Cách check địa chỉ IP trên Ubuntu / Linux nhanh chóng, hiệu quả

Bạn đang tìm hiểu về check địa chỉ IP trên Ubuntu? Trong thế giới kết nối mạng ngày nay, việc biết địa chỉ IP của bạn là quan trọng để nắm bắt cách mạng thông tin. Nhưng đừng lo lắng, việc kiểm tra địa chỉ IP trên Ubuntu không phải là điều phức tạp. Chúng ta sẽ khám phá các phương pháp thông qua dòng lệnh và giao diện đồ họa để giúp bạn dễ dàng tìm ra thông tin này.

Muốn check địa chỉ IP của hệ thống Linux của bạn? Bạn có thể sử dụng lệnh ip với tùy chọn a như sau:

ip a

Kết quả là rất chi tiết và nó hiển thị tất cả các giao diện internet có sẵn, bao gồm cả loopback. Việc xác định địa chỉ IP có vẻ khó khăn nếu bạn mới làm quen.

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enx747827c86d70: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 74:78:27:c8:6d:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp0s20f3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether dc:41:a9:fb:7a:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.53/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlp0s20f3
       valid_lft 82827sec preferred_lft 82827sec
    inet6 fe80::e1d:d71b:c507:5cc8/64 scope link noprefixroute 
       valid_lft forever preferred_lft forever

Nhưng thực sự, nó không phải như vậy.

Và còn cách khác để tìm địa chỉ IP. Tôi sẽ thảo luận tất cả điều này chi tiết. Nhưng trước tiên, hãy làm mới những kiến thức cơ bản.

Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ IP (thường được gọi là địa chỉ IP) là một nhãn số được gán cho mỗi thiết bị kết nối vào một mạng máy tính (sử dụng Giao thức Internet). Địa chỉ IP phục vụ cả mục đích nhận biết và xác định vị trí của một máy.

Địa chỉ IP là duy nhất trong mạng, cho phép giao tiếp giữa tất cả các thiết bị kết nối.

Bạn cũng nên biết rằng có hai loại địa chỉ IP: công cộng và riêng tư. Địa chỉ IP công cộng được sử dụng để giao tiếp qua Internet, tương tự như địa chỉ vật lý của bạn được sử dụng cho thư tín. Tuy nhiên, trong bối cảnh của mạng cục bộ (như trong một ngôi nhà sử dụng router), mỗi thiết bị được gán một địa chỉ IP riêng tư duy nhất trong mạng con này. Điều này được sử dụng bên trong mạng cục bộ mà không trực tiếp tiếp xúc với địa chỉ IP công cộng (mà router sử dụng để giao tiếp với Internet).

Có thể đưa ra sự phân biệt khác nhau giữa giao thức IPv4 và IPv6. IPv4 là định dạng IP cổ điển, bao gồm một cấu trúc cơ bản 4 phần, với bốn byte được tách rời bằng dấu chấm (ví dụ, 127.0.0.1). Tuy nhiên, với sự gia tăng của số lượng thiết bị, IPv4 sớm sẽ không thể cung cấp đủ địa chỉ. Đó là lý do tại sao IPv6 đã được phát minh, một định dạng sử dụng địa chỉ 128 bit (so với 32 bit của IPv4).

Cách check địa chỉ IP trên Ubuntu [Phương pháp Terminal]

Cách nhanh nhất và đơn giản nhất để kiểm tra địa chỉ IP của bạn là sử dụng lệnh ip. Bạn có thể sử dụng lệnh này như sau:

ip a

Thực tế, đây là viết tắt cho:

ip address

Cả hai lệnh đều hiển thị cùng một kết quả. Chúng sẽ hiển thị cả địa chỉ IPv4 và IPv6 của bạn:

ip addr show

Bạn nên xác định giao diện chính xác và sau đó nhìn vào inet cho IPv4 và inet6 cho IPv6.

Ví dụ, inet 192.168.1.53/24 có nghĩa là địa chỉ IPv4 là 192.168.1.53.

Chỉ cần lấy địa chỉ IP

Lệnh hostname có thể không có sẵn trong tất cả các bản phân phối Linux.

Nếu bạn muốn có thông tin tối thiểu, bạn cũng có thể sử dụng lệnh hostname:

hostname -I

Nó chỉ đơn giản là cung cấp địa chỉ IP của hệ thống. Chẳng có gì khác.

hostname command

Có cách kiểm tra địa chỉ IP khác trong Linux nhưng hai lệnh này là đủ để đáp ứng mục đích.

Người dùng lâu năm có thể bị kích thích để sử dụng ifconfig (thuộc gói net-tools), nhưng lệnh này đã lạc hậu. Một số bản phân phối Linux mới hơn không còn bao gồm gói này nữa và nếu bạn thử chạy nó, bạn sẽ thấy lỗi "ifconfig not found".

Check địa chỉ IP trên Ubuntu [Phương pháp GUI]

Nếu bạn không thoải mái với dòng lệnh, bạn cũng có thể kiểm tra địa chỉ IP một cách đồ họa.

Mở Menu ứng dụng Ubuntu (Hiển thị ứng dụng ở góc dưới bên trái màn hình) và tìm kiếm "Settings", sau đó nhấp vào biểu tượng:

open setting show applications

Điều này sẽ mở Menu Cài đặt. Đi đến Mạng:

click network

Nhấn vào biểu tượng bánh răng bên cạnh kết nối của bạn sẽ mở ra một cửa sổ với nhiều cài đặt và thông tin hơn về kết nối của bạn với mạng, bao gồm cả địa chỉ IP của bạn:

ip address wired

Bạn cũng có thể thấy địa chỉ IP của router của bạn trong ảnh chụp màn hình trên. Nó được hiển thị với "Default Route".

Mẹo thêm: Kiểm tra địa chỉ IP công cộng của bạn (cho máy tính để bàn)

Đầu tiên, để kiểm tra địa chỉ IP công cộng của bạn (được sử dụng để giao tiếp với máy chủ vv.), bạn có thể sử dụng lệnh curl. Mở một cửa sổ terminal và nhập lệnh sau:

curl ifconfig.me

Điều này chỉ đơn giản trả về địa chỉ IP của bạn mà không có thông tin phụ. Tôi khuyến nghị cẩn thận khi chia sẻ địa chỉ này vì nó tương đương với việc cung cấp địa chỉ cá nhân của bạn.

Nếu curl chưa được cài đặt trên hệ thống của bạn, đơn giản sử dụng sudo apt install curl -y để cài đặt curl trên các bản phân phối Linux dựa trên Ubuntu.

Một cách đơn giản khác để xem địa chỉ IP công cộng của bạn là tìm kiếm địa chỉ IP trên Google.

Tóm tắt

Dưới đây là tóm tắt về những lệnh bạn đã học:

Miêu tả Lệnh
Hiển thị cả địa chỉ IPv4 và IPv6 với lệnh ip ip a hoặc ip addr show
In chỉ địa chỉ IP sử dụng lệnh hostname hostname -I
Để kiểm tra địa chỉ IP công cộng của bạn (cần cài đặt curl) curl ifconfig.me
Hiển thị địa chỉ IP với công cụ quản lý mạng nmcli -p device show
Sử dụng lệnh ifconfig để hiển thị địa chỉ IP (cần cài đặt net-tools) ifconfig -a

Với những thông tin bạn đã học, việc check địa chỉ IP trên Ubuntu không còn là một thách thức. Từ việc sử dụng lệnh đơn giản đến giao diện đồ họa thân thiện, bạn có nhiều lựa chọn để tìm hiểu về địa chỉ IP của mình. Hãy tiếp tục khám phá và tận dụng những kiến thức này để làm chủ hệ thống của bạn trên môi trường Linux!