3 Cách kiểm tra ổ cứng SSD hay HDD trên Linux

Làm sao để biết được ổ cứng đang gắn vào server của bạn là SSD hay HDD? Và đây sẽ là 3 cách kiểm tra ổ cứng SSD hay HHD trên Linux cho bạn tham khảo.

Cách 1: Thông qua detection của kernel

Nếu bạn sử dụng kernel phiên bản mới (2.6.29) trở lên thì kernel OS Linux sẽ tự động detect ra ổ cứng đang chạy là SSD hay không? Và đây sẽ là cách để bạn kiểm chứng điều đó. Chẳng hạn ổ ‘sda’, bạn có thể thay thế bằng thông tin tên ổ của bạn.

# cat /sys/block/sda/queue/rotational

0

Chú thích:

1 = HDD

0 = SSD

Cách 2: tool ‘smartctl’

Bạn sẽ cài đặt sử dụng tool ‘smartctl’ trên Ubuntu/Debian hoặc CentOS/RHEL để trích xuất thông tin cần thiết liên quan đến SSD hay không?

Đôi khi tool này không xuất ra được thông tin mà bạn mong muốn, nên nếu không có thông tin liên quan thì bạn có thể thử cách khác.

- Cài đặt trên Ubuntu/Debian:

# sudo apt-get install smartmontools

- Cài đặt trên CentOS/RHEL:

# yum install smartmontools

- Show thông tin liên quan đến ổ cứng /dev/sda:

# smartctl -a /dev/sda | grep "Rotation\ State"

Rotation Rate: Solid State Device

Nếu bạn nhận được output trên thì chứng tỏ ổ cứng của bạn là SSD, còn không thì sẽ là HDD.

Cách 3: Dò mã model ổ cứng

Bạn sẽ trích xuất thông tin về mã ‘Model’ của ổ cứng và dò online xem thông tin liên quan về Model đó là HDD hay SSD.

# smartctl -a /dev/sda

smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [x86_64-linux-2.6.32-642.el6.x86_64] (local build)

Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===

Device Model: MB3000GCWLU

Serial Number: P8J7JN1R

LU WWN Device Id: 5 000cca 22cdf9c18

Firmware Version: HPG3

User Capacity: 3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB]

Sector Size: 512 bytes logical/physical

Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]

ATA Version is: 8

ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 6

Local Time is: Sat Nov 26 22:03:31 2016 ICT

SMART support is: Available - device has SMART capability.

SMART support is: Enabled

- Mã Model là: MB3000GCWLU

- Sau khi dò online thì ra thông tin: HP 3TB 7.2K 6G MDL LFF SATA SC HDD

- Như vậy là ổ HDD.

Trên đây là 3 cách thường dùng để kiểm tra ổ cứng SSD hay HDD trên Linux. Chúc bạn thành công!