Đăng nhập để sử dụng dịch vụ

Cloud VPS

Cloud Vps Mini

200.000VNĐ

/ Tháng

 • E5-26xx CPU
 • 1 vCore
 • 1GB RAM
 • 20GB SAN
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
Đăng ký

Cloud Vps 01

300.000VNĐ

/ Tháng

 • E5-26xx CPU
 • 1 vCore
 • 2GB RAM
 • 30GB SAN
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
Đăng ký

Cloud Vps 02

500.000VNĐ

/ Tháng

 • E5-26xx CPU
 • 2 vCore
 • 4GB RAM
 • 40GB SAN
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
Đăng ký

Cloud Vps 03

900.000VNĐ

/ Tháng

 • E5-26xx CPU
 • 4 vCore
 • 6GB RAM
 • 60GB SAN
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
Đăng ký

Cloud Vps 04

1.100.000VNĐ

/ Tháng

 • E5-26xx CPU
 • 4 vCore
 • 8GB RAM
 • 80GB SAN
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
Đăng ký

Cloud Vps 05

1.400.000VNĐ

/ Tháng

 • E5-26xx CPU
 • 6 vCore
 • 10GB RAM
 • 100GB SAN
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
Đăng ký
Máy chủ riêng

Basic

2.700.000VNĐ

/ Tháng

 • E3-1230V2 3.3GHz CPU
 • 8GB RAM ECC DDR3
 • 1TB HDD Enterprise
 • 4 Mbps Băng thông quốc tế
 • VDC/VIETTEL Datacenter
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
 • 0
Đăng ký

Pro

3.500.000VNĐ

/ Tháng

 • 2xE5620 2.4GHz CPU
 • 16GB RAM ECC DDR3
 • 1TB HDD Enterprise
 • 4 Mbps Băng thông quốc tế
 • VDC/VIETTEL Datacenter
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
 • 0
Đăng ký

Business

4.000.000VNĐ

/ Tháng

 • CPU 2 x X5650 2.67GHz CPU
 • 16GB RAM ECC DDR3
 • 1TB HDD Enterprise
 • 6 Mbps Băng thông quốc tế
 • VDC/VIETTEL Datacenter
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
 • 0
Đăng ký

Enterprise

5.000.000VNĐ

/ Tháng

 • CPU 2 x E5-2620 2.0GHz CPU
 • 8GB RAM ECC DDR3
 • 1TB HDD Enterprise
 • 6 Mbps Băng thông quốc tế
 • VDC/VIETTEL Datacenter
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
 • 0
Đăng ký
Chỗ đặt máy chủ

COLO-FPT

1.600.000VNĐ

/ Tháng

 • 1U Không gian
 • 100Mbps Băng thông trong nước
 • 1Mbs Băng thông quốc tế
 • Không giới hạn Lưu lượng
 • 300W Nguồn
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
Đăng ký

COLO-ODS

1.600.000VNĐ

/ Tháng

 • 1U Không gian
 • 100Mbps Băng thông trong nước
 • 1Mbs Băng thông quốc tế
 • Không giới hạn Lưu lượng
 • 300W Nguồn
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
Đăng ký

COLO-VIETTEL

1.600.000VNĐ

/ Tháng

 • 1U Không gian
 • 100Mbps Băng thông trong nước
 • 4Mbs Băng thông quốc tế
 • Không giới hạn Lưu lượng
 • 400W Nguồn
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
Đăng ký

COLO-VDC

1.600.000VNĐ

/ Tháng

 • 1U Không gian
 • 100Mbps Băng thông trong nước
 • 4Mbs Băng thông quốc tế
 • Không giới hạn Lưu lượng
 • 400W Nguồn
 • Miễn phí hỗ trợ 24/7
Đăng ký
Email

PLUS 01

90.000VNĐ

/ Tháng

 • Số lượng: 5 (5GB/mailbox)
 • Webmail
 • POP3/SMTP
 • Antispam/Antivirus
 • Công cụ quản lý
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

PLUS 02

140.000VNĐ

/ Tháng

 • Số lượng: 10 (5GB/mailbox)
 • Webmail
 • POP3/SMTP
 • Antispam/Antivirus
 • Công cụ quản lý
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

PLUS 03

300.000VNĐ

/ Tháng

 • Số lượng: 30 (5GB/mailbox)
 • Webmail
 • POP3/SMTP
 • Antispam/Antivirus
 • Công cụ quản lý
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

PLUS 04

500.000VNĐ

/ Tháng

 • Số lượng: 50 (5GB/mailbox)
 • Webmail
 • POP3/SMTP
 • Antispam/Antivirus
 • Công cụ quản lý
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

PLUS 05

800.000VNĐ

/ Tháng

 • Số lượng: 100 (5GB/mailbox)
 • Webmail
 • POP3/SMTP
 • Antispam/Antivirus
 • Công cụ quản lý
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

Mô tả

Chi phí
VNĐ

/ Tháng

 • Dung lượng
 • Data Transfer
 • Database
 • Subdomain
 • Addon domain
 • Backup
 • Control Panel
Đăng ký

Host 01

35.000
VNĐ

/ Tháng

 • 300 MB
 • 5GB
 • 01
 • 03
 • 0
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 02

60.000
VNĐ

/ Tháng

 • 600 MB
 • 10GB
 • 02
 • 06
 • 1
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 03

100.000
VNĐ

/ Tháng

 • 1GB
 • 20GB
 • 05
 • 15
 • 2
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 04

150.000
VNĐ

/ Tháng

 • 1.5GB
 • Unlimited
 • 08
 • 24
 • 5
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 05

200.000
VNĐ

/ Tháng

 • 3GB
 • Unlimited
 • 15
 • 45
 • 8
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 06

350.000
VNĐ

/ Tháng

 • 5GB
 • Unlimited
 • 30
 • 90
 • 15
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 07

450.000
VNĐ

/ Tháng

 • 10GB
 • Unlimited
 • 50
 • 150
 • 30
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host VIP

800.000
VNĐ

/ Tháng

 • 20GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • 50
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Mô tả

Chi phí
VNĐ

/ Tháng

 • Dung lượng
 • Data Transfer
 • Database
 • Subdomain
 • Addon domain
 • Backup
 • Control Panel
Đăng ký

Host01

35.000
VNĐ

/ Tháng

 • 300 MB
 • 5GB
 • 01
 • 03
 • 0
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host02

60.000
VNĐ

/ Tháng

 • 600 MB
 • 10GB
 • 02
 • 06
 • 1
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host03

100.000
VNĐ

/ Tháng

 • 1GB
 • 20GB
 • 05
 • 15
 • 2
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host04

150.000
VNĐ

/ Tháng

 • 1.5GB
 • Unlimited
 • 08
 • 24
 • 5
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host05

200.000
VNĐ

/ Tháng

 • 3GB
 • Unlimited
 • 15
 • 45
 • 8
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host06

350.000
VNĐ

/ Tháng

 • 5GB
 • Unlimited
 • 30
 • 90
 • 15
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host07

450.000
VNĐ

/ Tháng

 • 10GB
 • Unlimited
 • 50
 • 150
 • 30
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host_VIP

800.000
VNĐ

/ Tháng

 • 20GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • 50
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký
Bảng giá tên miền
Bảng giá tên miền trong nước và quốc tế
Đăng Ký Mới Gia Hạn Chuyển Đổi
Tên miền Phí Đăng Ký Phí Duy Trì 1 Năm 1 Năm
.com Miễn phí 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.net Miễn phí 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.org Miễn phí 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.info Miễn phí 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.biz Miễn phí 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.name Miễn phí 250.000 VNĐ 285.000 VNĐ 285.000 VNĐ
.tv Miễn phí 650.000 VNĐ 625.000 VNĐ 625.000 VNĐ
.tel Miễn phí 350.000 VNĐ
.asia Miễn phí 350.000 VNĐ 635.000 VNĐ 635.000 VNĐ
.in (3rd Level) Miễn phí 290.000 VNĐ
Tổng đài ảo

VPBX1

200.000VNĐ

/ Tháng

 • Số Extension 5
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Khởi tạo miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

VPBX2

250.000VNĐ

/ Tháng

 • Số Extension 10
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Khởi tạo miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

VPBX3

400.000VNĐ

/ Tháng

 • Số Extension 20
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Khởi tạo miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

VPBX4

1.000.000VNĐ

/ Tháng

 • Số Extension 50
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Khởi tạo miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký
Giải pháp riêng cho các doanh nghiệp

Chạy và mở rộng không giới hạn với Kdata

Chạy thử và trải nghiệm

Tư vấn giải pháp
và tối ưu hệ thống

Hỗ trợ 24/7