Cách reset lại mật khẩu truy cập VPS trên CentOS 7 & 8

Nếu không may bạn đã quên mật khẩu tài khoản root và không thể truy cập VPS trên CentOS thì phải làm thế nào. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục bằng cách thiết lập lại mật khẩu truy cập VPS trên CentOS 7 và 8. Cùng thực hiện ngay sau đây.

Hướng dẫn reset lại mật khẩu truy cập VPS trên CentOS 7 & 8

Click View Console để truy cập VPS rồi click send CtrlAltDel (nằm ở góc trên bên phải) để khởi động lại hệ thống.

Ngay khi quá trình khởi động bắt đầu, nhấn Esc rồi chọn và nhấn e để chỉnh sửa tùy chọn boot đầu tiên (thường là CentOS 7 Linux Rescue,...)

Tìm dòng bắt đầu bằng linux16, thay ro bằng rw init=/sysroot/bin/sh. Cụ thể:

linux16 /boot/vmlinuz-3.10.0-514.2.2.el7.x86_64 root=UUID=4402acfe-bd46-475b-b78c-cc0aef5b78f7 rw init=/sysroot/bin/sh consoleblank=0 crashkernel=auto rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8

Sửa xong, bạn hãy nhấn Ctrl + X để boot vào single user mode.

Truy cập vào hệ thống với user root: # chroot /sysroot

Thiết lập lại mật khẩu: # passwd rồi khởi động lại hệ thống # reboot -f

Chúc bạn thành công!