xuống dưới tới phần "MySQL Users" để tạo User quản lý Database như hình sau:

Cách tạo Database, User quản lý và phân quyền trong cPanel (3)

3. Phân quyền cho User quản lý Database

Để sử dụng được Database các bạn phải phân quyền cho User. Để phân quyền các bạn kéo xuống phần Add User to Database rồi thực hiện như sau:

Cách tạo Database, User quản lý và phân quyền trong cPanel (4)

Sau đó bạn tích ALL PRIVILEGES và nhấn Make Changes như ảnh sau:

Cách tạo Database, User quản lý và phân quyền trong cPanel (5)

Chúc bạn thành công!