Cách sử dụng lệnh shutdown Linux trong CentOS 7 và Ubuntu 18.04

Hướng dẫn cách sử dụng lệnh shutdown Linux trong CentOS 7 và Ubuntu 18.04 để tắt máy, khởi động lại máy, hẹn giờ tắt máy, đưa ra thông báo cho người dùng đang truy cập.

Lệnh shutdown Linux

Lệnh shutdown Linux trong Ubuntu và Centos có thể dùng để tắt, khởi động lại, và tạm dừng hệ thống.

Cách sử dụng lệnh shutdown Linux trong CentOS 7 và Ubuntu 18.04

Cú pháp của lệnh shutdown Linux như sau:

Shutdown [OPTIONS] [TIME] [WALL]
Trong đó:
 • Tùy chọn đầu tiên chỗ [OPTIONS] có thể là mốc thời gian. Sau đó, bạn có thể gõ thêm thông báo để báo với mọi người máy sắp tắt.
 • Định dạng thời gian là hh:mm (giờ:phút) – theo dạng 24 giờ. Nó sẽ xác định thời gian chính xác để thực thi lệnh shutdown Linux. Ngoài ra, bạn có thể dùng +m với m là số phút, đây là thời gian chờ bằng phút trước khi shutdown. Bạn cũng có thể dùng chữ now hay là +0, để tắt máy VPS ngay. Nếu không đặt tham số [time], mặc định Linux sẽ hiểu là chờ 1 phút trước khi tắt.

Lưu ý: Tham số time là bắt buộc nếu bạn muốn hiển thị thông báo. File /run/nologin sẽ được tạo 5 phút trước khi hệ thống tắt nếu bạn đã nhập tham số này, nó cản không cho đăng nhập nữa.

Sử dụng lệnh Shutdown Linux trong Ubuntu và CentOS

Cách dùng lệnh shutdown Linux tương đồng với nhau trong Ubuntu và Centos. Mỗi lệnh đều có thể thực thi bằng cách truy cập SSH vào server VPS. Nếu chưa biết cách truy cập, bạn hãy xem thêm hướng dẫn truy cập bằng Putty TẠI ĐÂY.

 • Lệnh shutdown cơ bản cho cả CentOS và Ubuntu như sau:
shutdown

Nó sẽ không tắt máy ngay mà sẽ chờ 1 phút. Hãy nhớ lưu lại công việc của bạn trước khi máy bị tắt nhé!

 • Để tắt máy ngay lập tức bạn gõ lệnh sau:
shutdown now

Cả 2 OS đều dùng lệnh này giống nhau.

 • Để tắt máy vào thời điểm nhất định, gõ lệnh sau và nhấn enter:
shutdown hh:mm

Bạn thay giờ (24 giờ) vào chỗ hh và phút vào chỗ mm.

 • Để tắt máy sau vài phút hoặc vài giờ, bạn gõ lệnh sau:
shutdown +m

m ở đây đại diện cho số phút, bạn chỉ cần xác định chính xác số này là được.

 • Để tạo thông báo cho những ai đang đăng nhập VPS thấy, bạn dùng cú pháp tương tự như sau:
Shutdown +5 “Xin vui lòng lưu lại công việc, máy sẽ bị tắt trong 5 phút”

Ai đang đăng nhập sẽ thấy thông báo trên

Khởi động lại VPS CentOS hay Ubuntu bằng lệnh Shutdown Linux

 • Để khởi động lại máy tính, bạn dùng lệnh sau:
shutdown –r

Tương tụ, lệnh này cũng chờ 1 phút trước khi khởi động lại để nếu có quên lưu dữ liệu, bạn vẫn kịp thời gian để làm chuyện này.

 • Để khởi động lại máy ngay lập tức, hãy thêm option now như sau:
shutdown –r now
 • Để hẹn giờ khởi động lại máy, gõ lệnh sau:
shutdown –r hh:mm
 • Để khởi động lại sau một khoảng thời gian nhất định, bạn gõ lệnh sau:
shutdown –r +m

Lưu ý, tại đây m là chỉ số phút. Bạn chỉ cần chọn số phút phù hợp.

 1. Để hiển thị thông báo cho những ai đang đăng nhập biết máy sắp khởi động lại, bạn gõ lệnh sau:
Shutdown –r +5 “Hãy lưu lại công việc, máy tính sẽ khởi động lại trong 5 phút nữa”

Đây là một số tùy chọn cho lệnh shutdown linux mà bạn có thể cần:

  • -poweroff, -P : ngắt điện hệ thống (cũng là tắt máy)
  • -reboot, -r : khởi động lại hệ thống
  • -halt, -h : tạm hoãn sau khi thực thi lệnh tắt máy
 • Bạn cũng có thể thêm option -h sau lệnh shutdown linux để dùng halt và -p để ngắt điện
shutdown –h
 • Để tắt điện máy tính dùng lệnh sau
shutdown –p

Trong lệnh trên, bạn cũng có thể xác định thời gian và tin nhắn thông báo sau các option.

Hủy hẹn giờ shutdown linux

 • Để hủy một lệnh shutdown được hẹn giờ của máy Linux, bạn chỉ cần gõ lệnh sau trước thời hạn shutdown hay restart PC.
shutdown –c

Những lệnh đang chờ shutdown hay restart sẽ bị hủy. Nhưng bạn không hủy được nếu bạn dùng option +0 hay now.

Nguồn: hostinger