5 Bước nâng cấp Debian 10 Buster lên Debian 11 Bullseye

Nội dung

Hướng dẫn chi tiết cách nâng cấp Debian 10 Buster lên Debian 11 Bullseye cho bạn đọc tham khảo.

Debian 11, có tên mã là 'bullseye' đi kèm với một số cải tiến và nâng cao phần mềm quan trọng bao gồm:

 • Hỗ trợ một loạt các kiến ​​trúc bao gồm ARM 64-bit (arm64), ARMv7, 64-bit little-endian MIPS, IBM System Z, hệ thống 64-bit và 32-bit, trong số những kiến ​​trúc khác.
 • Một giao diện 'thế giới gia đình' mới được lấy cảm hứng từ một phong cách nghệ thuật ra đời ở Đức được gọi là phong trào Bauhaus.
  Linux Kernel 5.10 LTS hiện tại mang đến hỗ trợ phần cứng tốt hơn và nâng cao hiệu suất.
 • Các phiên bản mới hơn của môi trường Máy tính để bàn: MATE 1.24, GNOME 3.38, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, Xfce 4.16 và LXQt 0.16.
 • Cập nhật gói chính: Nhiều gói phần mềm có phiên bản mới hơn trong Debian Bullseye. Ví dụ, nó đi kèm với Apache 2.4.48, LibreOffice 7.0, Nginx 1.18, Python 3.9.1, trong số những phần mềm khác.
 • Hỗ trợ hệ thống tập tin exFAT.

Hướng dẫn nâng cấp Debian 10 lên Debian 11

Bước 1: Sao lưu tất cả các tập tin Debian 10 của bạn

Luôn luôn sao lưu là một ý kiến ​​hay để đảm bảo tất cả các tập tin của bạn đều có bản sao lưu trước khi nâng cấp lên bản phát hành hệ điều hành mới. Điều này bảo vệ các tập tin của mình trong trường hợp có sự cố xảy ra trong quá trình nâng cấp.

Bước 2: Cập nhật danh sách gói và nâng cấp gói

 • Trước tiên, hãy xác nhận rằng hệ thống của mình đang chạy trên Debian 10. Chạy lệnh sau:
$ cat /etc/os-release

Bạn cũng có thể chạy lệnh:

$ cat /etc/debian_version

5 Bước nâng cấp Debian 10 Buster lên Debian 11 Bullseye (1)

 • Tiếp theo, sử dụng các lệnh sau để cập nhật và nâng cấp gói phần mềm:
$ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
 • Tiếp theo, hãy chạy lệnh dist-upgrade bên dưới. Lệnh này nâng cấp các gói hệ thống và cũng xử lý các phụ thuộc thay đổi với các phiên bản mới của gói được cài đặt.
$ sudo apt dist-upgrade

5 Bước nâng cấp Debian 10 Buster lên Debian 11 Bullseye (2)

Bước 3: Cập nhật kho lưu trữ gói

Trong hệ thống Debian, các kho được liệt kê trong tập tin /etc/apt/sources.list và thư mục /etc/apt/sources.list.d/. Chúng ta cần cập nhật kho gói từ Debian buster sang kho Debian bullseye.

 • Để thực hiện điều này, mình sẽ cần thay thế từ khóa buster trong tập tin /etc/apt/sources.list bằng bullseye như được hiển thị bên dưới:
$ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
 • Sau đó, tìm các dòng bảo mật Debian sau trong tập tin sources.list:
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main

Thay thế các dòng trên bằng:

deb https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
deb-src https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
 • Lưu và đóng tập tin.

Sau đó, tập tin tin sources.list được cập nhật bây giờ sẽ trông như hình dưới đây:

deb http://deb.debian.org/debian bullseye main
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main
deb https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
deb-src https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib


deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main

5 Bước nâng cấp Debian 10 Buster lên Debian 11 Bullseye (3)

 • Tiếp theo, cập nhật danh sách gói của hệ thống bằng cách chạy:
$ sudo apt update

Bước 4: Thực hiện nâng cấp hệ thống tối thiểu

Thực hiện nâng cấp toàn bộ hệ thống sẽ xóa một số lượng lớn các gói mà bạn có thể muốn giữ lại trong hệ thống của mình. Do đó, mình thực hiện phương pháp hai giai đoạn để nâng cấp Debian 10 lên Debian 11. Phương pháp hai giai đoạn này bao gồm nâng cấp tối thiểu và nâng cấp đầy đủ.

Trong quá trình nâng cấp tối thiểu, các gói hiện tại sẽ được nâng cấp mà không cần cài đặt các gói mới hoặc xóa các gói hiện có. Thực thi lệnh sau để thực hiện nâng cấp tối thiểu:

$ sudo apt upgrade --without-new-pkgs

5 Bước nâng cấp Debian 10 Buster lên Debian 11 Bullseye (4)

Trong quá trình này, một màn hình sẽ bật lên yêu cầu bạn khởi động lại các dịch vụ hệ thống hoặc giữ hoặc xóa các tùy chọn cấu hình. Sự gián đoạn này xảy ra khi các thư viện như libpam và libc đang được nâng cấp. Nhấp vào 'Yes' và nhấn ENTER

Bước 5: Thực hiện nâng cấp đầy đủ lên Debian 11

 • Bây giờ nâng cấp tối thiểu đã hoàn tất, mình thực hiện nâng cấp toàn bộ hệ thống để nâng cấp hệ thống của mình lên Debian 11. Nó cài đặt các gói mới nhất đi kèm với Debian 11 và giải quyết các vấn đề phụ thuộc.
$ sudo apt full-upgrade

5 Bước nâng cấp Debian 10 Buster lên Debian 11 Bullseye (5)

 • Một số lời nhắc sẽ xuất hiện một lần nữa. Trong ví dụ này, chúng ta cần chọn những gì chúng ta muốn làm với tập tin Openssh-server. Mình đã chọn tùy chọn để giữ phiên bản cục bộ hiện được cài đặt.