Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel

Hướng dẫn chi tiết cách tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel giúp giảm thiểu nguy cơ giả danh, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Let’s Encrypt là gì?

Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí nhằm cung cấp chứng nhận SSL cho cộng đồng nói chung. Đây là một dự án của Internet Research Group, một hiệp hội về dịch vụ cộng đồng.

Let’s Encrypt được tài trợ bở nhiều công tu bao gồm Google, Facebook, Sucuri, Mozilla, Cisco,v.v..

Hướng dẫn tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên CPanel

Để sử dụng được Let’s Encrypt quý khách phải cấu hình DNS tên miền trỏ về SSD Hosting Linux. Nếu tên miền của quý khách chưa trỏ DNS về Hosting thì quý khách có thể tham khảo bài viết tại đây

Cách 1

  • Truy cập vào control cPanel hosting của bạn tại mục SECURITY chọn tính năng SSL/TLS Status.

Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel (1)

  • Tại giao diện SSL/TLS Status quý khách tích chọn domain cần cài và chọn Run AutoSSL để cài đặt SSL.

Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel (2)

Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel (3)

Quá trình cài đặt SSL

Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel (4)

SSL đã được cài đặt thành công

Cách 2

  • Truy cập vào control cPanel hosting của bạn tại mục SECURITY chọn tính năng Lets Encrypt SSL.

Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel (5)

  • Chọn Issue để cài đặt SSL miễn phí.

Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel (6)

  • Tích chọn các domain mà quý khách cần cài đặt SSL -> Chọn http-01 -> Issue để chạy tiến trình cài đặt SSL và chờ một chút.

Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel (7)

Ba bước để cài đặt SSL

Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel (8)

Thông báo sau khi cài đặt SSL thành công

Quý khách truy cập website của mình và kiểm tra thành quả sau khi thao tác cài đặt SSL miễn phí bằng một trong hai cách trên.

Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel (9)

Certificates SSL miễn phí của Let’s Encrypt

Chúc bạn tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt trên cPanel thành công!

Nguồn: Tenten