Server là gì? Tại sao server luôn bật

Server là gì?

Một máy chủ là một chương trình hoặc một thiết bị cung cấp chức năng cho các máy khách được gọi là các chương trình hoặc thiết bị khác. Kiến trúc này được gọi là kiến trúc máy khách-máy chủ.

server là gì

Một tính toán tổng thể được phân phối qua nhiều quy trình hoặc thiết bị. Máy chủ có thể cung cấp các chức năng khác nhau được gọi là dịch vụ. Những dịch vụ này bao gồm việc chia sẻ dữ liệu hoặc tài nguyên giữa nhiều máy khách hoặc thực hiện các phép tính cho một máy khách. Một máy chủ có thể phục vụ nhiều máy khách, và một máy khách có thể sử dụng nhiều máy chủ.

Các ứng dụng của máy chủ

Một quy trình máy khách có thể chạy trên cùng một thiết bị. Nó cũng có thể kết nối qua mạng đến một máy chủ để chạy trên một thiết bị khác.

Các ví dụ về máy chủ có thể bao gồm máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ thư, máy chủ in, máy chủ tệp, máy chủ web, máy chủ ứng dụng và máy chủ trò chơi. Hầu hết các hệ thống máy khách-máy chủ thường được triển khai thông qua giao tiếp yêu cầu-phản hồi, tức là, một máy khách gửi một yêu cầu đến máy chủ.

Trong mô hình này, máy chủ thực hiện một số hành động và gửi một phản hồi trở lại cho máy khách, thường là kèm theo kết quả hoặc sự nhận thức. Việc chỉ định một máy tính làm phần cứng máy chủ có nghĩa là nó được chuyên biệt để chạy các máy chủ trên đó. Điều này ngụ ý rằng nó mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn so với máy tính cá nhân tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các cụm máy tính lớn có thể bao gồm nhiều thành phần máy chủ tương đối đơn giản, có thể thay thế được. 

Các thành phần của một máy chủ

Các thành phần máy chủ cùng nhau nhằm cung cấp chức năng, tài nguyên, và/hoặc dịch vụ cho máy khách. Các thành phần cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào hình dạng và chức năng của máy chủ cụ thể, nhưng dưới đây là mô tả về các thành phần phổ biến.

 

server components

Phần cứng (Hardware): Bao gồm bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ, thiết bị lưu trữ, các giao diện mạng, và khung máy chủ của máy chủ được dành riêng.

Hệ điều hành máy chủ (Server OS): Hệ điều hành này được tạo ra với một loại môi trường máy khách/máy chủ cụ thể trong tâm trí.

Kết nối mạng (Network Connectivity): Các chương trình máy chủ kết nối với kiến trúc mạng và giao tiếp với các thiết bị máy khách qua mạng LAN, WAN, hoặc internet. Một số hình dạng máy chủ chứa nhiều giao diện mạng để đảm bảo sự dự phòng và hỗ trợ nhiều cấu hình mạng khác nhau.

Công cụ quản lý và giám sát (Management and Monitoring Tools): Các công cụ quản lý từ xa và giám sát hiệu suất thường được bao gồm với máy chủ.

Phần mềm máy chủ (Server Software): Phần mềm máy chủ hỗ trợ một ứng dụng cụ thể. Các ví dụ bao gồm phần mềm máy chủ email, máy chủ web và máy chủ cơ sở dữ liệu.

Tính năng dự phòng cao (High-Availability Features): Một số máy chủ có tính năng dự phòng cao để giảm thời gian chết và đảm bảo hoạt động liên tục. Điều này bao gồm việc sử dụng nhiều hệ thống lưu trữ, nguồn điện dự phòng và giao diện mạng, cùng các công cụ quản lý cấu hình cho phép chuyển đổi tự động và cân bằng tải.

Cách một máy chủ hoạt động?

Để thực hiện vai trò của một máy chủ, một thiết bị cần được thiết lập để lắng nghe yêu cầu từ máy khách qua kết nối mạng. Hệ điều hành có thể bao gồm chức năng này như một ứng dụng đã được cài đặt, một vai trò, hoặc một sự kết hợp của cả hai.

Ví dụ, hệ điều hành máy chủ Windows từ Microsoft có khả năng lắng nghe và phản hồi các yêu cầu từ máy khách. Các loại yêu cầu máy chủ có thể xử lý tăng lên với các vai trò hoặc dịch vụ được cài đặt thêm. Một ví dụ khác là khi một ứng dụng bổ sung gọi là Apache được cài đặt trên hệ điều hành để xử lý các yêu cầu từ trình duyệt web. Khi máy khách cần dữ liệu hoặc chức năng từ máy chủ, nó gửi một yêu cầu qua mạng. Máy chủ nhận yêu cầu này và cung cấp thông tin cần thiết trong phản hồi. Điều này là mô hình yêu cầu và phản hồi trong mạng máy khách-máy chủ, thường được gọi là mô hình gọi và phản hồi. Trong một yêu cầu và phản hồi duy nhất, máy chủ thường thực hiện nhiều nhiệm vụ bổ sung, như xác nhận danh tính người yêu cầu, đảm bảo máy khách có quyền truy cập vào dữ liệu hoặc tài nguyên được yêu cầu, và định dạng hoặc trả về phản hồi cần thiết theo cách mong muốn.

Các loại máy chủ và ứng dụng của chúng

1. Máy chủ ứng dụng (Application Server):

 • Ứng dụng: Chủ động các ứng dụng web (chương trình máy tính chạy bên trong trình duyệt web), cho phép người dùng trong mạng chạy và sử dụng chúng mà không cần cài đặt một bản sao trên máy tính của họ.
 • Khách hàng: Máy tính có trình duyệt web.

2. Máy chủ danh mục (Catalog Server):

 • Ứng dụng: Duy trì một chỉ mục hoặc bảng nội dung của thông tin có thể được tìm thấy trên mạng phân phối lớn.
 • Khách hàng: Bất kỳ chương trình máy tính nào cần tìm kiếm một cái gì đó trên mạng.

3. Máy chủ giao tiếp (Communication Server):

 • Ứng dụng: Duy trì một môi trường cần thiết để một điểm giao tiếp tìm kiếm các điểm giao tiếp khác và sau đó giao tiếp với chúng.
 • Khách hàng: Các điểm giao tiếp.

4. Máy chủ tính toán (Computing Server):

 • Ứng dụng: Chia sẻ nguồn lực tính toán lớn bao gồm CPU và bộ nhớ RAM qua mạng.
 • Khách hàng: Bất kỳ chương trình máy tính nào cần nhiều nguồn lực CPU và RAM hơn một máy tính cá nhân có thể chi trả.

5. Máy chủ cơ sở dữ liệu (Database Server):

 • Ứng dụng: Duy trì và chia sẻ bất kỳ dạng cơ sở dữ liệu nào qua mạng.
 • Khách hàng: Bảng tính, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản hoặc bất kỳ chương trình máy tính nào tiêu thụ dữ liệu có tổ chức tốt, đặc biệt là ở quy mô lớn.

6. Máy chủ Fax (Fax Server):

 • Ứng dụng: Chia sẻ một hoặc nhiều máy fax qua mạng để loại bỏ sự phiền toái của việc tiếp cận vật lý.
 • Khách hàng: Bất kỳ người gửi hoặc người nhận fax nào.

7. Máy chủ tệp (File Server):

 • Ứng dụng: Chia sẻ tệp và thư mục, không gian lưu trữ để chứa tệp và thư mục, hoặc cả hai, qua mạng.
 • Khách hàng: Máy tính được kết nối mạng, mặc dù các chương trình cục bộ cũng có thể là khách hàng.

8. Máy chủ trò chơi (Game Server):

 • Ứng dụng: Cho phép nhiều máy tính hoặc thiết bị chơi trò chơi đa người chơi.
 • Khách hàng: Máy tính cá nhân hoặc console chơi game.

9. Máy chủ thư (Mail Server):

 • Ứng dụng: Tạo điều kiện cho giao tiếp qua email giống như cách một bưu điện tạo điều kiện cho giao tiếp thư thông thường.
 • Khách hàng: Người gửi và người nhận email.

10. Máy chủ in (Print Server):

 • Ứng dụng: Chia sẻ một hoặc nhiều máy in qua mạng để loại bỏ sự phiền toái của việc tiếp cận vật lý.
 • Khách hàng: Các máy tính cần in một cái gì đó.

11. Máy chủ Proxy (Proxy Server):

 • Ứng dụng: Hoạt động như một trung gian giữa một máy khách và một máy chủ, chấp nhận lưu lượng đến từ máy khách và gửi nó đến máy chủ.
 • Khách hàng: Bất kỳ máy tính kết nối mạng nào.

12. Máy chủ Web (Web Server):

 • Ứng dụng: Lưu trữ các trang web, chịu trách nhiệm làm cho World Wide Web trở nên khả dụng.
 • Khách hàng: Máy tính có trình duyệt web.

Nơi lưu trữ máy chủ

Một máy chủ thường được lưu trữ trong một phòng kho hoặc trung tâm dữ liệu (glass house). Những khu vực này giúp cô lập các máy tính và thiết bị nhạy cảm khỏi những người không được phép truy cập.

Máy chủ từ xa hoặc các máy chủ không được lưu trữ trực tiếp tại địa điểm được đặt tại một trung tâm dữ liệu. Đối với loại máy chủ này, phần cứng được quản lý bởi một công ty khác và được cấu hình từ xa bởi bạn hoặc công ty của bạn.

Tại sao máy chủ luôn luôn Bật / On ?

server always on

Máy chủ thường luôn bật vì chúng thường được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mà người dùng và công ty đều cần liên tục. Do đó, hầu hết các máy chủ không bao giờ được tắt. Mặt khác, khi máy chủ gặp sự cố, nó có thể gây ra nhiều vấn đề cho người dùng mạng và các công ty. Để giảm nhẹ những vấn đề này, máy chủ thường được thiết lập để chịu được lỗi.

Bất kỳ máy tính nào cũng có thể trở thành Máy Chủ không?

Câu trả lời là 'Có'. Bất kỳ máy tính nào cũng có thể hoạt động như một máy chủ với phần mềm đúng. Bạn có thể cài đặt một chương trình máy chủ FTP trên máy tính và chia sẻ tệp giữa các máy tính khác qua mạng của bạn. Tuy nhiên, khi bạn biến máy tính cá nhân của mình thành một máy chủ, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng:

 1. Máy tính và phần mềm máy chủ liên quan phải ở chế độ hoạt động mà có thể truy cập bất kỳ lúc nào.
 2. Khi máy tính ở chế độ máy chủ, các tài nguyên của nó (như băng thông và xử lý) sẽ không cho phép nó thực hiện bất kỳ công việc nào khác.
 3. Nếu các dịch vụ mà bạn đang cung cấp trở nên phổ biến, máy tính thông thường không đủ khả năng xử lý tất cả các yêu cầu.

Câu hỏi thường gặp về Máy chủ / Server là gì?

Câu hỏi 1: Một máy chủ Linux là gì?

Trả lời: Một máy chủ kết nối với mạng hoặc Internet và đang chạy một phiên bản của hệ điều hành Linux được biết đến là máy chủ Linux. Ví dụ, nhiều máy chủ web chạy Linux để lưu trữ các trang web trên Internet.

Câu hỏi 2: Máy chủ trong DBMS là gì?

Trả lời: Máy chủ cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ, bảo trì và cung cấp quyền truy cập cho người dùng được ủy quyền đến các cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ.

Câu hỏi 3: Có những vai trò máy chủ nào?

Trả lời: Các vai trò như máy chủ DNS, máy chủ DHCP, máy chủ tệp và máy chủ in là một số ví dụ. Một số vai trò, như DNS, tồn tại như một dịch vụ vai trò duy nhất. Các vai trò khác, như máy chủ in, có nhiều dịch vụ vai trò có sẵn, bao gồm In Ấn Internet và Dịch vụ LPD cho in Unix.

Mọi người cùng tìm kiếm: bộ nhớ máy chủ, application server là gì, biến máy tính thành vps, biến máy tính thành server, chạy server là gì, cloud server la gì

Dịch vụ Dedicated Server của KDATA đảm bảo hiệu suất tối ưu cho ứng dụng của bạn. Với tài nguyên máy chủ riêng biệt và công nghệ tiên tiến, chúng tôi giúp bạn đạt được mức độ đáng kể về tốc độ và khả năng xử lý. Tham khảo dịch vụ cho thuê máy chủ riêng (Dedicated Server) ngay:

https://kdata.vn/dedicated-server

👉 Liên hệ ngay KDATA hỗ trợ tận tình, support tối đa, giúp bạn trải nghiệm dịch vụ giá hời chất lượng tốt nhất